BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH TÌNH YÊU

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN, năm B

Ga 6, 51-58

 

Bí tích Thánh Thể là Bí tích tình yêu, Bí tích nuôi sống. Chúa Giêsu đã tuyên bố :” Bánh mà Ta sẽ ban chính là Thịt Ta để cho thế gian được sống “ ( Ga 6, 51 ). Lời của Chúa không chỉ ở trên môi miệng, nhưng Chúa Giêsu đã nuôi sống chúng ta bằng chính sự sống của Ngài. Sự sống của Chúa được trao cho nhân loại, trao cho mỗi người chúng ta bằng cái chết tự nguyện của Ngài và sự sống ấy được viên mãn qua sự sống lại của Ngài…

 

Danh từ Eucharistie, có nghĩa là dâng lời tạ ơn. Bởi vì qua cái chết tự nguyện trên thập giá, Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại hy tế tạ ơn. Hy tế tạ ơn là thánh lễ. Và để nối kết với từ “  tạ ơn  “, chúng ta có từ “ sự sống”. Chúa chết và Ngài đã phục sinh để cho nhân loại sự sống. Điều Chúa hứa cho nhân loại, cho con người là sự sống vĩnh cửu.  “ Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào thời sau hết “ ( Ga 6, 54 ). Chúa minh xác :” …thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống “ ( Ga 6, 55 ). Trước khi tuyên bố những lời đầy yêu thương, những lời mang lại cho chúng ta sự sống, Chúa Giêsu đã tự nhận :” Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống “ . Chúa nhận Ngài là tấm bánh từ trời. Bánh ở đây khác với Manna trong sa mạc. Bởi vì, bánh Ngài tặng ban là thịt của Ngài để cho thế gian và cho chúng ta được sống . Chúa Giêsu là tấm bánh đặc biệt. Trong bữa Tiệc Ly, bữa ăn cuối cùng với các môn đệ trước khi Ngài ra đi chịu chết theo ý Thiên Chúa Cha. Ngài đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Bánh trở nên Mình và Máu trở nên chính Máu của Chúa Giêsu. Bí tích Thánh Thể là Bí tích của đời sống linh thiêng, đời sống thần linh. Bí tích thần linh làm cho đời sống chúng ta được tồn tại, giúp con người chúng ta được sống trong Thân Xác của Chúa, đẩy xa những tổn hư của tội lỗi gây ra cho chúng ta và ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống đời đời. Chúa cho chúng ta biết :” Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy “ ( Ga 6, 56 ) Đây là mầu nhiệm. Vì khi chúng ta chịu lấy Mình Máu Chúa, Ngài biến thành ta và ta biến thành Ngài. Thật lạ lùng và kỳ diệu. Đây là Bí tích của lòng tin.

 

Khi chúng ta rước lễ, chúng ta đón nhận chính sự sống của Đức Kitô. Bởi vì, Đức Kitô sống nhờ Cha, chúng ta sống nhờ Đức Kitô. Chúng ta giống như những cành nho được tháp nhập vào thân cây nho và nhờ đó dòng nhựa nguyên, nhựa luyện sẽ luân chuyển nuôi sống những cành nho. Trong đoan Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay, động từ ăn được nhắc tới  8 lần. Nhắc tới ăn, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta rước lấy, chịu lấy Ngài để Ngài nuôi sống chúng ta .Quả thực, lời mời gọi của Đức Kitô mang chiều kích thiêng liêng. Ở trần gian, con người phải ăn, phải uống mới có thể sống được. Về mặt thiêng liêng, chúng ta cũng rất cần được Chúa nuôi dưỡng. Chúa đã công bố một cách minh nhiên, rõ ràng, minh bạch :” Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời “ .

 

Lời của Chúa thúc bách chúng ta. Hãy sốt sắng, chuẩn bị tâm hồn thanh sạch để rước Chúa. Chúng ta đừng làm vì thói quen khi thấy người khác lên rước lễ mà mình không lên thì đâm ra áy náy. Rước Chúa là  gặp gỡ Ngài . Chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đón nhận Chúa. Chúa là Đấng vô cùng cao cả, chúng ta phải thật hãnh diện và hạnh phúc để được tiếp đón Ngài. Bí Tích Thánh Thể là biểu lộ thật tuyệt vời, thật cao quí, thật đẹp của đức tin của chúng ta và tình yêu chúng ta đáp trả lại tình yêu vô biên của Đức Kitô.

 

Thánh Phaolô đã diễn tả đức tin và đức ái chúng ta phải có khi rước Mình và Máu Đức Kitô :” Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ? “ ( 1 Co 16-17 ).

 

Vâng, đức tin và đức ái chúng ta phải có đối với Chúa, đối với anh em khi chúng ta được nghe những lời tuyên bố của Đức Kitô trong bài Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay :”  Thịt tôi thật là của ăn, và Máu tôi thật là của uống. Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy “ ( Ga 6, 58 ) .

 

Lạy Chúa, Chúa đã ban Bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô; xin cho chúng con trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen ( Lời nguyện hiệp lễ, Chúa nhật XX thường niên ).

 

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Bí tích Thánh Thể là gì ?

2.Khi rước lễ mà chúng ta đang mắc tội trọng có được ích gì không ?

3.Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể lúc nào ?

4.Tại sao Chúa nói đây là Mình Ta.Đây là Máu Ta ?

5.Bánh chưa được truyền phép có phải là Mình Chúa không ?

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B