VUA CHÚA TRẦN GIAN

(LỄ CHÚA GIÊSU LÀ VUA VŨ TRỤ)

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 

 

Ngày nay còn rất ít quốc gia theo chế độ quân chủ, hoặc quân chủ lập hiến. Danh từ “Vua Chúa” thường được coi như những quyền lực bóc lột và thống trị và là những thể chế đã lạc hậu… Tuy nhiên, con người ngày nay lại tôn thờ nhiều thứ ‘Vua Chúa’ trần gian, sống theo danh vọng, tiền bạc và lạc thú, mà bỏ chính Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng con người và cứu chuộc con người bắng chính sự hy sinh chết trên Thập Giá. Hơn nữa, lại có những tư tưởng triết học, các phong trào tự cho là trí thức, và những người cộng sản đã tuyên tuyền chủ nghĩa vô thần, phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa: “Thiên Chúa đã chết rồi!”, “Con người là Thiên Chúa của con người!” v.v… Như thế, họ đã “Giết chính Đấng đã ban sự sống và cứu chuộc cho mình (Sách Công Vụ 3:15).

 

Sau khi đã hạ bệ Thiên Chúa, con người mỗi ngày mỗi sống thác loạn, coi thường luân thường đạo lý, sống tự do luyến ái, tự do ly dị, phá thai, nam lấy nam, nữ lấy nữ mà được công nhận như vợ chồng! Lại được cả chính quyền ở một số nơi và cả một số  giáo phái công nhận và thực hành!

 

Đứng trước những trào lưu vô thần, vô luân và sống thác loạn đó, Giáo Hội đã thiết lập Lễ Chúa Kitô Là Vua Vũ Trụ để các tín hữu ý thức cuộc sống của mỗi người, và tự đặt câu hỏi với chính mình: Ai đang làm vua của tôi,  Thiên Chúa hay Tiền Bạc, hay Danh Vọng hay Lạc Thú?

 

Chúa Nhật XXXIV  là Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ, Giáo Hội dành để kính Chúa Giêsu Là Vua Vũ Trụ. Trong Bài Phúc Âm( Năm B: Gioan 18: 33-37) Chúa Giêsu đã trả lời Philatô: “Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng về Chân Lý. Ai sống theo Chân Lý thì nghe tiếng tôi!” Bài Đọc I (Daniel 7:13-14): Tiên Tri Daniel, trong một thị kiến, đã được soi sáng nói tiên tri về Đấng Thiên Sai: “Ngài được ban cho quyền năng, vinh dự và vương quốc. Quyền năng của Ngài vĩnh cửu, và vương quốc của Ngài tồn tại mãi mãi.” Bài Đọc II (Sách Khải Huyền 1:5-8) cũng nói đến Đấng Thiên Sai đã đến trần gian, đã dùng máu mình đổ ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta và quy tụ chúng ta thành một vương quốc của Chân Lý và Tình yêu.

 

Như vậy, Chúa Giêsu làm Vua vụ trụ và loài người chúng ta. Ngài đã hy sinh cả cuộc đời trần gian để rao giảng Phúc Âm Tình Thương và con đường Chân Lý, con đường sống cho chúng ta, và quy tụ chúng ta thành một trong Nước Chúa. Nhưng Nước Chúa không phải là nước thế gian như Chúa Giêsu đã nói thẳng với Philatô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này…” (Gioan 18:36). Nước Chúa là chính mỗi tâm hồn tín hữu chúng ta, những người luôn cố gắng sống theo con đường yêu thương Chúa đã chỉ dạy trong Phúc Âm. Nước Chúa không thống trị bằng bạo lực, nhưng bằng tình thương; vì Thiên Chúa là Tình Yêu, ai sống trong tình yêu  thì sống trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy.” (1 Gioan 4:16). Nước Chúa là nước thiêng liêng, vĩnh cửu, không bị hạn chế bởi thời gian và không gian.

 

Sống trong một xã hội đầy bôn chen, tranh chấp và thác loạn, chúng ta hãy dành nhiều thời giờ để cầu nguyện, để tĩnh tâm, dâng Thánh Lễ để chúng ta có thể giữ vững Đức Tin nơi Chúa là Cha yêu thương, là Đấng đã tạo dựng chúng ta, đã chết để cứu chuộc chúng ta. Đặc biệt trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện xin Chúa cho tâm trí chúng ta luôn sáng suốt và can đảm vượt thắng mọi quyến dũ của các phong trào vô thần, vô luân hiện nay, quyết tâm bảo vệ sự sống, bảo vệ tình yêu và những giá trị cao cả của gia đình. Xin Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng ta, trong gia đình chúng ta, thế giới chúng ta. Xin Chúa  giúp chúng ta luôn biết sống yêu thương, sống công chính và chỉ tôn thờ Thiên Chúa mà thôi.

 

Một cách thực tế, mỗi gia đình chúng ta phải có một Bàn Thờ Thiên Chúa nơi trang trọng nhất trong nhà, nơi đó chúng ta cần có những giây phút cầu nguyện và tôn thờ Chúa chung với nhau để cùng nâng đỡ nhau sống tinh thần đạo đức yêu thương. Mọi gia đình cũng cần có cuốn Thánh Kinh, những sách vở và báo chí đạo để chúng ta và con cháu chúng ta học hỏi thêm về Lời Chúa và những hướng dẫn sống đạo cụ thể của Giáo Hội

 

Xin cũng đừng quên cầu nguyện cho các Chủ Chăn và các Linh Mục luôn được ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa và hướng dẫn trong Năm Linh Mục này để các ngài được sáng suốt và can đảm dẫn dắt chúng ta đi theo con đường Sự Thật và Sự Sống của Chúa.


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B