CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

Hôn nhân theo ý định của Thiên Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 10:2-12)

          Tất cả các Ki-tô hữu đều là môn đệ Chúa, nhưng đa số vẫn là những người sống bậc sống hôn nhân.  Vì thế hôn nhân là đề tài quan trọng, nhưng cũng có thật nhiều vấn đề.  Vấn đề ly dị mà những người Pha-ri-sêu đặt ra với Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay là một thách đố và khó khăn trong mọi thời mọi nơi.  Dưới ánh sáng Tin Mừng qua lời dạy của Chúa Giê-su, chúng ta hãy lắng nghe Chúa nói gì về vấn đề ấy.

          Trước hết chúng ta phải nói thẳng rằng khi nhóm Pha-ri-sêu đến hỏi Chúa về vấn đề “được phép rẫy vợ” không phải là vì hảo ý muốn quan tâm đến một vấn đề đạo đức và xã hội.  Nhưng thâm ý của họ chỉ “là để thử Người”.  Tuy nhiên có một điều thích thú là chính Chúa Giê-su lại bắt đầu tấn công họ trước bằng cách hỏi họ biết gì về luật Mô-sê đối với vấn đề ly dị!  Người biết họ lúc nào cũng dùng luật Mô-sê như khí giới hoặc cạm bẫy để bắt bẻ Người.  Hơn nữa Người ý thức đây là vấn đề vô cùng quan trọng, vì gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội là thân thể mầu nhiệm của Người.  Vì thế Người muốn vạch ra sai lầm của họ về cách hiểu luật Mô-sê, đồng thời xác định lại chân tính của hôn nhân theo mục đích tạo dựng của Thiên Chúa.

          Những người Pha-ri-sêu vênh vang trả lời Chúa Giê-su:  “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ”.  Trả lời như thế, thực sự họ không biết gì cả!  Hoặc họ biết nhưng vẫn ngoan cố bám lấy truyền thống do Mô-sê đặt ra!  Họ phải biết rằng sở dĩ ông Mô-sê viết luật đó chỉ vì muốn chiều theo “lòng chai dạ đá” của họ;  nói khác đi truyền thống cho ly dị là của loài người chứ không phải là của Thiên Chúa.  Dĩ nhiên Chúa Giê-su không lên án ông Mô-sê đã thay đổi luật Thiên Chúa, vì ông làm như thế chỉ vì tình huống bắt buộc.  Nhưng điều quan trọng hơn cả, đó là Chúa Giê-su đến trần gian như là Mô-sê Mới để kiện toàn lề luật.  Việc kiện toàn Người làm hôm nay về vấn đề ly dị và gia đình, là tái lập tính cách không thể phân ly của hôn nhân theo đúng ý định của Thiên Chúa.  Một khi luật hôn nhân này đã được xác định lại rõ ràng, thì hệ quả khi người ta rẫy vợ hay bỏ chồng để lấy người khác đó là tội ngoại tình.

          Trả lời nhóm Pha-ri-sêu về đặc tính không thể phân ly của hôn nhân, Chúa Giê-su còn nhân cơ hội này khéo léo ca tụng sự tốt đẹp và thánh thiện của hôn nhân đích thực.  Hôn nhân không phải là công việc hoàn toàn của con người, nhưng được khởi đầu do Thiên Chúa.  Chính Người đã “làm nên con người có nam có nữ” và để cho “cả hai sẽ thành một xương một thịt”.  Chính Người đã trao cho hôn nhân một sứ mệnh cao cả, là được cộng tác với Người trong việc tạo dựng, bằng cách dạy họ “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất” (Sáng Thế 2:28).

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Những điều Chúa Giê-su phát biểu hôm nay về hôn nhân đã rõ ràng và không thể thay đổi thêm bớt.  Nhưng có một chi tiết trong bài Tin Mừng có thể giúp chúng ta suy nghĩ và cầu nguyện, đó là thái độ của các môn đệ Chúa.  Thánh Mác-cô viết:  “Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy” (Mác-cô 10:10).  Lạ chưa?  Chúa nói rõ như vậy các ông còn gì nữa để hỏi!  Hay là các ông chưa tin vào lời Chúa?  Hoặc các ông vẫn muốn bám lấy luật loài người như những người Pha-ri-sêu?  Sau hết, hay là các ông vẫn chưa tin Chúa Giê-su là Mô-sê Mới, Đấng kiện toàn lề luật?

          Chính thái độ chưa dứt khoát này của các môn đệ là một bài học cho chúng ta.  Có thể vì thấy ngày nay việc ly dị xảy ra quá nhiều và quá dễ dàng nên người ta không nghĩ nó là điều đi ngược với Luật của Chúa nữa.  Luật xã hội tại tất cả các quốc gia trên thế giới đều công nhận việc ly dị, nên tính cách không thể phân ly của hôn nhân theo ý định Thiên Chúa đã bị phai mờ.  Vì thế Ki-tô hữu chúng ta phải là những người trước tiên cổ võ cho hôn nhân thánh thiện, phát huy những giá trị Tin Mừng của hôn nhân và dứt khoát nói không với vấn đề ly dị.  Đó là cách chúng ta biểu lộ đức tin khi chúng ta cử hành Năm đức tin này!       

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi         


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B