ĐẤNG CHĂN CHIÊN LÀNH

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, năm B

Cv 4, 8-12    1 Ga 3, 1-2     Ga 10, 11-18

 

 

Mục Tử là danh xưng của người Do Thái khi gọi Thiên Chúa là Mục Tử, và họ là đoàn chiên của Người. Thực tế, đối với Dân Chúa, từ Ông Abraham tới Vua Đavít và nhiều tổ phụ của người Do Thái đã từng là những người chăn chiên chăn cừu. Từ kinh nghiệm của nghề chăn chiên, họ trở nên lãnh đạo Dân Chúa. Các Vị này đã trở thành những Mục Tử chăn dắt Dân Thiên Chúa.

Vâng, quan niệm, ý niệm về Mục Tử là truyền thống, văn hóa và quan niệm của người Do Thái xưa. Do đó, Chúa Giêsu cũng thừa hưởng quan niệm về tôn giáo và hấp thụ nền văn hóa của dân tộc Do Thái, đã công bố thông điệp cứu độ cho nhân loại bằng ngôn ngữ, hình ảnh thường gặp nơi dân Do Thái. Dân Do Thái từ ngàn xưa như các ngôn sứ Isaia, Giêrêmia và Êdêkiên loan báo, đã hằng trông mong Đấng Cứu Thế đến chăn dắt họ như Mục Tử chăn dắt đàn chiên. Hôm nay, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái, Ngài là Mục Tử chăn dắt đàn chiên thì Ngài đích thực muốn nói với dân, Ngài chính là hiện thân của Thiên Chúa. Đây là ý nghĩa quan trọng và chính yếu của chương 10 của thánh Gioan. Chương 10 còn đi xa hơn lời loan báo của các ngôn sứ, bởi vì các ngôn sứ chỉ loan báo Thiên Chúa đến chăn dắt dân, chứ chưa nghĩ tới việc Con Thiên Chúa dám hy sinh mạng sống mình, làm giá cứu chuộc nhân loại. Bởi vì, Thiên Chúa là Đấng vĩnh hằng, trường tồn, bất biến, làm sao dám nghĩ rằng Ngài lại chấp nhận chết vì tội lỗi của nhân loại.Đó là một mặc khải lớn lao vượt quá lời loan báo của các ngôn sứ. Mặc khải khác nữa mà chương 10 của thánh Gioan nói tới, Đức Giêsu Kitô, không chỉ là Mục Tử của dân Do Thái, mà Ngài còn là Mục Tử của toàn thể nhân loại.

Hình ảnh chiên, cừu và những người chăn chiên là hình ảnh phổ quát, quen thuộc của người Do Thái. Nên, ngày nay, nhiều bức tranh, bức ảnh vẽ Chúa Giêsu đang vác chiên trên vai hoặc Chúa Giêsu đang ngồi, vây quanh Ngài là nhiều con chiên. Chúa là Mục Tử tốt lành chăn dắt chiên. Tuy nhiên, Ngài hơn mọi Mục Tử vì Ngài biết chiên từng con một, nghe tiếng chiên, gọi tên con chiên và chiên cũng nghe tiếng Ngài để đi theo Ngài. Đây là sự hiểu biết tận căn, nhận ra nhau dễ dàng, quý mến, trân trọng lẫn nhau. Chúa Giêsu đã trao quyền chăn dắt đoàn chiên, tức là Hội Thánh cho Phêrô sau khi Ngài sống lại. Sứ mạng này thật cao cả và quý hóa. Sứ mạng này bắt nguồn từ tình yêu. Chúa Giêsu là Mục Tử tối cao và là Mục Tử gương mẫu. Môi Mục Tử khác đều dưới quyền lãnh đạo của Ngài. Chính vì thế, mọi Mục Tử trên trần gian này phải noi gương, bắt chước Ngài. Mọi Mục Tử phải dám hy sinh vì chiên của mình.

Nữ tu Chiara Francesca Pico đã viết :” Vào mỗi thời kỳ, mỗi dân tộc đều có những người hướng dẫn và thủ lãnh của họ…không một ai trong những người này đã hiến mạng cho dân mình, một cách cho không và vô điều kiện.Chỉ duy nhất Con Thiên Chúa, trở nên người phàm, đã mang lấy tội lỗi và chết cho chúng ta.Chỉ duy nhất một mình Người, Đức Giêsu Kitô, là Người hướng dẫn, là Chủ Chăn của chúng ta…Chúng ta hãy nghe “ tiếng nói “ của chủ Chăn này, vào mỗi Chúa Nhật, ở Thánh Lễ…Chúng ta có đủ khả năng giữ thinh lặng để lắng nghe tiếng nói của Người không ?”.

Giáo Hội dùng Chúa nhật thứ IV Phục Sinh để cầu nguyện cho ơn gọi. Trên thế giới ngày nay, nhiều nơi thiếu ơn gọi trầm trọng. Riêng tại Việt Nam, tạ ơn Chúa, ơn gọi vẫn còn đông.Đời sống tu trì, và ơn gọi làm linh mục vẫn còn hấp dẫn nhiều tâm hồn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho có nhiều thanh niên nam nữ quảng đại dấn thân cho Chúa trong các Dòng Tu, Tu Hội và trong các Chủng Viện.

Xin Chúa ban cho các cha mẹ luôn biết giáo dục con cái tốt, hướng dẫn và động viên con cái đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Amen.

 

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Tại sao lại gọi Chúa Giêsu là Mục Tử tốt lành ?

2.Quan niệm Mục Tử phát xuất từ đâu ?

3.Abraham, Đavít và nhiều Tổ phụ đã là ai trước khi lãnh đạo dân Chúa ?

4.Biết theo nghĩa của Chương 10 của thánh Gioan có nghĩa gì ?

5.Ai được Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo Giáo Hội đầu tiên khi Ngài Phục Sinh ?


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B