CHÚA CHĂN NUÔI TÔI

(CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B)

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 

                  

Bài Đáp Ca Thánh Lễ hôm nay trích trong Thánh Vịnh 22, ca tụng Chúa là Vị Chủ Chăn luôn lo lắng chăn dắt mọi người chúng ta qua mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống.

 

“Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi,

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người để tôi nằm nghỉ…

Bên dòng suối mát, Người cho tôi uống thỏa thuê…

Người dẫn dắt tôi trên đường ngay nẻo chính…

Dù khi phải qua những thung lũng tối tăm,

Tôi vẫn không lo sợ, vì Chúa luôn ở cùng tôi…”

 

Đó là những lời tâm tình của những người thời Cựu Ước ca tụng Chúa luôn là Vị Chủ Chăn lo lắng cho đoàn chiên của Chúa.

 

Qua dòng thời gian, Chúa cũng chọn một số người ở trần gian để chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Tuy nhiên, cũng có những chủ chăn không chu toàn bổn phận, nên trong Bài Đọc I (Giêrêmia 23: 1-6), qua miệng Tiên tri Giêrêmia, Chúa đã phải lên tiếng cảnh cáo những chủ chăn thiếu trách nhiệm, làm tan nát đoàn chiên của Chúa. Rồi chính Chúa đã ra tay “quy tụ đoàn chiên lại và chọn những chủ chăn xứng đáng để coi sóc .”

 

Bài Phúc Âm (Matcô 6: 30-34) ghi việc các Tông đồ, sau những ngày được Chúa Giêsu sai đi truyền giáo, đã trở về vui mừng thuật lại những điều đã làm và đã giảng dạy. Sau đó bao nhiêu việc phải làm cho đoàn dân chúng đông đảo kéo tới “đến nỗi Chúa Giêsu và các Tông đồ không có giờ ăn uống nghỉ ngơi!” Vì thế, Chúa Giêsu cảm thấy các Tông đồ cần phải có những giây phút thinh lặng để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng tâm hồn, nên Chúa bảo các ông chèo thuyền đến một nơi thanh vắng. Nhưng, dân chúng vẫn kéo đến, và Chúa Giêsu cùng các Tông đồ đã lại phải chiều lòng phục vụ họ. Tấm lòng mục tử yêu thương, hết lòng vì đoàn chiên đã làm Chúa Giêsu “động lòng thương, vì họ như đoàn chiên không người chăn dắt!”

 

Thánh Phaolô trong Bài Đọc II hôm nay (Êphêsô 2: 13-18) nói về việc Chúa Giêsu, vị Chủ Chăn Nhân Lành, vì  thương xót loài người tội lỗi , đã hy sinh trên Thập Giá để cứu chuộc chúng ta và nối kết chúng ta nên một trong tình yêu của Chúa Cha và trong ơn nghĩa của Chúa Thánh Thần.

 

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cùng hiệp lời cầu nguyện: xin Chúa ban cho Giáo Hội những chủ chăn luôn biết noi gương Chúa “ yêu thương và tận tâm chăn dắt đoàn chiên” Chúa trao phó. Dâng  những hy sinh hãm mình để cầu nguyện cho các chủ chăn là nhiệm vụ của mọi người chúng ta, đặc biệt trong “Năm Linh Mục” này.


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B