Lễ Thăng Thiên

Phụng Vụ Năm B (2009)

 

          Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh đã hướng đề tài về Chúa Thánh Thần;  còn Lời Chúa hôm nay, lễ Thăng Thiên, cho ta thấy thời gian chuyển tiếp sang một giai đoạn mới, tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng quan trọng, vì đây chính là phần giới thiệu về giai đoạn của Chúa Thánh Thần trong kế hoạch cứu độ.  Chúa Giê-su lên trời là để kết thúc sứ vụ của Người tại trần gian, nhưng khởi đầu cho sứ vụ ở trên trời qua sự cộng tác của Chúa Thánh Thần.  Chúa Giê-su sẽ nhắn nhủ những gì?  Theo bước Người, thánh Tông đồ Phao-lô khuyên ta làm gì trong những ngày Chúa Thánh Thần ở với ta và giúp ta chuẩn bị đón Chúa Ki-tô trở lại trong ngày thế mạt?

1.  Ý nghĩa của biến cố Thăng Thiên theo sách Công vụ Tông Đồ (bài đọc Tân Ước – Cv 1:1-11)

          Sách Công vụ Tông Đồ được coi như sách Tin Mừng của Chúa Thánh Thần, kể lại sinh hoạt và phát triển của Giáo Hội sơ khai dưới sự hướng dẫn của Người.  Thánh sử Lu-ca viết “quyển thứ nhất”, tức sách Tin Mừng, để “tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su đã làm và đã dạy, kể từ đầu cho tới ngày Người được rước lên trời”.  Mở đầu cho một thời đại mới, thời đại của Thần Khí Đức Ki-tô, Lu-ca viết ít dòng nhập đề cho “quyển thứ hai”, ghi lại những gì đã xảy ra trong bốn mươi ngày từ sau khi Chúa sống lại cho đến ngày Chúa Thánh Thần Hiện xuống.

          Thời gian bốn mươi ngày này có thể gọi là thời gian cần thiết để “rà soát lại” toàn bộ cơ bản giáo lý các Tông đồ đã lãnh nhận từ Chúa và để củng cố lòng tin của các ông, sẵn sàng được sai đi thi hành sứ vụ.  Vậy sinh hoạt chính của Chúa và các Tông đồ lúc này là “Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa”.  Đề tài chính của khóa bổ túc quan trọng này là Nước Thiên Chúa.  Suốt ba năm rao giảng và thi hành sứ vụ cứu độ (Lc 4:18-21), Chúa Giê-su đã thiết lập Nước Thiên Chúa, hoặc Triều Đại Thiên Chúa, trên trần gian.  Giờ đây sắp tới lúc các Tông đồ tiếp tục sứ mệnh của Chúa, làm cho Triều Đại ấy được bành trướng khắp nơi.  Cho nên hiểu biết về Nước Thiên Chúa hoặc Triều Đại Thiên Chúa là cốt lõi sứ mệnh của họ.  Không thông suốt là không thể thi hành nổi.  Chúa Giê-su “nói chuyện” với các ông, chứ không “dạy” họ như một giáo sư.  Họ đã được Chúa “thăng chức” làm “bạn hữu” (Ga 15:15), làm người “đồng lao cộng khổ” (2 Tm 2:3) với Chúa trong những năm tháng miệt mài rao giảng về Nước Thiên Chúa.  Cứ tưởng tượng khung cảnh Chúa giúp các ông học hành những ngày chót này, ta có thể cảm nhận được bầu khí sinh động như thế nào.  Chúa vẫn kiên nhẫn ôn tồn chỉ dạy.  Các Tông đồ hỏi han thắc mắc điểm này điểm nọ.  Thật tiếc là Lu-ca không ghi lại chi tiết gì về nội dung khóa học này.  Có lẽ ngài muốn nhấn mạnh đến một điều khác mà các Tông đồ cần phải học ráo riết, đó là về Chúa Thánh Thần, nhân vật sẽ tiếp nối công cuộc của Chúa Giê-su và sát cánh cùng các ông trên cánh đồng truyền giáo.

          Khóa học về Chúa Thánh Thần vô cùng quan trọng đối với các Tông đồ.  Do đó, trước khi “được rước lên trời”, Chúa Giê-su dùng giờ phút linh thiêng này để hoàn toàn giới thiệu về Chúa Thánh Thần.  Trước hết Chúa Giê-su loan báo:  các Tông đồ sắp “chịu phép rửa trong Thánh Thần”.  Thánh Thần, Đấng ngự đến ‘thay đổi bộ mặt trái đất” sẽ biến đổi toàn diện các Tông đồ, như ta thấy đã xảy ra trong ngày lễ Ngũ Tuần (Cv 2:1-13).  Tiếp đến, nhân việc thắc mắc của các Tông đồ về vụ “khôi phục vương quốc Ít-ra-en”, Chúa Giê-su chỉ cho các ông một Ít-ra-en Mới mà “thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt”.  Trong vương quốc Ít-ra-en Mới, bổn phận của các ông là “sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần” để ra đi “làm chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1:8).

          Nói về biến cố Thăng Thiên, ta thường nghĩ tới vinh quang của Chúa Giê-su Phục Sinh và ít nghĩ tới việc Chúa mở ra cho ta một chân trời mới, một giai đoạn mới trong công cuộc cứu độ của Người và sự hợp tác của Chúa Thánh Thần.  Như thế, ta có thể nói biến cố Thăng Thiên là một buổi lễ Chúa Giê-su long trọng tuyên bố khai sinh thời đại mới, một đàng là công việc của Chúa Thánh Thần, một đàng là sứ vụ được sai đi của các Tông đồ và môn đệ Chúa Giê-su, cả hai đều chung sức xây dựng Giáo Hội Chúa Ki-tô ở trần gian.

2.  Sứ mệnh của ta trong Giáo Hội Chúa Ki-tô (bài đọc Tân Ước – Ep 4:1-13)

          Sứ mệnh Chúa Giê-su trao cho các Tông đồ trước khi về trời cũng là sứ mệnh của Ki-tô hữu mọi thời mọi nơi.  Để giúp ta chu toàn sứ mệnh ấy, thánh Phao-lô Tông đồ giúp ta một suy niệm ngắn trong bài đọc 2 hôm nay.  Phao-lô, “người tù vì Chúa”, nhắc nhớ ta một chút về mầu nhiệm Giáo Hội trước khi đề cập tới bổn phận xây dựng Giáo Hội.  Ngài nhấn mạnh đến sự hiệp nhất của Giáo Hội do Chúa Thánh Thần đem lại.  Ngài muốn nêu lên công việc quan trọng của Thánh Thần là Đấng tạo nên và duy trì sự hiệp nhất của Giáo Hội.  Hiệp nhất là yếu tố cần thiết cho sự phát triển.  Có khi nào một tổ chức phân rẽ, chia năm sẻ bảy mà mong lớn mạnh được đâu.  Ta cứ lấy cụ thể nhìn vào một giáo xứ chia làm ba, bốn phe là đủ biết hậu quả của chia rẽ như thế nào rồi.  Sự hiệp nhất Thánh Thần đem lại cho Giáo Hội làm cho Giáo Hội thành “một thân thể, một Thần Khí, một niềm hy vọng, một Chúa, một niềm tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha của mọi người” (Ep 4:3-5).  Ôi, thật là một hình ảnh tuyệt vời về Giáo Hội!  Và đấy là “công tác” của Thánh Thần.  Chúa Giê-su như là không hiện diện, thế mà sự hiện diện của Người lại đầy tràn, năng động hơn cả những ngày Người còn tại thế.

          Tiếp đến thánh Phao-lô nói đến những chức phận khác nhau trong Giáo Hội, không ai là không cần thiết cho việc xây dựng Giáo Hội.  Người mang chức phận Tông đồ, giảng dạy cũng như người tín hữu nhỏ bé trong một cộng đoàn, ai ai cũng phải đem hết khả năng để xây dựng Nhiệm thể Chúa Ki-tô. 

          Mục tiêu của việc xây dựng này không phải là làm thật nhiều nhà thờ nguy nga, lập nhiều đoàn thể xôm tụ bề ngoài, tổ chức những cuộc rước sách để “biểu dương lực lượng”, tạo một chỗ đứng đáng nể trong xã hội…, nhưng là làm sao “tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô” (Ep 4:13).  Khẳng định này vô cùng quan trọng, cần phải lập đi lập lại hằng ngày nếu ta muốn có một Giáo Hội đúng với tâm ý của Đấng sáng lập là Ba Ngôi Thiên Chúa và đúng với mục đích Chúa nhắm vào nhân loại.  Có hai bước trong mục tiêu này:  thứ nhất, ta phải đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, rồi tiếp đến, thứ hai, ta mới đạt tới tình trạng trưởng thành theo tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.  Đúng vậy, nếu không hiệp nhất với nhau và với Chúa, làm sao ta có thể tiến tới mức viên mãn của Đức Ki-tô được.  Đây phải là một bản xét mình hằng ngày dành cho mọi phần tử trong Giáo Hội.  Xây dựng Giáo Hội là xây dựng chính bản thân ta, để ta đạt tới tầm vóc Chúa Ki-tô muốn thấy ở nơi ta trong ngày Người trở lại phán xét.  Ta nên thánh, nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo, là do việc xây dựng Giáo Hội mà ta là một chi thể.

          Có lẽ ta nên trở lại khúc đầu của đoạn thư hôm nay để nghe thánh Phao-lô cho ta một vài thí dụ cụ thể trong việc xây dựng Nhiệm thể Chúa Ki-tô.  “Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng đáng ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em.  Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại;  hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau” (Ep 4:1-2).  Đơn giản như vậy thôi, nhưng cũng quá đủ để vun đắp và phát triển sự hiệp nhất để làm cho Giáo Hội, cho ta là chi thể, đạt tới sự viên mãn của Chúa Ki-tô rồi.

3.  Đọc lại biến cố Thăng Thiên được thánh Mác-cô kể lại, để xác tín hơn sứ mệnh rao giảng Tin Mừng (bài Tin Mừng – Mc 16:15-20)

          Thực ra sách Tin Mừng Mác-cô đã kết thúc ở câu 8 chương 16, nhưng phần phụ trương (câu 9-20) được thêm vào để nhắc đến biến cố Thăng Thiên và mệnh lệnh của Chúa sai ta đi rao giảng Tin Mừng

          Trong bầu khí trang trọng của biến cố Thăng Thiên, Chúa Giê-su đặc biệt nhấn mạnh đến bổn phận được sai đi.  Có ba điểm quan trọng trong mệnh lệnh này:  hãy đi khắp nơi không trừ chỗ nào, hãy loan báo Tin Mừng, và hãy loan báo cho mọi người không trừ ai.  Tiếp đến, Chúa nói về mục đích của việc sai đi này là giúp cho người ta “tin và chịu phép rửa”, bước đầu để mọi người đi vào hành trình biến đổi tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.  Người cũng cẩn thận cho ta thấy đâu là sức mạnh của đức tin: với đức tin đích thực, không có gì là không làm được.

          Để kết thúc sách Tin Mừng, thánh Mác-cô không quên để lại cho ta một hình ảnh tuyệt vời về Giáo Hội sơ khai sau biến cố Thăng Thiên:  các Tông đồ hăng say thi hành sứ vụ và nhất là một yếu tố vô cùng quan trọng:  “Có Chúa cùng hoạt động với các ông”.

          Ta suy nghĩ về bổn phận rao giảng Tin Mừng:  Rao giảng điều gì?  Rao giảng ở đâu?  Rao giảng cho ai?  Nhưng nhất là ta có xác tín tầm quan trọng của việc “Có Chúa cùng hoạt động với ta” hay không?  Thật là một đề tài phong phú.

4.  Sống Lời Chúa

          Chúa Giê-su lên trời ngự bên hữu Chúa Cha.  Trước khi rời bỏ trần gian, Người không để ta trong cảnh “mồ côi” đâu, nhưng “ở lại” với ta trong quyền năng Chúa Thánh Thần, để giúp ta chu toàn sứ mệnh rao giảng Tin Mừng.  Biến cố Thăng Thiên có ý nghĩa với Chúa Giê-su, với Chúa Thánh Thần và cả với ta nữa.  Các Ngài đang hoạt động mạnh mẽ trong Giáo Hội, và ta là chi thể của Giáo Hội không lẽ dửng dưng, coi đó không phải là việc của ta sao?

Suy nghĩ:  Thánh Phao-lô nói mục đích cuộc đời ta ở đời này là cố gắng đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.  Điều này có ý nghĩa gì đối với tôi và tôi đang làm gì cho việc đạt tới ấy?

Cầu nguyện:  Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển.  Là Thủ Lãnh, Người đã đi trước để mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa, khiến chúng con là những chdi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang.  Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  A-men.  (Lời nguyện Nhập lễ, lễ Thăng Thiên).

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi