CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Sau cơn hồng thủy

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (St 9:8-15;  1 Pr 3:18-22;  Mc 1:12-15)

          Những cơn lụt lội, tuy tàn phá và gây thiệt hại đáng kể cho dân chúng, nhưng để lại một miền đất màu mỡ cho mùa màng những năm kế tiếp.  Nước lũ cướp đi rất nhiều thứ quý giá của chúng ta, nhưng cũng đem lại cho đất đai một khả năng canh tác mới.  Đề tài Phụng vụ Lời Chúa hôm nay xoay quanh tác động thanh tẩy của nước, từ nước của trận lụt hồng thủy đến nước sông Gio-đan của phép rửa Gio-an Tẩy giả và sau cùng là nước của bí tích Thánh tẩy.  Trong nghi thức làm phép nước Rửa tội, Giáo Hội đã không quên nhắc đến vai trò của nước lụt hồng thủy và phép rửa của Gio-an như là những hình ảnh báo trước bí tích Thánh tẩy, nhờ đó chúng ta được làm con Thiên Chúa và được Thánh Thần dẫn dắt để sống cuộc đời mới với căn tính mới.

          Tại sao có trận lụt đại hồng thủy?  Sách Sáng Thế cho ta biết lý do:  Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày.  Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng. Đức Chúa phán: Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì Ta hối hận đã làm ra chúng’” (6:5-7).  Thế là mưa ròng rã bốn mươi đêm ngày và nước dâng cao suốt một trăm năm mươi ngày khiến không còn người hay vật nào sống sót, trừ gia đình ông Nô-ê và các loài vật ở trong tàu với ông.  Tuy nhiên quan trọng hơn cả là những gì xảy ra sau cơn lụt hồng thủy.  Ngoài việc sống sót của gia đình ông Nô-ê và các loài vật, sự kiện quan trọng là Thiên Chúa đã lập giao ước với loài người.  Thiên Chúa cam kết sẽ không bao giờ dùng nước để hủy diệt nhân loại nữa.  Cầu vồng là dấu hiệu của giao ước nói lên cam kết ấy và “nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa”.  Thiên Chúa đã dùng nước hồng thủy hủy diệt những kẻ xấu và Người hy vọng ông Nô-ê và con cháu ông sẽ là một nhân loại mới như Người mong ước.  Nhưng mong ước của Chúa có thành hay không thì chúng ta đã biết rồi!  Cũng không sao, vì Người sẽ có một kế hoạch khác:  tuyển chọn Áp-ra-ham để thiết lập một “dân riêng”, để từ đó Đấng Cứu Độ xuất hiện.

          Bước sang một giai đoạn mới của lịch sử cứu độ, chúng ta thấy dường như Thiên Chúa vẫn “thất bại”!  Dân riêng của Người vẫn chứng nào tật nấy, không muốn khép mình sống theo các giới răn của Người, mặc dù Người “không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng;  nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ” (Giê-rê-mi-a 7:25, 26).  Cuối cùng, vị ngôn sứ chuyển tiếp từ Cựu Ước sang Tân Ước là ông Gio-an Tẩy Giả, đã làm phép rửa tại sông Gio-đan để kêu gọi người ta sám hối và chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Độ là Chúa Giê-su.  Nước sông Gio-đan mời gọi dân chúng bước vào hành trình sám hối, đồng thời nước ấy cũng đem đến cho nhân loại Đấng Cứu Độ:  Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người” (Mát-thêu 3:16).

          Tiếp đến, thánh Phê-rô giúp ta hiểu ý nghĩa của nước Rửa tội (bài đọc 2).  Ngài viết về nước lụt hồng thủy:  “Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em”.  Rồi ngài nói thêm về ý nghĩa bí tích Thánh tẩy:  “Lãnh nhận phép rửa, không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô”.  Chúng ta thắc mắc:  tại sao nước lụt hồng thủy và nước sông Gio-đan chỉ là hình bóng bí tích Thánh tẩy?  Là vì những cách thanh tẩy nói trên chỉ là bằng nước, còn phép rửa của Chúa Giê-su qua cái chết và sự phục sinh của Người mới là phép rửa bằng Thánh Thần, để nhờ Thánh Thần, chúng ta được kêu lên: “Áp-ba!  Cha ơi!” (Ga-lát 4:6).  Nghĩa là ta được trở nên con Chúa!

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Chúa Giê-su sau khi chịu phép rửa và đặt mình trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, đã ra đi rao giảng ơn sám hối và Tin Mừng cứu độ.  Đó chẳng phải là gương mẫu cho tất cả chúng ta, những người đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy sao?  Như thánh Phê-rô dạy, được rửa tội là “cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng”, chúng ta cần đặt câu hỏi:  Mùa Chay này có giúp tôi nhìn lại cam kết giữa tôi với Chúa không?                  

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi            


Suy Niệm Lời Chúa Năm B