MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA

(CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN, NĂM B)

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 

 Trong những dịp đặc biệt, như đám tang, đám cưới, Tết Nguyên Đán… thường có những  người thuộc các Tôn giáo bạn đến  dự Thánh Lễ. Nhiều người  thường lấy làm lạ  sao người Công giáo hay qùy gối và cúi đầu kính cẩn thờ lạy khi vào giữa Thánh lễ, vị Chủ Tế nâng cao một tấm bánh, một chén rượu. Rồi lại thấy gần cuối giờ Thánh Lễ, người ta lại nghiêm trang cung kính lên Rước Lễ.

Đối với những người không có “đức tin của người Công giáo”, dù thuộc các giáo phái Tin lành hay các Tôn giáo khác, thì thật khó hiều ‘làm sao chỉ một lời đọc của vị Chủ tế vào quãng giữa Thánh Lễ mà tấm bánh kia lại trở nên Mình Thánh Chúa Kitô, và rượu nho trong Chén Thánh lại trở nên Máu Thánh Chúa’, mà mọi người phải qùy gối, cúi đầu kính cẩn thờ lạy. Rồi khi lên rước Lễ, họ cũng rất nghiêm trang sốt sáng vì không phải họ lên ăn bánh và uống rượu, nhưng là rước Mình và Máu Thánh Chúa, là “Đấng cực cao, cực trọng và thánh thiện” ngự vào lòng mình.

 

Trong Bài Phúc Âm hôm nay (Gioan 6: 60-69), sau khi nghe Chúa Giêsu nói “Mình Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”, thì các môn đệ thấy khó chịu và nói với nhau “Lời này nghe chói tai quá!” Nhưng Chúa Giêsu đã không rút lại lời xác quyết đó, dù có những môn đệ bỏ đi, không theo Chúa nữa vì “lời nói chói tai đó!” Chúa Giêsu liền hỏi nhóm 12 Tông đồ: “Các con có bỏ Thày không?” Thánh Phêrô đã đại diện anh em, thưa lại: “Bỏ Thày chúng con biết theo ai… Thày mới có những lời ban sự sống đời đời…”

 

Bài Phúc Âm hôm nay kết thúc Bài Giảng của Chúa Giêsu về “Bánh Hằng Sống”. Bài giảng này rất quan trọng nhằm củng cố Đức Tin nơi Chúa Giêsu ngự thật trong Hình Bánh và Hình Rượu sau lời truyền phép của vị Chủ Tế . Trong Bữa Tiệc Ly, Bữa Tiệc Tình Thương (Matthêu 26: 26-28), Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để làm của ăn nuôi dưỡng phần hồn cho chúng ta, và bảo đảm cuộc sống đời đời cho chúng ta. Chúa Giêsu cũng lập Bí Tích Truyền Chức Thánh để thông ban chức Linh Mục đời đời của Chúa cho các Tông đồ và những người Chúa chọn qua các thế hệ nối tiếp. Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã chịu chết và đổ máu mình ra làm Của Lễ trọn hảo dâng lên Đức Chúa Cha đền vì tội lỗi toàn thể nhân loại. Thánh Lễ các vị có chức Linh Mục dâng qua thời gian đều là thông phần vào Thánh Lễ trọn hảo Chúa Giêsu đã dâng trên bàn Thờ Thập Giá; đồng thời để Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện thật sự qua Hình Bánh và Hình Rượu, để ở giữa chúng ta, và làm của ăn thiêng liêng nuôi sống Linh hồn chúng ta. Đó là tuyệt đỉnh và cũng là sự sâu thẳm của Tình yêu Chúa đối với nhân loại chúng ta ở mọi thời và mọi nơi.

 

Lời thưa của Thánh Phêrô đại diện cho anh em thưa với Chúa trong Bài Phúc Âm hôm nay, nhắc chúng ta nhớ đến lời của Dân Chúa xưa trong Bài Đọc I (Giosuê 24: 1-2; 15-17; 18). Khi Giosuê hỏi dân chúng muốn tôn thờ thần nào? Toàn dân cùng thưa: “Chúng tôi không bao giờ bỏ Thiên Chúa mà đi tôn thờ thần ngoại. Vì Thiên Chúa chính là Chúa chân thật. Người đã luôn yêu thương và dẫn dắt chúng tôi trong cuộc sống…”

 

Ngày nay có bao nhiêu phong trào “dị giáo” hoặc “vô thần” lôi cuốn con người từ bỏ Chúa là Thiên Chúa chân thật để tôn thờ Vật Chất, chạy theo những chủ thuyết sai lầm; chối bỏ các Tín điều Chúa đã truyền lại cho Giáo Hội, đặc biệt Tín Điều Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong Bí Tích Thánh Thể. Vì thế, chúng ta cần đọc Lời Chúa  và “suy gẫm trong lòng” (Luca 2: 51) như Mẹ Maria, để giữ vững niềm tin nơi các Bí Tích Chúa Giêsu đã lập, nhất là Bí Tích Thánh Thể.

 

Tạ ơn Chúa, ngày nay nhiều Nhà Thờ tại Hoa Kỳ có những giờ chầu Thánh Thể suốt ngày đêm. Có những tín hữu lần lượt hy sinh thời giờ, dù đêm hay ngày, kể cả vào những ngày mưa gió, mùa đông tuyết sa, vẫn giữ giờ đến nhà thờ kính viếng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Chúng ta hãy năng đến thờ lạy Chúa Thánh Thể, và năng đi dâng Lễ, giữ trọn luật đi dâng Lễ cuối tuần. Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, thắng vượt được các cám dỗ vật chất, vô thần, lạc giáo, để luôn đi theo đường lối của Chúa. Đồng thời cố gắng củng cố đời sống gia đình như Thánh Phaolô căn dặn chúng ta trong Bài Đọc II hôm nay (Ephêsô 5:21-32) : vợ chồng yêu thương, nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, bảo vệ hôn nhân, tránh những đổ vỡ đáng tiếc, tránh những phong trào luyến ái tự do, ly dị, làm băng hoại đời sống xã hội và truyền thống gia đình tốt đẹp theo Lề Luật Chúa.

 

Trong “Năm Linh Mục” chúng ta hãy dâng nhiều hy sinh, hãm mình, cầu xin Chúa ban ơn thánh hóa cho các Linh Mục để các ngài xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh, và ban phát Mình và Máu Thánh Chúa cho chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện và cổ động Ơn Gọi Linh Mục nơi giới trẻ, con cháu chúng ta, để có những người được Chúa gọi làm Linh Mục tiếp nối qua các thời gian. Xin Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh chuyển cầu cho

chúng ta.


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B