LỄ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA

Chúa Giê-su là Vua vương quốc sự thật

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 18:33b-37)

          Thật là một cuộc xử án lạ đời!  Thay vì quan tòa Phi-la-tô hạch hỏi tội nhân Giê-su, thì tội nhân hỏi ngược lại quan tòa.  Quan tòa nói chuyện dưới đất, còn tội nhân nói chuyện trên trời.  Trong khi quan tòa sợ hãi và tránh né sự thật, thì tội nhân lại khẳng định sứ mệnh của mình là làm chứng cho sự thật!  Hơn thế nữa, tội nhân còn kêu gọi và thách đố quan tòa:  “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi!”  Vậy chúng ta hãy xem Vua Giê-su Ki-tô nói gì về vương quốc sự thật của Người.

          Sau khi Phi-la-tô xác nhận người Do-thái tố cáo với ông rằng Chúa Giê-su xưng mình là vua, ông bắt đầu thẩm vấn Người.  Phi-la-tô hỏi:  “Ông đã làm gì?”  Chắc chắn ông ta muốn biết xem Chúa Giê-su có âm mưu thiết lập một chế độ chống lại đế quốc Rô-ma hay không.  Ông lo lắng cho quốc gia trần thế của Xê-da cũng như cho địa vị của ông.  Có lẽ ông không ngờ Chúa lại quả quyết vương quốc của Người không thuộc về trần gian này.  Tiếp theo, Chúa Giê-su đã cho ông biết rõ ràng sứ mệnh làm vua của Người như sau:  “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này:  là làm chứng cho sự thật.  Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”.

          Trước hết vương quốc của Chúa Giê-su không thuộc về trần gian này.  Người nói:  “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian với một mục đích”.  Mục đích không phải là để hành xử quyền bính, nhưng là “làm chứng cho sự thật”.  Thực vậy, Chúa Giê-su là Ngôi Lời đã xuống thế làm người theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.  Do quyền năng Chúa Thánh Thần, Người đã được thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.  Người từ trời đến thế gian không phải để thành lập một quốc gia có chính phủ, dân chúng, quân đội, thể chế giống như đế quốc Rô-ma, nhưng là khởi đầu một vương quốc thiêng liêng, vô hình.  Tất cả hiến pháp, luật lệ, mọi tổ chức của vương quốc này đều xoay quanh một điểm chính là tình yêu.  Ngay cả đến chính nghĩa hay sự thật của vương quốc này cũng là một sự thật về tình yêu.  Thánh Gio-an Tông đồ đã tóm tắt sự thật về tình yêu ấy trong một khẳng định:  “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Gio-an 3:16).

          Vua Giê-su đã làm chứng hùng hồn nhất về chân lý tình yêu Thiên Chúa bằng cách chấp nhận cái chết cứu độ để cho thấy mức độ Thiên Chúa yêu thương nhân loại:  Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người sẵn sàng thí mạng sống mình vì bạn hữu!  Trong vương quốc tình yêu, Vua Giê-su thiết lập một luật mới:  công dân hãy yêu thương nhau như chính Vua đã yêu thương họ.  Vua Giê-su đã liên kết, đặt ngang hàng với nhau hai giới luật về yêu thương:  mến Chúa và yêu người.  Cuối cùng ngay đến tòa án của Vua cũng là xét xử về yêu thương:  anh em làm điều tốt cho một người công dân hèn mọn nhất trong vương quốc của Ta là anh em làm cho chính Vua vậy.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Khi Chúa Giê-su nói về sự thật “Thiên Chúa yêu thương nhân loại”, ông Phi-la-tô không hiểu hoặc không muốn hiểu sự thật ấy.  Ông ngớ ngẩn hỏi Chúa:  “Sự thật là gì?”  Chúa Giê-su không trả lời, vì Người biết có trả lời cũng không thuyết phục được ông tin vào tình yêu Thiên Chúa.  Còn chúng ta, tuy đã nhiều lần được dạy về sự thật, nhưng chúng ta cũng thường có thái độ chẳng khác gì Phi-la-tô.  Nghĩa là chúng ta cũng thờ ơ trước tình yêu Chúa yêu thương chúng ta.  Hoặc chúng ta không ý thức mình đang thuộc về vương quốc tình yêu, nên sống trong thù hận và không chút quan tâm tới người khác.

          Vậy chúng ta hãy quyết tâm thi hành bổn phận công dân vương quốc tình yêu, đó là “làm chứng cho sự thật” tức là làm chứng nhân tình yêu, và “đứng về phía sự thật” tức là tuân lệnh Chúa Giê-su, Vua chúng ta.  Hôm nay, để kết thúc năm Phụng vụ, Giáo Hội lập lại lời hiệu triệu của Vua Giê-su để mời gọi chúng ta trong Năm đức tin này hãy hoán cải và canh tân lời cam kết theo gương Chúa mà sống hiến pháp yêu thương của Nước Người. 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B