CHÚA NHẬT THỨ XXI THƯỜNG NIÊN, năm B

Ga 6, 54a.60-69

 

BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI ?

 

Dân Do Thái xưa và các môn đệ của Chúa Giêsu luôn bị đặt trước thử thách về lòng trung tín đối với Thiên Chúa Giavê. Ông Giosuê cho dân Do Thái hay họ chọn Thiên Chúa hay thần nào khác. Tất cả dân chúng đồng thanh chọn lựa Thiên Chúa:” Không đời nào chúng tôi bỏ Đức Chúa mà đi thờ các thần khác ! Vì Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã đưa chúng tôi và cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ. Chính Người đã thực hiện trước mắt chúng tôi những dấu lạ vĩ đại…”. Chúa Giêsu cũng đã đặt các môn đệ của Chúa trước một sự lựa chọn giống như dân Do Thái:” Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?”( Ga 6, 67 ) và ông Phêrô đã nhanh nhảu đại diện các tông đồ khác mà thưa với Chúa: “ Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” ( Ga 6,

68 ).

I.CÁI CHỚ TRÊU CỦA CÁC MÔN ĐỆ KHI NGHE LỜI CÔNG BỐ VỀ MÌNH MÁU CHÚA : Trong hội đường Capharnaum, Chúa Giêsu đã tuyên bố rõ ràng :” …thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống “ ( Ga 6, 55 ). Nghe những lời ấy, một số môn đệ đã phản ứng kịch liệt, họ ngờ vực, hồ nghi lời của Chúa :” Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ? “ ( Ga 6, 60 ). Thánh sử Gioan viết tiếp: “ Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa “ ( Ga 6, 68 ). Ở đây Gioan viết có nhiều môn đệ, nghĩa là có một số khá đông đã tin theo Chúa, đã đi theo Ngài, nhưng họ không thể chấp nhận lời mạc khải của Chúa Giêsu. Cho nên, họ đã rút lui, không theo Chúa nữa. Thực tế, theo lẽ tự nhiên, con người rất khó hiểu về lời mạc khải của Chúa về Bí Tích Thánh Thể. Nhưng với đức tin, người Kitô hữu chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể suốt cả cuộc đời mà không bao giờ băn khoăn, do dự hoặc nghi hoặc Mình và Máu Chúa Kitô. Bởi vì, “ Đức tin giúp ta nhận ra Chúa, là đôi tay để ta nắm lấy Ngài, là sức mạnh để ta tận hiến cho Ngài “ ( James Woolbridge ). Theo Chúa Kitô là chấp nhận chịu thử thách từng giây từng phút, là phiêu lưu vào một cuộc mạo hiểm tình yêu, và  mạo hiểm đức tin. Nhiều môn đệ vì chưa có đức tin vững chắc, nên khi nghe Chúa nói về Mình Máu của Ngài, họ không tin và họ bỏ Ngài. Đây là cái trớ trêu của những môn đệ này.

II.TIN CHÚA LÀ CHẤP NHẬN CON ĐƯỜNG CỦA CHÚA ĐÃ ĐI QUA: Chúa Giêsu công bố thịt và máu của Ngài làm của ăn của uống nuôi sống nhân loại, nuôi dưỡng con người, Ngài đã loan báo cái chết của Ngài trên thập giá để cứu độ thế gian. Khi báo trước cái chết của Ngài trên thập giá, Chúa Giêsu đã hứa ban sự sống đời cho con người. Ngài đã nói:” Ta là Đường, là sự Thật, là sự Sống “. “ Ai tin vào Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống lại “. Lời nói của Ngài đòi con người, đòi các môn đệ không chỉ nghe lời giáo huấn, nhưng là chấp đi theo con đường thập giá của Ngài .” Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình vác thập giá của mình mà theo Ta “.  Mình và Máu Chúa Kitô chúng ta chịu lấy cũng là chịu lấy thần trí của Ngài, tinh thần của Ngài và sự chọn lựa cứu độ loài người theo ý Cha của Ngài. Nơi Chúa Kitô cuộc sống của Ngài là cuộc hy tế thập giá, là thánh lễ nối dài trong cuộc đời. Do đó, theo Chúa,cuộc sống của người Kitô hữu cũng là thánh lễ liên tục, nối dài trong cuộc đời. Người Kitô hữu luôn luôn phải yêu mến bí tích Thánh Thể, vì Mình Máu Chúa Kitô là lương thực ban cho con người sự sống vĩnh cửu.

Người Kitô hữu phải có thái độ lòng tin trước sự chói tai mà nhiều môn đệ đã theo Chúa, rồi lại bỏ Chúa, thái độ lòng tin là kiên trung với Chúa, nhìn ngắm Chúa và vững tin vào Chúa:” Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa “ ( Ga 6, 69 ).

Câu thưa của thánh Phêrô đại diện nhóm mười hai :” Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống” ( Ga 6, 68 ). Lời thưa ấy vẫn phải là lời vang lên miệng, trên môi và trong lòng của người Kitô hữu muôn thời.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn tôn kính và yêu mến bí tích Thánh Thể. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B