CHÚA NHẬT THỨ XXVII THƯỜNG NIÊN, năm B

Mc 10, 2-16

 

MỐI GIÂY BẤT KHẢ PHÂN LY

 

Chúa nhật thứ 27 thường niên, năm B gợi lên một vấn đề hết sức quan trọng về hôn nhân. Quanh vấn nạn của nhóm người Pharisiêu liên quan đến việc ly dị, Chúa Giêsu đã khẳng định lại cách dứt khoát :” Hôn nhân là duy nhất và chung thủy “. Chúa nói:”

Thuở ban ban đầu, lúc tạo thành vạn vật, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ, vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy,họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly “( Mc 10,6-9 ).

Ý NGHĨA CÁC ĐOẠN KINH THÁNH : Bài đọc thứ I trích từ sách khởi nguyên 2, 18-24 gợi lên cuộc sáng tạo đầu tiên, nhưng cuộc tạo dựng này có ý nghĩa thâm sâu và tối ư quan trọng. Thiên Chúa dựng nên con người. Điều quí giá nhất là Thiên Chúa

làm nên con người có nam có nữ. Đây là điểm rất quan trọng trong cuộc tạo thành. Thiên Chúa dựng nên Ađam trước, rồi từ xương sườn của Ađam, Thiên Chúa đã nắn đúc nên người nữ. Cả hai ông bà nguyên tổ đều bởi xương thịt của nhau và Thiên Chúa đã tác tạo ông bà theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đây là cuộc tạo dựng đầu tiên của Thiên Chúa và là cặp hôn nhân đầu tiên. Đây là trình thuật khẳng định rõ ràng nhất về cuộc hôn nhân đầu tiên của con người. Hai người trở nên một xương một thịt:” Hai mà một, một mà hai “. Thiên Chúa đã thiết lập đời sống gia đình theo sự khôn ngoan thượng trí của Ngài. Do đó, cuộc hôn nhân này có mang tính cách thánh thiêng, đạo đức. Hai vợ chồng phối hợp với nhau sinh ra những người con, tiếp nối cuộc sáng tạo đầu tiên của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, bài Tin Mừng của thánh Marcô 10, 2-16 khẳng định lại điều Chúa Giêsu đã thiết lập hôn nhân trong trình thuật khởi nguyên về cuộc sống gia đình của ông bà nguyên tổ khi các người Pharisiêu giăng bẫy để bắt bẻ và lấy cớ để kết tội Chúa Giêsu, Ngài đã vượt lên trên những điều luật cho phép của Môsê, của con người “ vì sự cứng lòng của con người” để đưa những người Pharisiêu vào chính điều cốt yếu Ngài đã hoạch định về bí tích hôn phối. Sự gắn bó giữa người nam và người nữ để trở nên một huyết nhục là “giao ước tình yêu” do Chúa thiết lập. Hiệu quả của giao ước tình yêu là hai người trở nên một. Như thế, Thiên Chúa xác định rõ ràng cuộc hôn nhân giữa người nam và người nữ do ý định của Ngài và phát xuất bởi tình yêu chung thủy của Ngài.  Điều này cũng nói lên hình ảnh kết hợp giữa Chúa Giêsu và Hội Thánh. Thánh Phaolô viết:” Đây là một mầu nhiệm lớn lao vì được áp dụng cho Đức Kitô và Giáo Hội”( Eph. 5, 32 ).

HÔN NHÂN KITÔ GIÁO NÓI LÊN SỰ THÁNH THIÊNG CỦA ĐỜI SỐNG VỢ CHỒNG: Ngay từ đầu Thiên Chúa đã thiết lập hôn ước tình yêu giữa người nam và người nữ. Ngài đã nhắc nhở về sự chung thủy của vợ chồng mà Tin Mừng hôm nay gợi lại. Điều này cho thấy việc ly dị là bất trung với giao ước tình yêu, đồng thời cũng bất tuân với ý định của Thiên Chúa. Hôn nhân dẫn con người tới sự thánh thiện. Sự kết hợp giữa vợ chồng đưa con người tới sự sống mới. Hoa quả của tình yêu là những người con được sinh ra theo ý định của Thiên Chúa. Sự thánh thiện của hôn nhân không phải là sự thánh thiện đơn lẻ của từng người. Sự thánh thiện này phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi :” nên một như chúng ta là một” ( Ga 17, 21-23 ).

Do đó, con đường dẫn tới sự nên thánh của đôi vợ chồng chính là cả hai hỗ tương và bổ túc cho nhau. Đường nên thánh của chồng chính là người vợ và ngược lại sự nên thánh của vợ chính là người chồng. Trái lại, sự bất hòa, thiếu hiệp nhất, bất trung đối với nhau sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới phần rỗi của vợ chồng. Xét cho cùng, lời của Chúa Giêsu:” Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, con người không được phép phân ly” luôn có giá trị vĩnh viễn. Phân ly là chia lìa giao ước tình yêu của Chúa, là phá đổ công trình tạo dựng của Thiên Chúa, là xóa nhòa hình ảnh của Thiên Chúa và bất trung chạy theo các tà thần,ngẫu tượng, dân ngoại.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông Thư nói về gia đình số 59 đã viết:”… Gia đình Kitô hữu, xét như là Hội Thánh tại gia, chỉ có thể sống được với sự trợ giúp liên lỉ của Thiên Chúa, và sự trợ giúp này sẽ không bao giờ thiếu nếu người ta biết cầu nguyện khẩn xin với lòng tin cậy và khiêm tốn “.

Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa mọi gia đình để các gia đình luôn biết sống cái cốt lõi của hôn nhân do Chúa thiết lập:” luật đơn hôn và vĩnh hôn”.

Xin Chúa đổ tràn tình yêu xuống cho các gia đình đã làm cho tình yêu đầu tiên của họ trở nên giá băng, nguội lạnh. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B