CHÚA NHẬT THỨ XXXI THƯỜNG NIÊN, năm B

Mc 12, 28b - 34

YÊU CHÚA YÊU NGƯỜI

 

Trong cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu, đặc biệt ba năm đi rao giảng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu luôn bị những người lãnh đạo tôn giáo lúc đó hạch hỏi có ý để gài bẫy bắt bớ Ngài. Họ đã hỏi Chúa tại sao lại xua đuổi những người buôn bán ở đền thờ Giêrusalem ? Có được nộp thuế cho vua Cêsarê hay không ? Bài Tin Mừng của thánh Marcô 12, 28b – 34 hôm nay cho biết một ông kinh sư Do Thái nào đó đã hỏi Chúa:” Điều răn nào là quan trọng nhất “?.

ĐIỀU RĂN NÀO LÀ QUAN TRỌNG NHẤT ? : Sở dĩ ông kinh sư Do Thái tới hỏi Chúa Giêsu câu hỏi xem ra hốc búa và khó nuốt. Bởi vì luật Do Thái gồm có 613 điều, chia ra 248 điều tích cực buộc phải làm, và 365 điều tiêu cực cấm không được làm. Đây là những điều luật mà những vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái, các kinh sư, Pharisiêu bầy đặt ra nhằm chất trên vai gánh nặng cho những người dân, còn chính họ không hề lấy ngón tay lay thử. Tuy nhiên, chính các vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái cũng không đồng ý với nhau được điều nào là chính, điều nào là quan trọng nhất. Sách đệ nhị luật chứa đựng phần chính yếu nhất của luật Môsê và bài Tin Mừng hôm nay lại là đoạn quan trọng nhất trong sách đệ nhị luật:” …Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, và hết sức lực ngươi “là tột đỉnh của tôn giáo độc thần, là nội dung cốt lõi của Giao ước và một điều nữa của sách Lêvi:” Ngươi phải yêu mến người lân cận như chính mình”. Chúa Giêsu khi đưa ra điều thứ hai là yêu người, Ngài kiện toàn luật cũ, Ngài xác định giá trị của giới luật cũ:” Mến Chúa” và gắn chặt giới răn :’ Mến Chúa “ với giới răn thứ hai là :” Yêu người”. Ngài liên kết hai giới răn đến nỗi mến Chúa thì phải yêu người và như thế, yêu người trở thành một bằng chứng, một dấu chỉ, một điều kiện để mến Chúa. Chúa Giêsu xác nhận điều răn quan trọng của đạo công giáo là mến Chúa và yêu người. Đây là hai mặt của tình yêu, đến nỗi bỏ một điều tức là bỏ cả hai vì đã mến Chúa phải yêu thương anh em. Thánh Gioan đã bảo :” Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn ở trong bóng tối”(1 ga 2, 9 ) hoặc “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô”( Gl 6, 2 ).Nơi khác thánh Phaolô viết:” Vì tất cả lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”( Gl 5, 14 ). Yêu Chúa sẽ gặp con người và yêu người sẽ gặp Chúa.

VẪN LÀ PHẢI KÍNH MẾN CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI: Mến Chúa xem ra dễ dàng hơn vì đã theo Chúa, nhận biết Chúa chắc chắn con người dễ mến Chúa hơn. Đây là một điều hết sức tự nhiên và đương nhiên phải như thế vì Chúa ở xa con người nếu con người quan niệm Chúa ở trên cao, ở xa con người. Còn giới luật thứ hai là yêu người nhất là con người cụ thể bằng xương bằng thịt chúng ta vẫn tiếp xúc hàng ngày. Con người cụ thể là con người có những giới hạn và những khiếm khuyết không sao tránh nổi. Yêu người xem ra là một điều luật khó thực hành nhất là những con người cụ thể chúng ta ít có thiện cảm hay họ đang là những chướng ngại cho chúng ta. Yêu người nói cho cùng nhiều khi cũng là thử thách đức tin của chúng ta. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại nâng yêu người lên hàng đầu của đòi hỏi Tin Mừng và gọi yêu người là “ điều luật mới” hay “ điều luật hoàn hảo”. Luật mới vì Chúa mặc cho nó một ý nghĩa thâm sâu đến nỗi không thể tách rời một vế trong hai vế:” yêu người” và “ mến Chúa” hoặc ngược lại. Con người tất cả đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, con người đều có nhân phẩm và cần phải được tôn trọng vì tất cả đều họa lại hình ảnh của Thiên Chúa Giavê. Yêu mến Chúa nghĩa là cũng yêu thương con người vì Thiên Chúa đang sống trong con người. Chính Chúa Giêsu đã tự đồng hoá mình với những người bé nhỏ, người đói, người khát, người bị tù đầy vv…( Mt 25, 31 –46 ). Ai cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng kẻ tù đầy là làm cho chính Chúa. Như vậy, yêu người đòi hỏi chúng ta một thái độ đức tin, nhìn nhận Chúa đang hiện diện nơi tha nhân, nơi những người anh em. Thái độ đức tin vượt lên trên ác cảm, hằn thù, ghen ghét…để dễ thương người đồng loại hơn. Thánh Gioan cũng nối kết rất tuyệt vời :” Ai bảo yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình là kẻ nói láo”. Xem ra đó là một tình yêu nhưng hai đối tượng.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con biết yêu mến anh em chúng con và nhận ra Chúa đang hiện diện trong anh em chúng con. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B