CON MẮT ĐỨC TIN

(CHÚA NHẬT XIV, THƯỜNG NIÊN, NĂM B)

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

  

 

  Các Bài Đọc trong Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy phải có con mắt Đức Tin mới dễ nhận ra và chấp nhận những con người Chúa sai đến giữa chúng ta. Vì những người Chúa gọi và chọn cũng đều xuất thân từ những gia đình ở giữa chúng ta. Có người xuất thân từ gia đình giầu có, danh giá, trí thức; nhưng nhiều người lại xuất thân từ những gia đình khó nghèo, thuộc tầng lớp bình dân, lao động, nông dân…

 

Các Tiên Tri Chúa sai đến cũng thường bị nhìn nhận cách sai lầm và thường bị bạc đãi do người ta đánh giá các Ngài  theo con mắt người đời hơn là với con mắt Đức Tin nơi Thiên Chúa. Tiên tri Ezekiel trong bài Đọc I hôm nay (Ezekiel 2: 2-5) cũng chỉ là một người tầm thường nhưng đã được “Thánh Thần Chúa thánh hóa và sai đi để can đảm làm nhiệm vụ rất khó khăn, đầy thử thách giữa nghững người có tính kiêu căng, phản nghịch. Vị Tiên Tri đã phải chấp nhận những thái độ chống đối, coi thường ; nhưng luôn can đảm thi hành và rao giảng những mệnh lệnh của Chúa cho Dân Chúa; dù đôi khi những mệnh lệnh đó đi ngược với những thói quen, tật xấu của họ.

 

Trong Bài Đọc II (2 Corintô 12: 7-10), Thánh Phaolô thú nhận Ngài cũng chỉ là con người mang những yếu đuối của con người, nhưng lời Chúa hứa “Ơn Chúa đủ cho con”, đã giúp Ngài can đảm để đến với Dân Chúa và rao giảng, sửa dạy, ban hành những giới răn tình thương của Chúa. Nhiều khi Ngài cũng bị chống đối, dèm pha, nghi kỵ, vì lời khuyên giảng của Ngài đi ngược với sở thích và nếp sống theo thói tục thế gian của họ. Trong mọi hoàn cảnh, Thánh Phaolô luôn cố gắng để sống như một chứng nhân, một ngôn sứ trung thành của Chúa giữa mọi người.

 

 

Bài Phúc Âm (Matcô 6:1-6) nói về việc Chúa Giêsu trở về quê hương để giảng dạy. Mặc dù thán phục về những điều Ngài giảng dạy, và ngỡ ngàng trước cách Ngài giảng dạy, nhưng nhiều người vẫn không bỏ được lối đánh giá Ngài theo con mắt trần tục, và coi thường Chúa; vì trước đó, Ngài cũng đã từng sống với họ, cũng “chỉ là một người thợ mộc bình thường, cha mẹ và anh em họ hàng cũng chẳng có gì sáng giá hơn ai; Vì thế, họ coi thường và xúc phạm đến Chúa.” Chính Chúa Giêsu cũng phải “ngạc nhiên về sự cứng lòng tin của họ!” Vì họ thiếu lòng tin, nên Chúa Giêsu đã không làm một phép lạ đặc biệt nào ở chính quê hương của Ngài.

 

Những con người Chúa chọn và sai đến giữa chúng ta, dù là các Tiên Tri trong Cựu Ước, dù là các Tông Đồ như Phêrô, Phaolô…, các Linh Mục, Tu Sĩ, tất cả đều là những con người. Tất cả vẫn là những con người với những đức tính tốt, và cả những yếu đuối và khuyết điểm. Nhưng Chúa đã chọn và thánh hiến để sai đến giữa chúng ta, chúng ta chỉ có thể nhìn ra và chấp nhận họ với con mắt Đức Tin và lòng khiêm nhường mà thôi.

 

Hôm nay, chúng ta mừng Lễ Chúa Nhật vào thời gian toàn thể Giáo Hội đang cầu nguyện cách riêng cho các Linh Mục. Trong “Năm Linh Mục” (từ 19/6/2009 đến 19/6/2010), Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn vào gương mẫu Linh Mục rạng ngời của Cha Thánh Gioan Vianney. Xét về gia cảnh, Ngài cũng xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo; chính bản thân Ngài cũng là một người thợ, một người bình dân, trí khôn tầm thường, nhưng Chúa đã chọn và thánh hóa, biến cải Ngài trở nên một Linh Mục tuyệt vời. Trong “Năm Linh Mục”, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho các Linh Mục đang âm thầm hoạt động khắp nơi trên thế giới để phục vụ Chúa và nhân loại. Xin Chúa ban ơn thánh hóa và gìn giữ các Linh Mục, và những người Chúa sai đến giữa chúng ta, luôn đủ ơn Chúa để sống xứng đáng những chứng nhân của tình thương xót Chúa giữa mọi người, kể cả những người vô thần chống đối Chúa và Giáo Hội Chúa. Xin cho các ngài luôn tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, vì “Ơn Chúa đủ cho con!”

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B