CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

Chúa hiển linh trong cuộc sống chúng ta

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 2:1-12)

          Tại Đền Thờ, ông Si-mê-ôn đã tiên báo những điều sẽ xảy đến cho Hài Nhi Giê-su:  Người là duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên, và là dấu hiệu bị người đời chống báng.  Nhưng thánh Phao-lô cũng cho chúng ta biết:  “Trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái” (Ê-phê-xô 3:6).  Biến cố Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại qua việc các nhà chiêm tinh từ phương Đông đến bái lạy Hài Nhi Giê-su cho thấy kế hoạch ân sủng của Thiên Chúa dành cho mọi người không loại trừ ai.

          Sự hiện diện của Chúa Giê-su trong lịch sử Do-thái là duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên.  Có lẽ người ngã xuống nhiều hơn người đứng lên!  Đúng vậy, với bài Tin Mừng hôm nay, hầu như chỉ thấy những người Ít-ra-en ngã xuống:  vua Hê-rô-đê, các thượng tế, kinh sư và cả dân thành Giê-ru-sa-lem.  Nhà vua thì muốn diệt trừ “Đức Vua dân Do-thái mới sinh”.  Các nhà lãnh đạo tôn giáo thì cộng tác với nhà vua để lùng ra tung tích Hài Nhi.  Còn dân chúng Giê-ru-sa-lem thì xôn xao.  Thật là mỉa mai, Thiên Chúa hiển linh giữa cộng đồng Ít-ra-en, nhưng dân Ít-ra-en lại không đón nhận Người.  Trong khi đó, khi Thiên Chúa hiển linh cho dân ngoại qua các nhà chiêm tinh, họ lập tức làm một cuộc hành trình gian khổ từ phương Đông đến Bê-lem để bái lạy và tiến dâng lễ vật lên Hài Nhi.  Họ đã nhìn thấy ngôi sao của Chúa xuất hiện bên phương Đông và căn cứ vào ánh sao ấy để đáp lại việc hiển linh của Người.  Nhưng đâu phải là không có những ngôi sao của Chúa ngay tại Ít-ra-en!  Các người chăn chiên đã kể lại điều mắt thấy tai nghe về biến cố Giáng Sinh.  Ông Si-mê-ôn và bà An-na thế nào chẳng nói cho nhiều người biết về Chúa Giê-su mà họ được diễm phúc gặp trong Đền Thờ.  Đáng kể nhất, đó là những đoạn Kinh Thánh đã cho biết Bê-lem là “nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en sẽ ra đời”.  Tất cả những người ấy và các lời ngôn sứ ấy đều trở thành những vì sao giúp cho dân Ít-ra-en nhận biết Thiên Chúa giáng trần.  Nhưng chỉ là người ta không muốn đón nhận Đấng Cứu Độ mà thôi, thậm chí còn tìm cách giết Người nữa.  Sự kiện người ta không nhìn nhận Chúa Giê-su là Thiên Chúa cứu độ sẽ được lập đi lập lại như chúng ta đọc thấy trong các trang sách Tin Mừng, để rồi cuối cùng họ đóng đinh Người trên thập giá.

          Câu chuyện Chúa tỏ mình cho ba nhà chiêm tinh và dân ngoại, cũng như việc nhiều người Ít-ra-en chối bỏ Người làm cho chúng ta nghĩ về chính mình.  Chúa luôn mong muốn chúng ta nhìn nhận sự hiện diện của Người nơi cuộc sống chúng ta cũng như nơi anh chị em chung quanh.  Có rất nhiều ngôi sao giúp chúng ta nhận biết Người.  Chúng ta nhận biết Chúa khi nhìn ngắm vũ trụ và các tạo vật của Chúa.  Nhưng chúng ta cũng nhận ra Chúa hiện diện qua mọi biến cố xảy ra chung quanh và ngay nơi con người mình.  Những ngôi sao chúng ta nhìn thấy có thể là những nghĩa cử và tình yêu thương của anh chị em nhắc nhở chúng ta rằng mình được Chúa yêu thương.  Những ngôi sao giúp chúng ta “đứng lên” có lẽ là những lời nhắc nhở, khích lệ hay những lời sửa dạy của cha mẹ, bề trên.  Những ngôi sao “lời Chúa” mà chúng ta suy niệm mỗi ngày có thể kiên trì xin chúng ta hãy quảng đại tha thứ cho những anh chị em làm chúng ta bị tổn thương.  Những ngôi sao mời gọi đang chờ đợi chúng ta đến “bái lạy” Chúa khi chúng ta dành cho Người chút thời giờ trong cầu nguyện… Nói tóm lại, Chúa luôn hiện diện trong mọi hoàn cảnh, nhưng vấn đề là chúng ta có thực sự muốn gặp Người hay không.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Có khi nào bạn tưởng tượng mình đóng vai một người đi tìm Chúa không?  Cuộc đi tìm không xa vạn dặm, nhưng ở ngay trong đời sống hằng ngày.  Trên trời có nhiều vì sao lắm, nhưng phải là những “ngôi sao của Chúa” mới dẫn các nhà chiêm tinh đến gặp Chúa.  Chúng ta hãy để cho ánh sao của Lời Chúa soi sáng giúp chúng ta sống như con cái sự sáng.  Ánh sao của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta phân biệt phải trái và có những chọn lựa đúng.  Ánh sao của tình yêu mời gọi chúng ta yêu thương và giúp đỡ anh chị em… Chính những ngôi sao nhỏ bé ấy sẽ chiếu tỏa sự hiện diện của Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta!

           Lm. Đa-minh Trần đình Nhi