CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Mùa Chay:  xét lương tâm về mến Chúa yêu người

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Xh 20:1-17;  1 Cr 1:22-25;  Ga 2:13-25)

          Chúng ta đang trong mùa sám hối, tức là mùa Chay, thời gian cố gắng từ bỏ nếp sống tội lỗi để hoàn toàn quay trở lại với Chúa.  Phương tiện giúp chúng ta xét lương tâm là các điều răn Chúa ban trên núi Xi-nai và các giá trị Tin Mừng nằm trong lời giảng của Chúa Giê-su cũng như trong lối sống của Người.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay quả là một bản xét mình để chúng ta nhìn lại tình trạng mối tương quan giữa mình với Chúa và mình với anh chị em.

          Qua bài đọc Cựu Ước, Luật Mô-sê nhắc nhở chúng ta về các bổn phận đối với Thiên Chúa, Đấng tạo dựng chúng ta.  Người là Thiên Chúa duy nhất chúng ta phải thờ phượng.  Như Thiên Chúa đã dẫn dắt Ít-ra-en ra khỏi nhà nô lệ Ai-cập, Người cũng giải thoát chúng ta khỏi hậu quả của tội nguyên tổ để chúng ta được trở lại làm con Chúa.  Để gìn giữ chúng ta trong mối tương quan cha con với Chúa, Chúa muốn chúng ta chỉ thờ phượng một mình Người mà thôi, chứ không thờ thần nào khác.  Rồi với phận làm con, chúng ta được mời gọi hãy làm rạng danh Cha mình, không dùng danh Người để làm những chuyện bất xứng hoặc làm hoan ố danh Cha.  Để có thể biểu lộ tình cha con cách cụ thể hơn, Chúa muốn chúng ta dành thì giờ để sống tình yêu ấy, bằng cách dành cho ngài một khoảnh khắc, đó là ngày sa-bát đối với dân Chúa ngày xưa và ngày Chúa Nhật đối với chúng ta ngày nay.  Tham dự Thánh lễ Chúa Nhật là cách tốt nhất, để chúng ta lắng nghe Chúa dạy dỗ qua Kinh Thánh và kết hợp với Người qua Thánh Thể.

          Song song với bổn phận đối với Chúa là bổn phận đối với tha nhân.  Chúng ta được nhắc nhở hãy xét lại mối tương quan gia đình qua việc thảo kính cha mẹ, sống những tương quan nhân bản và xã hội, để tránh làm tổn thương và thiệt hại cho người khác.  Nếu chúng ta đã nhận Thiên Chúa làm Cha, thì đương nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận mọi người là anh chị em của chúng ta và phải yêu thương họ như Chúa yêu thương chúng ta.

          Qua các điều răn, Thiên Chúa đã dạy chúng ta một lối sống.  Tuy nhiên, điều tuyệt vời hơn thế nữa, đó là Người đã ban cho chúng ta Chúa Ki-tô, một gương mẫu của lối sống ấy.  Thánh Phao-lô đã gọi Chúa Ki-tô là Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa và ngài hãnh diện rao giảng Đức Khôn Ngoan đó.  Chúng ta hãy xem Chúa Giê-su đã biểu lộ cách sống bổn phận đối với Thiên Chúa như thế nào qua câu chuyện Tin Mừng hôm nay.  Trước sự kiện Đền Thờ bị những người buôn bán biến thành cái chợ, Chúa Giê-su đã biểu lộ “lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa” bằng cách đuổi họ ra khỏi Đền Thờ.  Dĩ nhiên đây chỉ là một trong muôn vàn hành vi khác của Chúa Giê-su, cho chúng ta thấy Người đã chu toàn những bổn phận đối với Thiên Chúa và những bổn phận đối với anh chị em như thế nào.  Điều đặc biệt câu chuyện này muốn nói với chúng tahôm nay là Chúa Giê-su đã sống mối tương quan thân mật của Người với Thiên Chúa.  Gương mẫu này nhắc nhở chúng ta phải luôn phát huy lòng yêu mến Chúa của chúng ta.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Chúng ta có thể cảm thấy Mười điều răn không thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ sống phận làm con Chúa và làm anh chị em với nhau cho bằng gương sống của Chúa Giê-su.  Hành động Chúa Giê-su làm hôm nay biểu lộ lòng yêu mến Chúa của Người.  Nhưng đó cũng có thể là công việc Người muốn làm cho mỗi người chúng ta vì ta là đền thờ Chúa Thánh Thần.  Đúng vậy, đền thờ tâm hồn của chúng ta cần được thanh tẩy, để Thiên Chúa được tôn vinh trong và nhờ chúng ta.  Đền thờ ấy cần được thanh tẩy và Chúa Giê-su cũng đang chờ đợi để Người có thể ra tay đuổi những con vật nhơ nhớp ra, lật đổ bàn đổi tiền là những lối suy nghĩ của thế gian tội lỗi, nhất là khôi phục lại lòng nhiệt thành vì nhà Chúa nơi chúng ta.  Thiếu lòng nhiệt thành ấy nên chúng ta đã lơ là trong những bổn phận thiêng liêng:  đi dự Thánh lễ cho qua lần, không cầu nguyện riêng, không suy niệm Lời Chúa, không tới giúp đỡ những anh chị em cần đến chúng ta, không làm những cánh tay bước chân nối dài để phục vụ những người khốn khổ… Nhìn đi nhìn lại, ta đã đi một nửa mùa Chay rồi.  Thời thuận lợi và cứu độ dành cho ta cũng không còn mấy nữa.  Vậy chúng ta hãy nhìn lên mẫu gương sống động là Chúa Giê-su, Đức Khôn Ngoan nhập thể, để học biết “mến Chúa yêu người” như Chúa dạy chúng ta!        

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm B