BÌNH AN CỦA CHÚA PHỤC SINH

ĐẾN VỚI HAI MÔN ĐỆ TRÊN ĐƯỜNG EMMAU.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH, năm B

Cv 3, 13-15.17-19    1 Ga 2, 1-5a   Lc 24, 35-48

 

Các tường thuật Tin Mừng Nhất Lãm và Tin Mừng của thánh Gioan đều nói về việc Chúa Giêsu phục sinh. Tất cả các trình thuật Tin Mừng đều làm nổi bật việc Chúa Giêsu sống lại theo như Kinh Thánh đã loan báo trước. Tuy nhiên, đoạn Tin Mừng của thánh Luca hôm nay là một tường thuật cảm động nhất trong các tường thuật nói về các lần Chúa hiện ra sau khi Chúa sống lại. Chúa ban bình an cho các môn đệ là bảo chứng cho sự vững tin và mạnh mẽ của các ngài để các ngài làm chứng cho Chúa sống lại và tiếp tục công trình cứu độ của Chúa giữa thế gian.

 

Thánh Luca là một lương y và là một nhà văn, do đó, Tin Mừng của thánh Luca có thể nói được là Tin Mừng đầy vẻ thi vị, văn chương được trau chuốt một cách kỹ càng. Tuy nhiên, không phải Luca chỉ chú trọng tới văn chương,trước hết ngài đã có niềm tin sâu xa nơi Đức Kitô, qua đó, ngài muốn truyền đạt đức tin cho Thêophilê ( Lc 1, 1 ), rồi qua Thêophilê, ngài truyền đạt đức tin cho tất cả chúng ta. Đức tin ấy là niềm tin vào Đức Kitô phục sinh mà ngài đã nhận lãng được nơi thánh Phaolô và nơi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Như tất cả chúng ta, Luca không được thấy Chúa phục sinh giống các tông đồ, hoặc những người phụ nữ như Maria Magđala, Maria mẹ của Giacôbê hay bà Salomê, và những người phụ nữ đạo đức khác. Luca đã tin nhờ lời chứng của Phaolô và những người đã được sống với Chúa, đặc biệt qua cuộc sống của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ( Cv 2, 42-46; 4, 32-34 ). Chúng ta có thể nhận ra bố cục, kết cấu và nhận ra cách trình bày dựa vào Phụng Vụ để Luca viết nên bài tường thuật hai môn đệ trên đường Emmau. Thực tế, đoạn Tin Mừng của thánh Luca này cho chúng ta thấy rất rõ bố cục là bữa tiệc Lời Chúa và Bẻ Bánh. Quả thực trên đường về làng Emmau, Chúa phục sinh đã hiện ra với hai môn đệ, đồng hành với họ, giải thích Thánh Kinh cho họ, dùng lời Môsê, và các ngôn sứ để cho họ hiểu rằng :” Chúa phải chịu đau khổ, chịu chết, rồi Người mới được vinh quang “, sau đó, Chúa cùng hai môn đệ vào quán trọ, và khi Chúa bẻ bánh cho hai ông, hai ông đã nhận ra Chúa phục sinh. Đúng đoạn Tin Mừng này có hai phần : Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể. Hai môn đệ Emmau đã trở về tường thuật cho 11 môn đệ việc các ông đã nhận ra Chúa như thế nào ! Bỗng Chúa lại hiện ra và ban bình an cho các môn đệ trong khi các ông đang hoang mang, sợ sệt hầu như thất vọng. Sự bình an này rất cần thiết để củng cố niềm tin cho các môn đệ. Sự bình an giúp các môn đệ vững tin vào Chúa và phó thác hoàn toàn nơi Chúa. Chính Chúa phục sinh biến đổi các môn đệ để các ngài hiên ngang, vững tin vào Chúa và sẵn sàng làm chứng cho Chúa sống lại bằng chính cái chết của mình. Chúa đã giải thích cho các môn đệ hiểu bí quyết của mầu nhiệm Vượt Qua là Đấng Mêsia phải chịu cực hình, rồi mới tiến vinh quang phục sinh. Thánh Luca có ý nhấn mạnh cho chúng ta thấy :” chịu khổ hình…” là điều kiện bắt buộc phải có, rồi mới tiến tới vinh quang phục sinh được. Vâng, không có một con đường nào khác ngoài con đường khổ giá, con đường thập giá mới đưa con người tới vinh quang. Đoạn Tin Mừng của thánh Luca hôm nay cho chúng ta thấy rõ hai điểm : Chúa phục sinh chúc bình an cho các môn đệ, cho các ông thấy vết đinh ở tay chân của Người và cạnh sườn Người và khẳng định : Thập giá là nơi mặc khải vinh quang của Đức Kitô.

 

Linh mục Gilles Aizo đã viết :” Có một ánh sáng huyền diệu cho những người lữ hành của niềm tin này là chính chúng ta.Trên những con đường Emmau, nơi những chất vấn về cuộc sống, làm cho màn đêm nghi ngờ ập đến, Chúa Giêsu thường nhập bọn với chúng ta cách nhiệm mầu và bất ngờ.Sự  hiện diện kín đáo và nâng đỡ của Người mở ra cho chúng ta ý nghĩa náu ẩn của các biến cố, và cho mắt chúng ta mở ra trên cái vô hình.Nhưng Chúa Giêsu chỉ có thể được nhận ra trong một lần chăm chú đọc lại Lời Chúa và trong dấu chỉ : Dấu chỉ của người anh em được tiếp đón và dấu chỉ của tấm bánh được bẻ ra “.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu không phải đau khổ nào cũng đưa tới vinh quang, mà chỉ có đau khổ vì tình yêu, hy sinh, chết vì tình yêu :” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ) mới đưa chúng ta tới vinh quang.Xin Chúa phục sinh ban bình an cho chúng con như Chúa đã ban cho các tông đồ khi các ngài đang hoang mang, hầu như xáo trộn và thất vọng. Xin cho chúng con hiểu được giá trị của Lời Chúa để chúng con luôn học hỏi và sống Lời Chúa trong suốt đời sống chúng con.Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Tại sao hai môn đệ lại trở về Emmau ?

2.Chúa sống lại đã làm gì với họ ?

3.Hai môn đệ đã nhận ra Chúa phục sinh lúc nào ?

4.Bài Tin Mừng của thánh Luca hôm nay có mấy phần, dựa vào đâu để ngài bố cục đoạn Tin Mừng này ?

5.Tin có giống kết luận của khoa học không ?

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B