CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN, năm B

Mc 10, 32-45

 

PHỤC VỤ

 

   Cuộc đời có nhiều cái thật trớ trêu, nhưng những cái xem ra nghịch lý lại đan quyện lấy nhau và làm cho con người khó lòng thoát khỏi, khó đi ra cái luẩn quẩn của nó.Tuần trước Chúa Giêsu dạy con người, dạy mọi người đừng ham mê của cải, đừng quá ham hố lợi lộc, tiền tài. Tuần này, Chúa Giêsu lại đòi hỏi người môn đệ Chúa phải biết từ khước danh vọng, địa vị để theo Ngài.

   Các bài đọc, đặc biệt bài Tin Mừng Mc 10, 32-45 cho chúng ta thấy thái độ rất nghịch thường của mẹ con hai anh em Giacôbê và Gioan.Đang lúc Chúa Giêsu can đảm, thanh thản đi lên Giêrusalem đón nhận những đau khổ, đón nhận cái chết thì hai anh em Giacôbê và Gioan lại chỉ nghĩ tới cái lợi lộc, cái mình sẽ được hưởng thụ khi theo Chúa Giêsu. Chính vì thế, với não trạng của con người, với óc tính toán thiệt thua, hai anh em tiến đến bên Chúa Giêsu và thưa :” Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên hữu Thầy, khi Thầy được vinh quang “ ( Mc 10, 37 ). Ở đây cả mẹ của hai ông cũng không hiểu gì về ý định và ý của Thiên Chúa cha đối với Chúa Giêsu : chịu đau khổ, chịu chết, sống lại để cứu chuộc nhân loại.Ước muốn này lẽ dĩ nhiên không chỉ riêng Giacôbê và Gioan mà còn là ước muốn chung của các môn đệ theo Chúa Giêsu. Các môn đệ chưa đi vào mầu nhiệm của Chúa, chưa đi vào chiều sâu của ý định Thiên Chúa. Các ông vẫn lầm nghĩ Chúa sẽ làm vua thống trị nước Do Thái và dại gì các ông lại không chia chác nhau chức vị lớn bé, quyền thế trong Vương Quốc của Chúa Giêsu. Các môn đệ chỉ nghĩ đến cái danh vọng bề ngoài chóng qua nhưng theo Chúa là đi con đường hẹp, là vác thập giá mà theo chân Chúa. Theo Chúa là chấp nhận cái chết từng ngày, là chấp nhận chết đi để được sống lại vinh quang.

  Chúa Giêsu nói với hai anh em con ông Giêbêđê :” Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không “ ( Mc 10, 38 ). Lời khuyên của Chúa Giêsu nhằm thức tỉnh những ai đi theo Ngài và trở nên mẫu gương hoàn thiện đối với những môn đệ của Chúa :” Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người ( Mc 10, 43 ). Đây chính là một điều răn mới của Chúa Giêsu, một giáo lý hoàn toàn mới nên ngay lúc đó các môn đệ chưa hiểu hết được. Và phải đến lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, lúc đó mới nghiệm ra bài học quí giá : ai muốn được tôn vinh, chúc tụng thì phải hoàn toàn hy sinh, từ bỏ, quên mình phục vụ mọi người. Gương phục vụ của Chúa Giêsu:” Cúi xuống rửa chân cho các môn đệ “. Đặc biệt khi Ngài bị treo lên cây thập giá :” Khi nào Ta được giương cao khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta “. Gương của Cha Maximilianô Kolbê chết thay cho một tù nhân. Gương của thánh Martinô de Porrès bán mình để chuộc cho kẻ nô lệ. Gương của mẹ Têrêsa Calcutta hy sinh cho những kẻ nghèo, những người hấp hối vv…Và còn biết bao gương của những người luôn hy sinh cho hạnh phúc của những người khác.

  Theo Chúa là chấp nhận, là hy sinh và chịu bị thiệt thòi. Hơn bao giờ hết, ngày nay người ta thường đánh giá người khác dựa theo địa vị, danh vọng. Có những người khi có địa vị, danh vọng thì chỉ nghĩ tới mình , tới gia đình, tới những người thân quen của mình mà quên đi tất cả những người xung quanh. Cuối cùng khi họ hết chức hết quyền nằm xuống thì người đời quên họ ngay và nếu có nhắc tới họ cũng chỉ để bửu môi và nhếch mép mà thôi.

   Người môn đệ Chúa sẽ không quên được gương phục vụ của Chúa Giêsu :” Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người “ ( Mc 10, 45 ). Người môn đệ của Chúa Giêsu luôn phải tự vấn lương tâm mình đã làm gì, mình đã phục vụ thế nào theo gương phục vụ của Chúa Giêsu ?

   Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho nhân loại, để lại cho chúng con bài học quên mình, phục vụ , xin giúp chúng con biết học đòi bắt chước Chúa :Hiền lành, Khiêm nhượng và Phục vụ trong cung cách sống ở đời. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B