CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Làm chứng cho Chúa Ki-tô hôm qua và hôm nay

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 1:6-8,19-28)

          Chúa Nhật trước chúng ta đã nghe Tin Mừng Mác-cô nói với chúng ta về con người và hoạt động của thánh Gio-an Tẩy Giả.  Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa lập lại đề tài này dựa trên tường thuật của Tin Mừng Gio-an và nhấn mạnh đến sứ vụ của ngài:  Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin”.  Khẳng định ngắn gọn này quả thực đã đầy đủ:  Gio-an Tẩy Giả đến để làm chứng về ánh sáng tức là làm chứng về Chúa Giê-su và mục đích của việc làm chứng này là để mọi người nhờ ông mà tin vào Chúa Giê-su.  Chúng ta cũng có thể áp dụng điều này cho chính chúng ta.  Là Ki-tô hữu, chúng ta xác tín rằng chúng ta có cùng một sứ mệnh phải làm chứng nhân cho Chúa, để nhờ chứng từ của chúng ta người khác sẽ tin vào Chúa hơn.

          Thánh sử Gio-an đã trình bày việc làm chứng của ông Gio-an Tẩy Giả qua những mẩu đối thoại giữa ông với những người đến hỏi ông cùng một câu hỏi “Ông là ai?”  Nhận xét về con người và nhất là lời rao giảng khác thường cũng như phép rửa ông Gio-an làm cho dân chúng, những người đến chất vấn ông đều dành cho ông những danh hiệu đáng kính.  Các tư tế và những thầy Lê-vi đã cho rằng ông Gio-an là “Đấng Ki-tô”, rồi kết luận ông là “ông Ê-li-a” và sau hết họ cho ông là một “vị ngôn sứ”.  Cả ba lần, ông Gio-an đều trả lời “Không phải”.  Cuối cùng, họ gặng hỏi cho bằng được thì ông Gio-an nói thẳng nói thật:  “Tôi là tiếng người hô trong trong hoang địa:  Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói”.  Trả lời rõ ràng như thế, ông muốn nói với họ:  Tiếng hô mới quan trọng, chứ người hô đâu có là gì, hay nói khác đi, sứ điệp mới là chủ yếu, còn người đem sứ điệp đến chẳng có gì đáng để ý.  Điều ấy cho thấy ông Gio-an Tẩy Giả quả thực là khiêm tốn, mặc cho dân chúng khâm phục ông cỡ nào, ông cũng thành thực chỉ chấp nhận vai trò rất tầm thường, giống như “không đáng cởi quai dép” cho Chúa Giê-su.  Chúa Giê-su là “ánh sáng”, còn ông Gio-an chỉ là cái bóng.  Đúng vậy, Chúa Giê-su mới thực sự là “sứ điệp” của Thiên Chúa, và hơn thế nữa, Người là “Lời” của Thiên Chúa.  Còn ông Gio-an Tẩy Giả chỉ là người đi trước Chúa Giê-su, hô to lên cho mọi người biết Chúa Giê-su, “đấng đang ở giữa họ mà họ không biết” là ai.  Ông mời gọi mọi người hãy lãnh nhận “ánh sáng”, hãy lắng nghe “Lời” của Thiên Chúa dạy dỗ họ.  Thế thôi.

          Ông Gio-an là một chứng nhân kỳ lạ, không chỉ vì lối sống của ông ở bên kia sông Gio-đan, nhưng là cách làm chứng của ông. Ông không dài dòng kể lể về Chúa Giê-su, nhưng ông chỉ giới thiệu Chúa Giê-su cho người ta biết rồi để cho người ta tự mình đến và tin vào Chúa.  Cách làm chứng của ông thật là khiêm tốn.  Đó cũng chính là cách Thiên Chúa muốn chúng ta làm chứng cho Chúa Giê-su.  Chúng ta, Ki-tô hữu, chỉ cần giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa được biết về Người, giới thiệu bằng lối sống chính Chúa Giê-su đã dạy chúng ta qua Tin Mừng và gương mẫu của Người.  Chúng ta đâu cần phải đem những sách vở thần học hay giáo lý ra để giảng cho người khác đâu, nhưng phải làm sao cho người ta thấy chúng ta là người Công giáo đích thực, thi hành những gì Chúa Giê-su đã dạy chúng ta.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an”.  Chúng ta cũng có thể nói câu Kinh Thánh này viết về chúng ta:  Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Nguyễn văn A, Trần thị B…  Phải, một người được Chúa sai đi làm chứng cho Người chính là mỗi người chúng ta.  Sứ mệnh được sai đi của chúng ta chỉ là làm “tiếng người hô trong hoang địa”.  Chung quanh chúng ta vẫn còn là hoang địa với biết bao người đang chờ đợi nghe “tiếng hô” của chúng ta.

          Vậy chúng ta sẽ hô to lên điều gì và hô lên cách nào?  Cho người khác thấy được thế nào là bác ái, yêu thương qua sự giúp đỡ ân cần của chúng ta.  Cho người khác thấy đâu là ý nghĩa đích thực của sự tha thứ khi chúng ta khoan dung với những người xúc phạm đến chúng ta.  Còn trăm nghìn điều khác để hô và làm chứng cho Chúa chúng ta!  Hôm qua là ông Gio-an.  Hôm nay là chúng ta!  Vậy chúng ta hãy lên đường thi hành sứ mệnh!     

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi          


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B