CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN, năm B

Ga 6, 51-58

CHÚA KITÔ, LƯƠNG THỰC NUÔI SỐNG

 

Qua những Chúa nhật trước, Chúa Giêsu đã nói về Bánh ban sự sống để dọn lòng con người về một mạc khải quan trọng và trung tâm: bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu hoàn toàn vén lộ bức màn đã lâu nay che mắt con người, ẩn dấu con người, hôm nay, Chúa tỏ lộ rõ ra: Bánh trường sinh chính là Thịt, Máu của Ngài nuôi sống nhân loại và ban cho con người sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời :” Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” ( Ga 6, 51 ).

NHỮNG LỜI CỦA CHÚA GIÊSU LÀM CHO NHIỀU NGƯỜI NGỜ VỰC, BỎ ĐI:

Khi Chúa Giêsu tuyên bố những lời trên hay nói cách khác Chúa mạc khải về Mình Máu của Ngài thì người Do Thái tranh luận rất sôi nổi giữa họ với nhau. Họ ngờ vực lời Chúa, có nhiều người tuyên bố lời của Chúa sao sống sượng đến thế, họ không tin và nhiều người trong họ đã bỏ đi, ngay chính các môn đệ giờ phút đó vẫn chưa hiểu thâm ý của lời mạc khải của Chúa. Tuy bị phản đối, bị nghi hoặc, bỏ đi , Chúa Giêsu vẫn không thay đổi ý định và Ngài còn nhấn mạnh lời  mạc khải mạnh hơn nữa, rõ ràng hơn nữa, khiến con người không thể chối từ lời của Ngài:” Thật, Tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết “ ( Ga 6, 53-54 ). Thật thế, dân Do Thái khi nghe Chúa Giêsu rao giảng trong hội đường Capharnaum, họ đã không hiểu gì về lời của Chúa. Họ đã không có đức tin vì đức tin là đôi mắt trong sáng để thấy Chúa như lời thánh Phaolô:” Đức tin là bảo chứng cho những gì chúng ta thấy, là bằng chứng cho những gì chúng ta không thấy “. Phải có đức tin mới nhận ra Chúa và tin vào phép bí tích Thánh Thể. Hồi xưa thời Chúa Giêsu cũng như hôm nay thời chúng ta sống cũng có nhiều người sống xa vắng Thiên Chúa, cũng không muốn hiểu hoặc cho rằng những lời nói của Chúa chỉ là biểu tượng, chỉ là lời nói xuông. Tuy nhiên là Kitô hữu chúng ta tin lời của Chúa là lời chân thật. Khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa là chúng ta thông phần vào sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Sự sống mới của Chúa tuôn tràn trong mỗi người chúng ta. Ăn có nghĩa là nghiền nát, là nuốt sống chính Thịt và uống Máu của Chúa. Ăn thịt và uống máu của Chúa sẽ có sự sống đời đời. Lời của Chúa được công bố công khai trong hội đường Capharnaum và Chúa sẽ không bao giờ rút lại lời của Ngài.

BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ MẦU NHIỆM ĐỨC TIN, MẦU NHIỆM TÌNH YÊU: Bí tích Thánh Thể quả thực là mầu nhiệm đức tin. Chúa Giêsu truyền thông cho chúng ta sự sống của Đức Chúa Cha. Ngài thông truyền cho ta sự sống đời đời qua mình và máu của Ngài dưới hình thức bánh và rượu nho. Chịu lấy mình và máu Chúa là chịu lấy sự sống ngay hiện tại trong cuộc đời của mỗi Kitô hữu. Chính vì thế, khi chịu phép rửa tội sự sống mới của Chúa đã ở trong ta và ta được trở nên con của Chúa. Trở nên con của Chúa là ta được kết hiệp với thân thể sống động của Đức Kitô: ngôn sứ, tư tế và vương đế. “ Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy” ( Ga 6, 56 ). Khác với dân Do Thái xưa khi đi trong sa mạc tiến về đất hứa, họ đã được Chúa ban Manna và chim cút, nhưng họ vẫn chết. Họ muốn định cư lâu dài nơi đất hứa để ổn định cuộc sống cho họ vàcho con cái, cháu chắt. Nhưng con người khi lãnh nhận mình máu Chúa Kitô sẽ ở trong Chúa và Chúa ở trong họ như nhành nho dính liền với cây nho và như tân nương với tân lang. Đây là sự kết giao mật thiết, con người chỉ có được nơi bí tích Thánh Thể. Như vậy, bí tích Thánh Thể cũng là bí tích tình yêu. Tình yêu tự hiến, tình yêu cao vời:” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” ( Ga 15, 13 ). Con người chỉ có thể hiểu được bí tích tình yêu qua đức tin sâu đậm, qua đôi mắt sáng ngời niềm tin vì Chúa đã phán: “ Như Chúa Cha là Đấng hằnng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy” ( Ga 6, 57 ).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban thêm đức tin và củng cố đức tin chúng con để chúng con luôn nhận ra Chúa không những nơi bí tích Thánh Thể mà còn nhận ra Chúa nơi mỗi anh chị em của chúng con. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B