SỰ QUẢNG ĐẠI CỦA BÀ GÓA

(Mc 12, 38- 44).

 

1. Tóm Lược

Bài Đọc Một: 1V 17, 10- 16

Qua bài đọc Cựu Ước hôm nay, chúng ta rút ra được ba ý chính:

Thứ Nhất: Bà góa là người ngoại đạo. Bà đang ở vùng đất Xarepta thuộc Xiđôn; vùng đất này không thuộc về Do thái, không có cùng một niềm tin, cũng không thờ phượng Thiên Chúa như người Do thái. Thứ Hai: Sự quảng đại của bà góa. Bà đã cho ông Elia nước uống và đã làm bánh cho ông ăn. Bánh này không được làm từ lương thực dồi dào, nhưng là những chiếc bánh cuối cùng mà bà cùng đứa con ăn xong rồi chết. Thứ Ba: Niềm tin. Dầu biết rằng mình đang đối diện với cái chết, bà vẫn tin vào lời Thiên Chúa phán qua ông Elia: hũ bột sẽ chẳng vơi, vò dầu sẽ không cạn; niền tin này đã được đền đáp cách xứng đáng.

Bài Đọc Hai: Dt 9, 24- 28

Bài đọc trong thư Do thái cho ta ba ý chính:

Thứ Nhất: Đức Kitô không vào cung thánh do tay người phàm làm ra, nhưng Người đã vào cõi trời, ra đứng trước mặt Thiên Chúa để chuyển cầu cho ta. Thứ Hai: Người không dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, nhưng đã hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Thứ Ba: Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.

Bài Đọc Tin Mừng: Mc 12, 38- 44

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay nêu lên cho chúng ta hai hình ảnh đối nghịch nhau:

Hình Ảnh Thứ Nhất: Những người Kinh Sư. Họ ưa xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi, ưa chiếm nghế danh dự trong hội đường, thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, nuốt hết tài sản của bà góa. Hình ảnh thứ hai là bà góa: Một con người vô danh tiểu tốt, nghèo vật chất nhưng lại quảng đại, sẵn sàng dâng cho đền thờ tất cả tài sản của mình.

2. Suy Niệm

Vào một ngày trung tuần tháng 7/1995, ông hiệu trưởng trường đại học phía Bắc Mssisippi đã vô cùng ngạc nhiên khi một phụ nữ xa lạ tên là Osenola Mc Carty tặng 150.000 đô la làm quỹ học bỗng cho các sinh viên nghèo của trường. Khi trao số tiền lớn này, bà không cần nhà trường ghi danh tưởng niệm hay tuyên bố công khai. Lúc tìm hiểu, nhà trường càng sửng sốt hơn khi biết người phụ nữ này làm nghề giặt ủi, và số tiền kia được dành dụm cả cuộc đời. Sau khi biết câu chuyện này, tỷ phú Ted Turner, trùm kinh doanh truyền hình cáp ở Mỹ đã tuyên bố góp thêm một tỷ đô la cho quỹ. Ông nói: Người phụ nữ nhỏ bé ấy đã dám ban tặng tất cả những gì bà có, thì tôi thấy mình cũng phải đóng góp phần của tôi là một tỷ đô la.

Bà Mc Carty qua đời ngày 3/10/1999, hưởng thọ 91 tuổi. Bà đã trở thành biểu tượng “Lòng Từ Thiện” của nước Mỹ.

Điểm nỗi bật trong Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay cũng nói đến hai bà góa: Một bài trong sách Các Vua mà bài đọc một nhắc tới; một bà góa khác được Tin Mừng thánh Maccô thuật lại; một bà đã được Chúa Giêsu gặp ở đền thờ, một bà được tiên tri Elia gặp ở Xarepta; một bà bỏ vào thùng tiền Đền Thờ hai đồng kẽm, còn bà khác đã cho ông Elia một chiếc bánh nhỏ. Các bà được đề cao không phải hệ tại ở giá trị vật chất mà họ đang có, nhưng ở sự quảng đại và phó thác: hai đồng tiền kẽm của bà góa bỏ vào thùng tiền đền thờ là cả tài sản của bà; cũng vậy, chiếc bánh nhỏ mà bà góa xứ Xarepta cho tiên tri Elia là cả cuộc sống của hai mẹ con đang đối diện với cái chết. Các bà đã cho đi tất cả, cho dầu biết rằng hành động này sẽ làm cho cuộc sống gặp muôn vàn gian khó.

Vậy qua tấm gương về sự quảng đại của hai bà góa, chúng ta rút ra những điểm chính sau:

*  Lòng Quảng Đại

Mỗi người cần có những phương tiện cần thiết để duy trì cuộc sống. Do đó, khuynh hướng ky cóp, thu gom đã trở thành căn bệnh kinh niên nơi con người. Tuy nhiên, hai bà góa trong Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay cho ta một cái nhìn khác. Các bà đã sẵn sàng trao ban tất cả: khi biết ông Elia là tiên tri của Thiên Chúa, bà góa thành Xarepta đã cho đi nhu cầu cần thiết nhất để duy trì sự sống, và bà góa trong bài Tin Mừng cũng đã dâng cho đền thờ tài sản duy nhất là hai đồng tiền kẽm. Như vậy, mặc dầu niềm tin khác nhau, nhưng qua hành động đầy quảng đại và chất chứa niềm tin này, các bà đã lấy Thiên Chúa làm gia nghiệp và hy vọng Ngài sẽ làm tất cả sinh ích cho ai yêu mến và tín thác nơi Ngài.

* Yêu Thương

Không phải sỉ diện mà hai bà góa đã cho đi những gì mình có, mà được thúc đẩy bởi tình yêu: tình yêu Thiên Chúa và  tha nhân. Chính tình yêu là chìa khóa mở lòng bà góa thành Xarepta để trao cho ông Elia chiếc bánh, và như vậy đã trao cho ông mạng sống của hai mẹ con. Cũng chính tình yêu và đặt niềm tin vào Thiên Chúa, bà góa thành Giêrusalem đã dâng cho Thiên Chúa tài sản của mình, cũng là trao dâng cho Thiên Chúa bước đường tương lai của mình. Tuy bà dâng cho đền thờ ít, nhưng lại hy sinh rất nhiều. Cho nên, bà được Đức Giêsu khen là đã bỏ vào thùng tiền đền thờ nhiều nhất, vì đã rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình (Mc 12, 44).

Qua câu chuyện của bà Mc Carty và hai bà góa hôm nay, chúng ta chân nhận rằng của cải vật chất chưa hẳn đã mang lại ý nghĩa hay sự đảm bảo cuộc sống. Đàng  khác, giá trị của việc cho đi cũng không thể đông đếm bằng giá trị vật chất mà hệ tại ở sự quảng đại trao ban. Với tấm lòng quảng đại và tình yêu chân thành, người ta có thể biến những cái nhỏ bé, tầm thường thành chiếc phao cứu sinh cho người khác, thành ngọn lửa yêu thương sưởi ấm lòng người, thành chiếc cầu nối của tình bác ái mang lại niềm vui và an hòa cho tha nhân. Amen.

         Montfort Nguyễn Xuân Pháp. OCist


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B