ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ VUA

(Ga 18, 33b- 37)

 

1. Tóm Lược Ý Chính

Bài Đọc Một:  Đn 7, 13- 14

Trong bài đọc một hôm nay, chúng ta rút ra hai ý chính:

Thứ nhất: Con Người ngự giá mây trời mà đến và được dẫn tới trình diện Đấng Lão Thành. Thứ hai: Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu và vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

Bài Đọc Hai: Kh 1, 5- 8

Có ba điểm trong bài đọc hai này:

Thứ nhất là các tước hiệu của Đức Kitô: Đức Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian. Thứ hai: Đức Kitô yêu mến chúng ta. Ngài đã yêu thương và tẩy rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Thứ ba: Thiên Chúa vĩnh cửu. Ngài là Anpha và Omega, Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng toàn năng.

Bài Đọc Tin Mừng (Ga 18, 33b- 37)

Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta hai hình ảnh:

 Hình ảnh thứ nhất là Quan Philatô: Khi dân Do thái và các tư tế nộp Đức Giêsu cho quan, ông ta đã hỏi Đức Giêsu: ông có phải là vua dân Do thái không? Và câu hỏi thứ hai quan Philatô đã đặt ra cho Chúa Giêsu cũng mang cùng ý hướng trên: Vậy ông là vua sao? Hình ảnh thứ hai là Đức Giêsu: trước câu hỏi của quan Philatô, Đức Giêsu đã lấy lại chính câu hỏi để trả lời: chính ngài nói rằng tôi là vua, nhưng nước tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã sinh ra và đến thế gian để làm chứng cho sự thật; ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.

2. Suy Niệm

Giáo hội dành tuần cuối cùng của Năm Phụng Vụ để mừng kính Chúa Giêsu Vua. Thánh lễ này được đức giáo hoàng Pio XI thiết lập vào ngày 11/12/1925, sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Có lẽ, khi thiết lập thánh lễ này, đức giáo hoàng Pio XI muốn nói lên hai điều:

Thứ nhất: Khi con người tự “xưng hùng xưng bá” thì hệ luận của nó là bạo quyền, bốc lột, đàn áp, trục lợi, xâu xé lẫn nhau. Thứ quyền bính mà người ta khoác lên mình luôn có nguy cơ là bức bình phong che đậy sự tham lam bất chính, và biến người khác thành phương tiện phục vụ cho sự ích kỷ của mình. Thứ hai: Khi tôn Đức Giêsu là Vua, vị vua của tình yêu, bao dung và tha thứ, con người sống đúng với vai trò của mình, cũng như dễ có thái độ hiền hòa và yêu thương lẫn nhau. Nhờ đó, chiến tranh sẽ được đẩy xa, hận thù được lột bỏ và tình yêu sẽ lên ngôi.

Vâỵ thánh lễ Chúa Giêsu Vua hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm hai điểm sau:

a. Vương Quốc Của Đức Giêsu Không Thuộc Về Thế Gian Này.

Khi Philatô hỏi Đức Giêsu: “Ông có phải là vua dân Do thái không?”, thì Đức Giêsu đã trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì thuộc hạ của tôi sẽ chiến đấu không để tôi bị bắt như thế này” (Ga 18, 36). Như thế, vương quốc của Đức Giêsu khác hẳn với ý niệm vương quốc của con người thời nay, bởi vì, vương quốc của ngài được xây dựng trên tình thương và sự thật. Ngài nói: “Tôi đã sinh ra và đến thế gian này để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37). Vậy sự thật là gì? Nhìn dưới khía cạnh đạo đức thì sự thật là nhận biết Thiên Chúa Cha và nhận biết Người Con mà Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô. Đó là nền tảng đức tin kitô giáo. Chúng ta không thể xây dựng một cuộc sống an hòa và hạnh phúc nếu không đặt nền móng nơi Đức Kitô (x. Cl 2, 7). Bởi vì, thiếu vắng chiều kích này, tâm hồn con người sẽ trống rỗng, sẽ là môi trường thuận lợi cho những “ký sinh trùng” của sự ích kỷ phát triển.

Dĩ nhiên, sống trong một xã hội mà nói dối và lộc lừa đã trở nên căn bệnh kinh niên, thì việc sống theo sự thật không đơn giản chút nào. Người thành thật luôn chịu thua thiệt và bị coi là khờ dại vì không “uốn theo chiều gió”; còn những kẻ ranh ma, lộc lừa lại được ca tụng là khôn ngoan và hợp đời. Tuy nhiên, con người không thể bước vào vương quốc của Đức Kitô nếu chưa  xây dựng đời mình trên sự thật: sống theo sự thật là tấm hộ chiếu cho những ai muốn bước vào vương quốc tình yêu của Ngài. Đàng khác, sống theo sự thật sẽ giúp mỗi người thoát khỏi những vướng bận thấp hèn, khỏi những lộc lừa gian dối để được hoàn toàn tự do sống theo ân sủng của Chúa. Đức Kitô đã khẳng định: “sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8, 32).

b. Đức Kitô- Vua Tình Yêu

Thánh Gioan đã nói thật chính xác: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8); những gì Chúa Giêsu làm cho con người đều gói gém trong hai chữ: tình yêu. Vì yêu, Ngài đã khước từ ving quang, mặc lấy thân nô lệ, trỡ nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá để cứu độ con người (Pl2, 6- 11). Cũng vì yêu, Ngài đã không ngần ngại đồng bàn với người tội lỗi, quân thu thuế và gái điếm để cứu chữa họ. Cho nên, vương quốc mà Ngài thiết lập cũng không đi ra ngoài quỹ đạo này. Đây không phải là một thứ tình yêu “bàn giấy”, nhưng là một tình yêu dẫn đến phục vụ: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10, 45).

Trong chiều hướng đó, Đức Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta hãy để cho Ngài thiết lập vương quốc tình yêu nơi tâm hồn mỗi người: hãy để cho Ngài chiếm hữu đời mình và thanh luyện bản thân. Có thế, tâm hồn  chúng ta mới có được bình an địch thực và khả năng mở ra với người khác để phục vụ. Thiên Chúa không muốn chúng ta tự đóng kín tâm hồn mình, vì nó có nguy cơ làm chết gộp đời sống tâm linh và khả năng yêu thương. Nói cách khác, Ngài mời gọi chúng ta hãy mở ra cho Thiên Chúa và anh chị em. Bởi vì, vương quốc của Đức Kitô không có biên cương, không có rào chắn, nhưng luôn được mở ra cho tất cả mọi người. Nơi đó, mọi người có thể bước vào và được Thiên Chúa mở rộng vòng tay đón nhận.

                                                Montfort Nguyễn Xuân Pháp. Ocist


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B