CHÚA NHẬT II MÙA CHAY    

Chúa Giê-su trung thành với sứ mệnh

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 9:2-10)

          Thánh Mác-cô kể lại ba lần Chúa Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Người.  Lần tiên báo thứ nhất đã khiến cho ông Phê-rô “kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người”.  Đáp lại, Chúa Giê-su đã mắng ông Phê-rô và gọi ông là “Xa-tan”, ám chỉ ông cám dỗ Người không theo tư tưởng của Thiên Chúa!  Tiếp theo Người dạy các Tông đồ về những điều kiện để đi theo Người, như từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày.  Có lẽ việc Chúa tiên báo cái chết và đưa ra những điều kiện theo Người đã làm cho các ông nản lòng, hay ít nhất muốn đặt lại vấn đề có nên tiếp tục làm môn đệ Người nữa không.  Chúa Giê-su đã có cách của Người để giải quyết khó khăn này, đó là tỏ ra cho mấy Tông đồ một chút vinh quang Thiên Chúa, giúp họ nhận ra đâu là sứ mệnh đích thực của Người.

          Việc Chúa Giê-su biến đổi hình dạng trên núi đã xảy ra cách sáu ngày sau khi Chúa tiên báo cuộc Thương Khó.  Thời gian ngắn ấy chứng tỏ sự cấp bách cần phải thay đổi cách nhìn và hy vọng của các môn đệ.  Sau khi nghe Chúa nói, họ đã “vỡ mộng” và thấy không thể chấp nhận cái chết khổ nhục đã được Người tiên báo.  Giống như bị dội gáo nước lạnh, họ không thể tin Thầy mình lại thụ động trước một cái chết lãng xẹt như vậy.  Là một vị giảng thuyết có sức lôi cuốn dân chúng, một đấng thực hiện rất nhiều phép lạ, có quyền năng truyền cho sóng gió im lặng, Người không thể để mình lọt vào tay kẻ thù được!  Đó là lối suy nghĩ của Phê-rô và các anh em Tông đồ, lối suy nghĩ của loài người chứ không phải của Thiên Chúa.  Các ông muốn Chúa Giê-su phải là một nhà giải phóng dân tộc hay một chính trị gia.  Làm sao Chúa thay đổi ý nghĩ của họ đây?  Câu trả lời chính là Kinh Thánh.  Kinh Thánh đã nói về sứ mệnh của Đấng Ki-tô, danh hiệu chính ông Phê-rô đã tuyên xưng về Chúa (Mác-cô 8:29).  Mà đại diện cho Kinh Thánh là ông Mô-sê và ngôn sứ Ê-li-a.  Cho nên sự xuất hiện của hai vị và cuộc đàm đạo của họ với Chúa Giê-su là nhắm mục đích dùng Kinh Thánh làm sáng tỏ sứ mệnh của Đấng Ki-tô.  Việc này vừa là dịp để chính Chúa Giê-su xác tín sứ mệnh của mình, vừa giúp cho Phê-rô và các bạn “điều chỉnh” lại cái nhìn về Thầy mình.

          Xác tín lý tưởng đời mình là điều cần thiết.  Thường những ngoại cảnh và ảnh hưởng của người khác có thể làm lay chuyển lý tưởng của chúng ta. Vì thế cần có những cơ hội để xét lại thay đổi nếu cần, nhưng nhất là để mình trung thành hơn với lý tưởng. Chúa Giê-su đã làm công việc củng cố lý tưởng qua biến cố Hiển Dung.  Việc củng cố này không những giúp ích cho bản thân Chúa Giê-su, mà còn có thể thay đổi cái nhìn của các môn đệ nữa.  Thiên Chúa Cha rất bằng lòng về lòng trung thành với lý tưởng của Con Một Người, cho nên Người không ngần ngại phán với các môn đệ của Chúa Giê-su:  “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Trên đường xuống núi, Chúa Giê-su đã căn dặn các môn đệ “không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại”.  Đó là những điều chúng ta thường gặp Chúa Giê-su căn dặn trong sách Tin Mừng Mác-cô.  Chúa Giê-su ngăn cấm bất cứ ai nói về Người khi họ chưa thực sự hiểu rõ chân tính của Người hoặc chưa biết chắc chắn Người là Đấng nào.  Điều kỳ lạ này các học giả Kinh Thánh gọi là “bí mật về Đấng Mê-si-a”, và bí mật về chân tính chỉ được biểu lộ rõ ràng qua lời tuyên xưng của viên sĩ quan Rô-ma khi ông nhìn lên Chúa Giê-su trên thập giá:  “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mác-cô 15:39).

          Biến cố Hiển Dung của Chúa Giê-su hôm nay dạy chúng ta phải xác tín vào lý tưởng đời mình.  Ở trong bậc sống nào thì lý tưởng cuộc đời chúng ta cũng phải đặt trên nền móng là Lời Chúa và thánh ý Người.  Chúa Giê-su đã dựa vào Kinh Thánh Cựu Ước và thánh ý Chúa Cha để củng cố sứ mệnh của mình, can đảm lên Giê-ru-sa-lem hoàn tất kế hoạch của Chúa Cha.  Cũng thế, liệu chúng ta có biết lấy “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Thánh Vịnh 119:105) để Lời Chúa giúp chúng ta biết trung thành với sứ mệnh không?

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B