CHÚA NHẬT 4- MÙA VỌNG (Lc 1, 26- 38)

CHUẨN BỊ CHO CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA

 

I  TÓM LƯỢC

Bài Đọc I: 2Sm 7, 1- 12.14- 16

Sau khi vua Đavít chiến thắng quân thù và được yên bề gia thất, ông muốn xây cho Đức Chúa một ngôi nhà; vua đem nỗi thao thức này thỉnh vấn với Nathan. Sau khi đã thỉnh ý Đức Chúa, Nathan nói với vua Đavít: Thiên Chúa không cần những ngôi nhà vật chất, nhưng rày đây mai đó với toàn thể con cái Israel. Hơn nữa, Đức Chúa muốn củng cố vương triều của ông bền vững đến muôn đời và làm cho tên tuổi được lừng lẫy, nhờ người con của vua sinh ra. Tình thương của Đức Chúa không rời khỏi con người này.

Bài Đọc II: Rm 16, 25- 27

Thánh Phaolô cho biết mầu nhiệm cứu độ được Thiên Chúa dấu kín từ ngàn xưa, nhưng nay đã được biểu lộ cho muôn dân qua Đức Giêsu Kitô như lời các Ngôn sứ trong sách Thánh đã nói, để con người tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí.

Bài Đọc Tin Mừng: Lc 1, 26- 38

Thiên thần Gapriel báo tin cho Đức Maria rằng Mẹ sẽ cưu mang Đấng cứu thế, Người được gọi là Con Đấng Tối Cao. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Mẹ đã thưa “Xin Vâng” để Thiên Chúa thực hiện những gì Người đã cho Mẹ biết.

 

II  SUY NIỆM

Cuộc sống chúng ta hầu như được đan dệt bởi những sự chuẩn bị, kế hoách, dự kiến cho công việc, tương quan và tương lai. Người ta vẫn thường bảo chuẩn bị trước là đã thành công một nửa. Đúng thế, trước một dự án lớn nếu không có khâu chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta dễ gặp nhiều vấn đề rắc rối và có nguy cơ thất bại. Nhờ tiến trình chuẩn bị, chúng ta sẽ sớm khắc phục những giới hạn, phát huy những lợi thế hầu công việc được xuôi thuận và đạt được thành công.

Cũng vậy, chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được loan báo từ ngàn xưa, được chuẩn bị trong hành trình lịch sự của dân, và khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria khởi đầu cho một sự chuẩn bị gần Con Thiên Chúa làm người hầu mang lại cho nhân loại ơn cứu độ.

Vậy qua biến cố Truyền tin, chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai điểm sau:

 

1.  Thiên Chúa Muốn Ở Với Con Người

Khi vua Đavít muốn xây cho Thiên Chúa một ngôi nhà, thì chính Ngài đã nói qua Nathan: Ngài không cần ở trong ngôi nhà vật chất, nhưng muốn ở nơi tâm hồn con người và đồng hành cùng con người luôn mãi trong hành trình dương thế. Bởi vì, “tình thương của Đức Chúa không rời khỏi con người” (2Sm 7, 16). Hơn nữa, Đức Chúa muốn củng cố vương quyền Đavít vững bền nhờ người con chí ái xuất thân từ dòng dõi vua.

Nơi biến cố truyền tin, mầu nhiệm Thiên Chúa dấu kín từ ngàn xưa nay đã được biểu lộ cho chúng, để con người tin và vâng phục Thiên Chúa (Rm5, 26). Như vậy, những gì Thiên Chúa nói với vua Đavít qua Nathan, thì Thiên thần đã báo tin cho Mẹ biết Đấng mẹ cưu mang và sinh ra là Con Đấng Tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận (Lc 1, 32- 33). Người con mà Mẹ cưu mang sẽ giải thoát con người khỏi gông cùm tội lỗi và sự chết.

Có lẽ, Thiên Chúa không chỉ cứu độ con người bằng quyền năng mà còn bằng sự gần gủi và chung chia kiếp sống con người. Qua Đức Kitô, tình thương của Thiên Chúa được biểu lộ cách trọn vẹn. Quả thực, “Thiên Chúa sai Con của Người đến, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3, 17). Nơi thư Thexalônica, thánh Phaolô cho ta biết về ý tưởng này: “Thiên Chúa không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1Tx 5, 9). Do đó, cho dầu chúng ta phản bội tình yêu Chúa bằng chính tội lỗi, Ngài vẫn đi bước trước và mời gọi con người ăn năn sám hối, quay về với lòng nhân hậu và bao dung của Ngài.

 

2.  Sự Đáp Trả Của Con Người

Thánh Augustine đã nói: Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa không cần sự đồng ý của con người, nhưng khi cứu độ con người, Thiên Chúa cần có sự đồng ý của con người. Thiên Chúa không ép buộc một ai, nhưng mời gọi con người bước vào chương trình cứu độ của Ngài. Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người tự do và Ngài luôn tôn trọng sự tự do ấy. Bởi chưng, tình yêu được thể hiện qua tự do; thiếu vắng nó, tình yêu sẽ mất đi ý nghĩa, nếu không muốn nói là tình yêu không còn lý do để tồn tại. Như vậy, sự đáp trả của con người trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là điều vô cùng quan trọng. Nó không chỉ nói lên sự ưng thuận của con người trước ơn cứu độ của Thiên Chúa, mà còn cộng tác cùng Ngài trong việc loan báo Tin Mừng.

Tiếng “Xin Vâng” của Mẹ Maria đã nói lên sự trao hiến tất cả con người và cuộc đời của Mẹ cho Thiên Chúa. Mẹ luôn tin tưởng và phó thác cho tình thương và quyền năng Thiên Chúa, vì mẹ biết rằng:

·         Quyền năng Thiên Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu nơi tâm hồn hèn mọn biết quy phục Ngài

·         Quyền năng Thiên Chúa có sức giải gỡ các mối giây xiết chặt con người trong tội lỗi và chiếu dãi ánh sáng cứu độ hầu mang lại cho con người ơn giải thoát và niềm hy vọng.

·         Quyền năng Thiên Chúa vượt lên trên những giới hạn bản thân, giúp con người tìm về Chân-Thiện-Mỹ, nhận ra giá trị và niềm vui cuộc sống.

Có thể nói, lời “Xin Vâng” của Mẹ không nói lên một lần thay cho tất cả, nhưng được lặp lại liên tục trong cuộc sống: từ lúc Sứ Thần truyền tin cho đến lúc đứng dưới cây thập giá. Cuộc đời Mẹ là tiếng “Xin Vâng”, cho dầu lắm khi phải bước đi trong đường hầm của thử thách. Qua tiếng “Xin Vâng”, Mẹ đã nói lên sự tuân phục, phó thác và niềm tin tuyệt đối.

 

III  ÁP DỤNG

Có lẽ cuộc đời chúng ta có nhiều sự chuẩn bị với muôn vàn lý do khác nhau. Nhưng thử hỏi ai trong chúng có dành một thời gian nhất định chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa vào tâm hồn mình. Biết bao lần Thiên Chúa đến với chúng ta qua các biến cố hoặc nơi anh chị em, nhưng chúng ta lại đóng kín cửa lòng và dửng dưng trước những nỗi khốn cùng của người khác. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa vẫn luôn gõ cữa tâm hồn và mời gọi chúng ta đi vào quỹ đạo tình yêu của Ngài. Ngài không thụ động chờ chúng ta, nhưng đi bước trước và muốn gỏ lời mời gọi chúng ta chung phần vinh phúc cùng Ngài.

Chắc hẳn, cuộc sống có nhiều thứ để lo, để chuẩn bị, song đừng để bất cứ thứ gì che lấp khả năng nhận ra bước chân của Chúa đến với chúng ta. Bởi vì:

·         Có Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ có niềm vui và hạnh phúc.

·         Có Chúa trong cuộc đời, những bóng đêm tội lỗi sẽ tan biến, những yếu hèn sẽ được lấp đầy và những thói xấu sẽ được hoán đổi.

·         Có Chúa trong cuộc đời, con người sẽ nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống và hành trình dương thế sẽ chất đầy niềm an vui, hạnh phúc.

·         Có Chúa trong cuộc đời, hành trình chứng nhân sẽ vững chãi và có khả năng mang lại cho người khác hơi ấm tình thương.

·         Có Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ được biến đổi nên một con người mới, con người thấm đượm Tin Mừng và hăng say rao truyền tình thương của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra Chúa nơi những người nghèo khó, nơi những biến cố thường ngày để con có thể đón nhận tất cả với niềm tri ân và tín thác.

                

      Montfort Nguyễn Xuân Pháp CT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B