CHÚA NHẬT THỨ XXX THƯỜNG NIÊN, năm B

Mc 10, 46-52

THẾ GIỚI CỦA CHÚA GIÊSU

 

Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, nhân loại và mọi người có lòng tin như được cuốn hút

bởi vô số phép lạn kỳ diệu mà Đức Kitô đã thực hiện trong cuộc đời truyền giáo của mình. Những phép lạ tuyệt vời của Chúa Giêsu khơi lại lòng tin và lời cầu xin của con người đặt vào lòng thương xót của Chúa, do đó, những phép lạ đã xẩy ra trong lịch sử cứu độ. Nếu chỉ nhìn vào các phép lạ của Chúa Giêsu mà thôi để hân hoan, thoả mãn vì Đấng cứu thế có uy quyền đã ra tay cứu vớt con người khỏi tật nguyền, bệnh hoạn thì quả thật chưa đủ, nhưng phép lạ luôn đòi hỏi sự cộng tác và lòng tin sâu xa của con người.

NGÔN SỨ GIÊRÊMIA LOAN BÁO CÔNG VIỆC CỦA ĐẤNG THIÊN SAI: ngôn sứ Giêrêmia đã đánh tan mọi ảo vọng của những người đương thời với ông về sự bất khả xâm phạm của Sion. Giêrêmia quả quyết, vì tội bất trung với Thiên Chúa Giavê, thành Giêrusalem sẽ bị thất thủ, rơi vào tay kẻ thù. Lời của vị ngôn sứ Giêrêmia đã được ứng nghiệm vì vào năm 587 trước công nguyên, sự việc đã xẩy ra đúng như lời ngôn sứ này đã loan báo trước. Tuy nhiên, khi đánh tan những mơ ước, ảo vọng của người đương thời, ngôn sứ Giêrêmia cũng đã loan báo những lời đầy hy vọng, đầy tin tưởng :” Thiên Chúa sẽ ra tay cứu dân do lòng thương xót của Ngài đồng thời Thiên Chúa sẽ thiết lập một giao ước mới với dân. Dân sẽ được Thiên Chúa giải thoát và họ sẽ sống trong hòa bình, hạnh phúc”. Chính sự giải thoát của Thiên Chúa về mặt xã hội, chính trị cũng sẽ là sự giải thoát tâm hồn và những ân huệ của Thiên Chúa tuôn đổ trên dân do giao uớc mới này đem lại :” Chúa đã cứu dân Người, cứu phần còn lại của Israen “ và “ trong bọn chúng có kẻ đui mù, có kẻ què quặt, có kẻ mang thai, có người ở cữ, chúng trở về, cả một đoàn người đông đảo”. Ngôn sứ Giêrêmia đã tiên báo về dấu chỉ của Đấng thiên sai khi Ngài tới. Và trong trích đoạn Tin Mừng của thánh Marcô 10, 40-46 ghi lại việc phép lạ Chúa Giêsu chữa cho anh mù Bactimê thấy được. Thánh Marcô đã nhấn mạnh vì tin sâu xa vào Chúa Giêsu nên người mù đã được thấy và khi thấy được mọi người, thấy được vũ trụ vạn vật, nhất là thấy được Chúa Giêsu, Đấng cứu chữa mình, người mù đã đi theo Chúa Giêsu. Bài đọc 2, thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Do Thái 5, 1-6 đã so sánh tư tế Melchisêđê, nói lên tính ưu việt vĩnh cửu của chức tư tế và Đức Kitô quả thực là tư tế muôn đời. Chúa Giêsu là vị tư tế muôn đời đã hiến mạng sống mình trên thập một lần và chỉ một lần thôi đã cứu rỗi muôn người. Chính vì vậy, lời tiên báo của ngôn sứ Giêrêmia về Đấng thiên sai đã được thực hiện trong thời Tân Ước, chính Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ để xua trừ ma quỉ, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho nhiều người, đem lại bình an cho con người và đem lại hạnh phúc cho biết bao nhiêu người. Chúa Giêsu đã làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói được, kẻ mù loà lại thấy, kẻ què quặt đi được, kẻ chết sống lại. Đức Kitô là Đấng thiên sai, là Đấng cứu thế đã đến trong nhân loại, đã đến nơi thế giới con người. Đức Giêsu đã cho anh Bactimê được thấy, đã đem lại ánh sáng cho anh, đã giải thoát anh. Chính ánh sáng đã đem anh vào cuộc sống lạ lùng, mới mẻ mà chỉ có ai mang cảnh mù loà mới hiểu được tâm trạng của anh. Đời anh đã được đổi mới hoàn toàn từ đây. Trong ánh sáng chan hòa nhận được nơi Chúa Giêsu, anh mù Bactimê đã thấy tất cả, đã hiểu mọi sự. Anh đã được sống lại từ trong cõi mù loà. Anh hoàn toàn đi vào một cuộc sống mới từ đây.

ĐỨC TIN GIÚP NGƯỜI KITÔ HỮU NHẬN RA CHÚA, NHẬN RA CUỘC SỐNG MỚI: Không phải bất ngờ mà Phêrô và Phaolô đã được đổi mới, đã được đổi đời. Phêrô cương quyết đi theo Thầy Giêsu, nhưng trước khi gà gáy, Phêrô đã chối Thầy ba lần. Tội của Phêrô quả thực nặng nề, nhưng từ trên pháp đình, chúa Giêsu nhìn xuống Phêrô. Chúa biết tất cả, Ngài thấu suốt tâm hồn Phêrô. Phêrô quay lại nhìn Chúa. Aùnh mắt nhân từ, tha thứ của Chúa đã hoán cải Phêrô. Phêrô ăn năn khóc lóc, sám hối, chừa cải và đời Phêrô đã được đổi mới. Còn Phaolô, kẻ bắt bớ Giáo Hội, đồng lõa với những kẻ ném đá Stêphanô. Phaolô bị Chúa đánh cho té ngựa, mắt như bị mù loà hoàn toàn. Ông nghe tiếng Chúa gọi và sẵn sàng đi theo chúa:” Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ?”. Phaolô đã trở về với Chúa. Đời Phaolô được Chúa đổi mới từ đây. Ông đã trở nên vị tông đồ dân ngoại rất nhiệt thành. Người Kitô hữu nhờ đức tin, Chúa Giêsu đã đưa họ vào cuộc sống mới, đi vào một thế giới hoàn toàn mới, thế giới của Đức Kitô. Thế giới của tình yêu và lòng nhân từ. Đức tin của người tín hữu là một cái nhìn của người đã được đổi mới. Qua đức tin người Kitô hữu nhận ra thế giới của Chúa Giêsu là thế giới của hòa bình, yêu thương và hiệp nhất. Do đó, họ nghiệm ra rằng họ như ở trong sự mù loà nhận ra ánh sánh chan hòa của niềm tin, của yêu thương và hạnh phúc. Như anh mù Bactimê khi đã được thấy, cả cuộc đời anh như được thay đổi hoàn toàn. Chính nhờ đức tin tuyệt đối, một đức tin hết sức sâu xa đặt vào quyền năng của Thiên Chúa mà anh mù Bactimê đã thấy được tất cả. Anh thấy Đức Kitô, vị cứu tinh của anh. Anh đã hết sức vui mừng đi theo Đức Kitô. Người Kitô hữu cũng vậy, nhờ đức tin kiên vững, họ không thể nào không theo Đức Kitô vì họ đã được thấy và nhận ra Chúa, đồng thời nhận nơi Ngài biết bao ân sủng tuyệt vời. Không bước theo Chúa, người Kitô hữu sẽ càng ngày càng lùi dần vào bóng tối như kẻ bị mù loà không thấy gì được. Như thế, đòi hỏi theo Chúa hoặc khước từ Chúa là một sự lựa chọn hết sức gay gắt.

Lạy Chúa Giêsu, xin đánh tan cái dằm nơi con mắt của mỗi người chúng con để chúng con biết nhận ra hình Chúa đang sống động nơi mỗi người anh em chúng con. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B