CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Nhân chứng Gio-an Tẩy Giả

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 1:6-8,19-28)

          Chúng ta tham dự một buổi ca nhạc hoặc một cuộc nói chuyện và thường được nghe người hướng dẫn chương trình giới thiệu ca sĩ hoặc diễn giả.  Có những lời giới thiệu thật nghiêm túc, ngắn gọn nhưng đầy đủ.  Nhưng cũng có những lời giới thiệu lòng vòng, văn chương tâng bốc quá đáng khiến người ta phải nhăn mặt.  Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một lời giới thiệu tuyệt vời về ông Gio-an Tẩy Giả như sau:

          “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.

          Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.

          Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng cho ánh sáng.”

          Dựa vào lời giới thiệu trên, chúng ta hãy xem nhân vật được giới thiệu là ai và sứ mệnh của ngài là gì. 

          Trước hết, khi nói đến xuất thân của Gio-an Tẩy Giả, sách Tin Mừng chỉ nêu lên điểm quan trọng nhất:  ông Gio-an là người được Thiên Chúa sai đến.  Đối với sách Tin Mừng thứ bốn, mục đích chính là trình bày sứ mệnh của Chúa Giê-su Ki-tô.  Xuyên qua lời giảng, những phép lạ và cả cuộc Thương khó của Chúa Giê-su, tác giả Tin Mừng chỉ muốn gửi tới mọi người một sứ điệp, là “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Gio-an 3:16).  Chúa Giê-su được Thiên Chúa sai đến thế gian để làm chứng rằng Thiên Chúa là người Cha đầy yêu thương và muốn cứu độ mọi người.  Sứ mệnh của Chúa Giê-su là làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại.  Ai tin vào Ngôi Lời Nhập Thể là tin vào tình yêu của Thiên Chúa, và kết quả là họ sẽ được Thiên Chúa cứu độ.  Cũng chính trong kế hoạch “ban Con Một” ấy, Thiên Chúa đã cho ông Gio-an Tẩy Giả được tham dự vào sứ mệnh của Chúa Giê-su.  Do đó, thánh Gio-an Tẩy Giả được Thiên Chúa sai đến để làm chứng rằng Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian (Gio-an 9:5).

          Công tác của ông Gio-an Tẩy Giả được Thiên Chúa sai đến là “làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin”.  Như chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, sau phần giới thiệu ngắn gọn, thánh sử kể lại việc làm chứng của ông Gio-an Tẩy Giả.  Mỗi khi sách Tin Mừng thứ tư sử dụng từ “người Do-thái” thì chúng ta hiểu từ này ám chỉ những kẻ thù của Chúa Giê-su.  Vậy kẻ thù của Chúa Giê-su cử một số người từ Giê-ru-sa-lem xuống chất vấn Gio-an Tẩy Giả để biết ông là ai.  Họ đưa ra một danh sách những người dân chúng Ít-ra-en ngưỡng mộ:  đứng đầu là Đấng Ki-tô, rồi tới ông Ê-li-a, sau là vị ngôn sứ.  Thế là ông Gio-an Tẩy Giả có cơ hội để làm chứng cho Chúa Giê-su ngay trước mặt những kẻ thù của Người!  Ông tuyệt đối từ chối tất cả những danh hiệu họ đưa ra và chỉ dám nhận mình là “tiếng người hô trong hoang địa”, để dọn đường cho Chúa Giê-su là “Đức Chúa” sẽ đến sau ông.  Ông còn đề cao địa vị của Chúa Giê-su khi ông tự nhận mình “không đáng cởi quai dép cho Người”!  Hết hỏi “ông là ai?” rồi đến hỏi “ông làm gì?”  Phải, ông Gio-an Tẩy Giả chỉ làm phép rửa, một nghi thức kêu gọi dân chúng sám hối, một công tác “dọn đường thiêng liêng” cho họ đón nhận Chúa Giê-su.

          Trong cả hai phần chất vấn này, ông Gio-an Tẩy Giả đều lợi dụng để làm chứng cho Chúa Giê-su.  Người ta cho ông chính là Đấng Ki-tô, ông trả lời mình không đáng làm đầy tớ cho Đấng Ki-tô.  Người ta bảo khi ông làm phép rửa là ông làm công việc của Đấng Ki-tô, ông trả lời ông chỉ rửa bằng nước.  Nước rửa sạch bên ngoài thôi, còn muốn thanh tẩy linh hồn thì phải nhờ đến Đấng cao trọng sẽ đến sau là Chúa Giê-su, vì Người sẽ rửa trong Thánh Thần.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Như chúng ta đã thấy, ông Gio-an Tẩy Giả làm chứng cho Chúa Giê-su với tất cả lòng thành thực và khiêm nhường.  Đọc lại lời giới thiệu ông Gio-an Tẩy Giả, mỗi người chúng ta đều có thể điền tên của mình vào chỗ tên của ngài.  Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là…  Phải, tôi được Chúa sai đến để làm chứng cho Chúa Ki-tô, Đấng muốn tôi làm ánh sáng chiếu soi cho đời và làm muối mặn ướp trần gian!

              Lm. Đa-minh Trần đình Nhi 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B