THÁNH LỄ TẤT NIÊN

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Lc 1, 39-55

 

Đàn hát lên ! Nhờ Thánh Thần linh hứng,

Trót tâm tình, dâng Thiên Chúa là Cha.

Luôn cảm tạ Người nhân danh Thánh Tử,

Vì Người ban muôn phúc lộc chan hòa ( Ep 5, 19-20 ).

 

Thế là 365 ngày đã đi vào quá khứ ! Nhìn lại một chặng đường, nhìn lại một quá khứ, chúng ta sẽ ngạc nhiên vì tất cả rồi sẽ qua đi, tất cả rồi sẽ phai tàn : thời gian và cả cuộc đời chúng ta.  Quay lại quá khứ để cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì muôn ân lộc Chúa đã trao ban cho chúng ta. Tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa. Chúng ta dừng lại ít phút để nói lên tâm tình của chúng ta đối với Thiên Chúa trong ngày cuối năm này.

 

Ngay trong bài đọc I, ngôn sứ Isaia đã viết :” Tôi xin dâng lời ca tụng, vì lòng nhân hậu lớn lao của Người “. Chúa đã phân chia đồng đều cho chúng ta mỗi người một số vốn đó là thời gian mỗi ngày 24 giờ. Chúa muốn mỗi người chúng ta làm lời ra cho Chúa. Thời gian là điều quí hóa. Nó đi rồi sẽ không bao giờ trở lại. Thời gian cứ luân chuyển vần xoay. Thời gian cứ đi cứ về nhưng không bao giờ chờ đợi ai. Ai biết dùng thời gian. Thời gian sẽ giúp người ấy. Ai lơ là, lãng phí thời gian. Thời gian sẽ không giúp họ. Làm lời cho Chúa như đầy tớ trung tín được giao hai nén làm lợi thêm hai nén. Kẻ được giao ba nén,làm lợi được ba nén khác. Kẻ được giao năm nén, làm lợi được năm nén khác. Như thế mới thực sự là những đầy tớ trung tín của Chúa. Bởi vì, thời gian qua đi và cứ tiếp tục qua đi không bao giờ trở lại được. Và rồi cuộc đời của con người cũng sẽ thật mau qua. Không ai dám nói mình sẽ sống mãi ở trần gian này để thụ hưởng và rồi sẽ không bao giờ phải chết. Không dứt khoát là không vì con người ai cũng một lần lần sinh ra, rồi một ngày nào đó cũng phải từ giã cõi đời…

 

Giờ phút này là giờ phút tạ ơn Chúa vì những ân huệ chúng ta nhận lãnh nơi Ngài. Chúa yêu chúng ta, Ngài luôn muốn chúng ta hạnh phúc. Nên, cuộc đời chúng ta không chỉ khi gặp niềm vui, hạnh phúc, may mắn chúng ta mới tạ ơn Chúa, nhưng cả những bệnh tật, hoạn nạn, thử thách, xui xẻo, kém may mắn chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa vì biết đâu chính những biến cố đó là những dấu chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn lòng nhân từ thương xót của Chúa.Bài đáp ca cho chúng ta hiểu tình thương Chúa quả thực vô biên đời đời chúng ta phải ca ngợi Ngài. Tuy nhiên, chúng ta phải bắt chước Mẹ Maria, Mẹ luôn ca ngợi chúc tụng Chúa :” Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường “. Suốt cuộc đời của Mẹ là bài ca cảm tạ tri ân như tác giả Thánh Vịnh đã viết :” Tình thương Chúa đời đời con ca ngợi “.

 

Lễ tất niên là để chúng ta nhìn lại những ngày đã qua và cảm tạ muôn vàn hồng ân của Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng ta. Theo gương của Mẹ, cuộc đời mỗi người chúng ta luôn phải biết nói lời xin vâng làm theo ý Chúa. Cùng với Mẹ Maria chúng ta hát to lên :” Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi “.

 

Và cùng với tác giả Thánh Vịnh 115, chúng ta ca ngợi :” Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành người đã ban cho ? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa “.

 

Lạy Chúa, trong thánh lễ tất niên này, Chúa đã cho chúng con được no thỏa nhờ lời Chúa và Bánh Thánh. Xin cho chúng con được đầy lòng tin yêu, để sang năm mới chúng con thêm phấn khởi sẵn sàng phục vụ Chúa và tất cả mọi người.( Lời nguyện hiệp lễ, lễ Tất Niên ).


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B