CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN

Quyền tha tội trong sứ vụ của Chúa Giê-su

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 2:1-12)

          Đọc bài Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giê-su chữa người bại liệt, có quá nhiều điều để chúng ta suy niệm và cầu nguyện.  Nhưng dường như câu chuyện đã được sắp xếp để đưa tới một đề tài quan trọng, dừng lại ở câu:  “Để các ông biết, ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội”.  Quyền tha tội là quyền của một mình Thiên Chúa, và quyền này đã được “nhập thể” nơi Chúa Giê-su và được thi hành khi Người thực hiện sứ vụ rao giảng Tin Mừng.

          Đã nhiều lần kèm theo việc chữa lành bệnh tật, Chúa Giê-su còn thêm vào những câu như “Tội lỗi con đã được tha”, “Hãy ra về và đừng phạm tội nữa”… Những lời nói thêm đó ám chỉ về một công tác quan trọng trong sứ vụ của Chúa Giê-su là tha tội.  Câu chuyện chữa lành hôm nay không những ám chỉ mà còn minh chứng Chúa Giê-su có thẩm quyền tha tội cho người ta.

          Tội lỗi là xiềng xích ma quỷ dùng để ràng buộc chúng ta, tách biệt chúng ta ra khỏi tương quan với Chúa và với người khác.  Tự sức riêng mình, chúng ta không thể thoát khỏi xiềng xích ấy, nhưng phải nhờ đến Thiên Chúa tháo gỡ cho chúng ta, vì Người có “toàn quyền trên trời dưới đất” (Mát-thêu 28:18).  Các kinh sư cũng bày tỏ niềm tin như vậy:  “Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?” (Mác-cô 2:7).  Từ khi nguyên tổ loài người phản nghịch và tội lỗi du nhập trần gian, Thiên Chúa đã tuyên chiến với con rắn ma quỷ:  “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;  dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (Sáng Thế 3:15).

          Lời tuyên chiến này hôm nay được thể hiện nơi Chúa Giê-su.  Khi thi hành sứ vụ, Chúa Giê-su không chỉ giảng dạy và chữa lành, nhưng Người còn thay mặt cho nhân loại để “đánh vào đầu” ma quỷ bằng việc tha thứ tội lỗi.  Tha thứ tội lỗi cho người ta, Chúa Giê-su đã dùng chính xiềng xích của ma quỷ để cột Xa-tan lại.  “Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó” (Mác-cô 3:27).  Chúng ta nghĩ gì về nhận định này của Chúa Giê-su?  Quả thực là hình ảnh sống động Chúa Giê-su dùng để nói lên cuộc chiến giữa Người với ma quỷ.  Ma quỷ tội lỗi đang là “người mạnh” khuynh đảo thế gian, và Chúa Giê-su là Đấng được Chúa Cha sai đến nhà kẻ mạnh này để “cướp sạch nhà nó”.  Phải, Chúa Giê-su có sứ mệnh phải lấy quyền tha tội mà “trói” ma quỷ lại và “cướp” lại về cho Thiên Chúa những gì ma quỷ đã lấy đi.  Sứ mệnh của Người là mở rộng lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa để tiêu diệt sức mạnh của ma quỷ tội lỗi!  Phép lạ chữa lành người bại liệt hôm nay có mục đích nói lên thẩm quyền “trói” và “cướp” của Chúa Giê-su, hay nói khác đi là để tôn vinh quyền tha tội mà Thiên Chúa Cha đã trao cho Người.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Câu chuyện Tin Mừng hôm nay thực là một tin vui vĩ đại nhất cho hết thảy chúng ta.  Ai cũng đều có tội và cũng cần được tha thứ.  Mọi người đều có thể nghe chính Chúa Giê-su nói với mình:  “Tội con được tha rồi!”  Mà quả thực điều này đã được lập đi lập lại nhiều lần mỗi khi chúng ta đến với Bí tích Giải tội.  Bởi vì Chúa tự nguyện muốn tha thứ cho chúng ta là con cái Người.  Không thể là Tình Yêu nếu không tha thứ, cho nên tha thứ là bản thể của Thiên Chúa.  Vậy chúng ta phải làm gì trước tin vui vĩ đại này?  Chúng ta không có quyền thất vọng!  Dù tội lỗi chúng ta thế nào đi nữa, tình yêu Thiên Chúa vẫn toàn thắng.  Ngưỡng mộ và cảm tạ Chúa vì tin vui này là điều chúng ta hãy làm mỗi ngày, ít là trong phút hồi tâm trước khi đi ngủ.

          Chúa Giê-su bảo người bại liệt:  “Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà!”  Đó là mệnh lệnh của Chúa dành cho chúng ta, những kẻ tội lỗi.  Chúng ta phải luôn đứng dậy mỗi khi sa ngã.  Chúng ta hãy chấp nhận thân phận tội lỗi của mình giống như người luôn vác chõng trên vai.  Chúng ta đi về nhà, về với Chúa và anh chị em trong sự hòa giải yêu thương.  Được như thế, chúng ta sẽ cùng với Chúa Giê-su làm cho thế lực của ma quỷ phải bị tiêu diệt trên thế giới!

         

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B