LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, năm B

Ga 20,19-23

 

CHÚA PHỤC SINH HIỆN RA VÀ ƠN THÁNH THẦN ĐƯỢC TRAO BAN

 CHO CÁC MÔN ĐỆ, CHO NHÂN LOẠI, CHO THẾ GIỚI.

 

 

Bốn mươi ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại, Giáo Hội mừng cao điểm

mầu nhiệm phục sinh: lễ Chúa thăng thiên. Chúa về trời, Ngài lìa các môn đệ, xa con người, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện giữa con người cho tới ngày cùng tận, ngày tận thế. Đây là điều thật diệu kỳ, nhưng cái kỳ diệu nữa vẫn là Chúa sai Thánh Thần đến để đổi mới trần gian và đổi mới cõi lòng con người.

 

THÁNH THẦN, ĐẤNG ĐỔI MỚI : Sống lại, hiện ra với các môn đệ, Chúa phục sinh muốn minh chứng sự hiện diện của Người. Chúa sống lại vẫn là một con người thật, con người đã sống ở Nagiarét 30 năm, một con người đã rong duổi khắp nơi khắp chốn để giới thiệu nước trời, loan bao Tin Mừng cứu độ. Chúa sống lại vẫn đang ở với các môn đệ để củng cố lòng tin cho các ông, lòng tin đang bị giao động, đang chao đảo mạnh mẽ vì con người mà các môn đệ tin là Con Thiên Chúa lại bị chết một cách nhục hình mà các Ngài không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Do đó, trước khi từ giã các môn đệ để về cùng Chúa Cha, các Ngài sẽ bị thế gian thù ghét, ganh tỵ, quyền lực của sự dữ, của Satan, ma quỷ tấn công, ngộ giả các Ngài đơn độc chiến đấu, đương đầu, các Ngài sẽ bị sự dữ đè bẹp và như thế, các Ngài sẽ bị ngã gục cách ê chề. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ được hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Chúa Giêsu không cầu nguyện cho các môn đệ có sức mạnh đánh Đông dẹp Bắc, không cầu nguyện cho các Ngài có quyền lực vì họ sẽ dễ ỉ nại và dễ sa vào hố tự mãn, tự kiêu, sa vào hố diệt vong. Chúa cầu nguyện và về trời là để xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến với nhân loại để thay đổi mặt địa cầu, để đổi mới cõi lòng âm u, lầm lạc của các môn đệ và cõi lòng còn đầy tối tăm của nhân loại. Chúa cầu xin để các môn đệ và nhân loại được hiệp nhất, để Chúa luôn ở với các môn đệ và ở với nhân loại, hầu tất cả đều được chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa Cha.

 

THÁNH THẦN, ĐẤNG BAN SỰ SỐNG: Suốt thời gian sống với các môn đệ, Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho họ, để họ không bị hư đi, ngoại trừ Giuđa, kẻ không biết trở lại. Giờ đây, trước lúc về trời, Chúa Giêsu không khỏi che dấu nỗi lo sợ của Ngài. Ngài đã cầu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha, nhờ đó các môn đệ được hiệp thông vào sự sống của Thiên Chúa, nghĩa là các Ngài nhờ đó có đủ sức mạnh thắng vượt mọi thử thách, mọi trở ngại. Chúa Thánh Thần sẽ đến với họ. Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới cuộc đời của họ. Chúa Thánh Thần sẽ ban cho họ một sự sống mới, một sự sống luôn có Chúa hiện diện để Chúa cùng họ chiến đấu trong cuộc hành trình đức tin. Chúa sai các môn đệ như Chúa Cha sai Ngài đi rao giảng. Bây giờ, Chúa Thánh Thần sẽ giữ vai trò nồng cốt trong đời sống rao giảng của các tông đồ. Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ, công việc của Người là làm chứng về Chúa Giêsu.Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý đến từ Cha, sẽ cho các tông đồ thấy việc phải làm và con đường phải đi. Do đó, các môn đệ sự luôn luôn được đổi mới: can đảm, hiên ngang, không sợ nguy hiểm vì chính Thánh Thần đến để ban cho họ sự sống mới, sự sống vĩnh hằng.

 

CÁI NHÌN RỘNG MỞ: Khi Chúa bị chôn vào mồ, mọi sự hầu như đã tan biến. Giấc mộng công hầu khanh tướng của các môn đệ, giấc mơ làm đầu, lãnh đạo, đè đầu người khác hầu như đã tan tành theo mây khói. Nhưng Chúa phục sinh đã làm cho các môn đệ và nhân loại có cái nhìn rộng mở. Chúa Giêsu sống lại, một tạo dựng mới hình thành.

Chúa đã phá tạn tội lỗi, xé tan bóng đêm âm u để trả lại cho thế gian  sự sống mới. Việc Thiên Chúa Cha sai Chúa Giêsu, giờ này được lập lại, Chúa cũng sai các môn đệ ( Ga 20, 21 ) và mọi người. Nhưng, điều quan trọng nhất vẫn là lời cầu xin của Chúa Giêsu:”…Chớ gì chúng cũng nên một trong Ta”( Ga 17, 21 ). Và đây là sứ mạng, một sứ mạng không dựa trên sức mạnh, không dựa vào sự chiến thắng bề ngoài vênh vang mà là tình thương tràn đầy, tình yêu cao vời của người thí mạng sống vì người mình yêu( Ga 15, 13 ).

 

XÂY ĐẮP TÌNH YÊU: Ngày lễ Ngũ Tuần tái diễn lại việc thổi hơi của Chúa phục sinh vào các tông đồ ngày thứ nhất hiện ra với các môn đệ” Hãy nhận lấy Thánh Thần”( Ga 20, 22 ). Thánh Thần làm cho mọi người hiểu nhau, hiệp nhất với nhau, khác với loài người khi xây tháp Babel. Thánh Thần đến để xây đắp tình thương. Thánh Thần đến để hòa hợp mọi người lại với nhau. Trong Thánh Thần mọi người trở nên anh em và bạn hữu với nhau. Thánh Thần sẽ luôn liên kết mọi người và như Chúa Giêsu nói:”Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ”( Mt 18, 20 ). Đấng phục sinh không ở lại trên núi Galilê, Người đi theo các tông đồ của Người trên mọi nẻo đường trần gian”( J. Potin “ Jésus, l’ histoire vraie” ).

 

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến với chúng con đổi mới địa cầu và thay đổi cõi lòng của chúng con.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B