LỜI TUYÊN TÍN CỦA PHÊRÔ

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN, năm B

Mc 8, 27-35

 

Theo Đức Giêsu, các môn đệ đã được Chúa huấn luyện, uốn nắn, dạy bảo. Từng lời nói, từng việc làm, cử chỉ của Chúa luôn giúp các môn đệ hiểu ra các Ngài đang ở với Đấng cao cả, tuyệt vời. Đặc biệt các phép lạ Chúa làm đã cho các môn đệ thấy Chúa là Đấng quyền năng : mọi việc trên trời dưới đất đều thuộc về Ngài và Ngài có quyền trên cả sinh mạng của con người. Chính vì thế, danh tiếng của Chúa đã vang ra nhiều nơi. Người ta đã đồn thổi về Ngài. Đã có nhiều nhân vật, nhiều danh xưng được người ta gán ghép cho Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn biết các môn đệ gọi Ngài là ai ?

 

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?”. Câu hỏi này làm cho các môn đệ choáng váng. Bởi vì, đã có nhiều danh xưng được gán cho Chúa Giêsu. Người thì bảo Chúa Giêsu là Ông Gioan Tẩy Giả, người khác bảo Ngài là Ông Êlia và có người lại bảo Ngài là một ngôn sứ nào đó.Tất cả các danh xưng ấy một cách nào đó cũng chỉ nói lên được một khía cạnh nào đó về Chúa Giêsu. Chúa muốn biết các môn đệ đã hiểu, đã nghĩ về Chúa như thế nào ? Các môn đệ phải có một sự dấn thân, phải có một sự quyết định mạnh mẽ và dứt khoát của đức tin.Phêrô đã thay mặt các môn đệ khác thưa với Chúa Giêsu :” Thầy là Đấng Kitô “. Đúng, lời tuyên tín của thánh Phêrô đã làm cho Chúa mát dạ an lòng. Sống với Chúa, Ngài chỉ muốn được nghe lời ấy và hôm nay Phêrô đã đáp trả đúng ý của Chúa. Đây không phải lời tự ý Phêrô nói ra nhưng là do Thiên Chúa Cha mạc khải cho Phêrô. Thế nên, nhân cơ hội này, Chúa đã mạc khải ý định của Chúa Cha về Ngài : Ngài sẽ chịu đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị bắt và bị giết nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Phải có đức tin mạnh mẽ, sâu xa, phải có con mắt của Chúa mới hiểu được ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Đúng thế, bởi vì Phêrô vừa được Chúa khen thì lại cùng lúc bị Chúa mắng là “ Xa-Tan ! lui lại đằng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người “ ( Mc 8, 33 ). Chúa la mắng Phêrô vì sợ lời nói cản ngăn con đường của Chúa sẽ làm ảnh hưởng các môn đệ khác. Dù sao, lời tuyên tín của Phêrô cũng làm Chúa vui mừng vì Phêrô cũng như các môn đệ khác đã dấn thân, đã dám liều mình vì Chúa qua lời nói đó.

 

Sau đó, Chúa Giêsu đã nói công khai với các môn đệ và mọi người :” Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo “ ( Mc 8, 34 ).  Từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo Chúa là những tác động quan trọng và là những điều kiện tiên quyết để theo Chúa. Điều Chúa muốn con người từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình ma theo Chúa, không phải con người chỉ làm một lần là xong, là chấm dứt, nhưng nó đòi hỏi con người phải lập đi lập lại không ngừng trong đời sống. Người thanh niên giầu có trong Tin Mừng cũng đã được Chúa mời gọi và chỉ bảo sau khi anh ta đã làm nhiều việc được Chúa khen ngợi, nhưng khi Chúa đề nghị với anh :” Hãy về bán hết tài sản, phân chia cho những kẻ nghèo khó, rồi đến theo Chúa “. Người thanh niên này đã không dám làm điều Chúa đề nghị. Các môn đệ, đặc biệt Nhóm Mười Hai đã dám bỏ tất cả mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Nếu chúng ta đi ngược dòng lịch sử để xem Nhóm Mười Hai là những người nào ; một điều rất thú vị là chúng ta hiểu được trong Nhóm Mười Hai đã có vợ, có người đã có gia sản, có người đã thành đạt trong cuộc sống nhưng rồi khi nghe tiếng Chúa gọi nhất nhất, họ đã bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu. Do đó, lời tuyên xưng của thánh Phêrô hôm nay thật có giá trị. Bởi vì, Phêrô đã nói đúng ý Chúa.

 

Chúa khẳng định rõ ràng với Phêrô và các tông đồ :” Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy “ ( Mc 8, 35 ). Theo Chúa chỉ có một con đường là đường mà Chúa đã đi : con đường đau khổ, con đường hẹp, con đường thập giá để đạt tới vinh quang.

 

Người ta bảo Thầy là ai ? Tất cả các tên gọi như người ta dự đoán về Chúa đều chỉ đúng một khía cạnh. Phêrô đã được Thiên Chúa Cha mạc khải và Ngài nói đúng : “ Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa “.

 

Vâng, ca nhập lễ Chúa nhật XXIV thường niên viết : “ Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. Xin cho các ngôn sứ của Ngài được luôn luôn trung thực. Xin nghe tiếng nguyện cầu của toàn thể dân Chúa.

 

Lạy Thiên Chúa,

Tình thương Ngài quí trọng biết bao.

Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn ( Tv 35, 8 ).

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mau mắn thưa với Chúa như thánh Phêrô xưa:” Thầy là Đức Kitô “.

 

 

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Tại sao Chúa Giêsu lại muốn biết Nhóm Hai nghĩ sao về Ngài ?

2.Phêrô đã bảo Chúa Giêsu là ai ?

3.Có phải Phêrô tự nghĩ ra câu tuyên xưng đó không ?

4.ÔBACE bảo Chúa Giêsu là ai ?

5.Bạn sẽ nói với người tân tòng như thế nào về Chúa Giêsu ?


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B