CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

 Lễ Hiển Linh: Thiên Chúa tỏ vinh quang của Người là mầu nhiệm Chúa Kitô

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Is 60:1-6;  Ep 3:2-3a, 5-6;  Mt 2:1-12)

          Hiển Linh là lễ trọng mừng việc Chúa tỏ mình ra không những cho dân ngoại, mà còn cho hết mọi người chúng ta.  Nhưng Người tỏ mình ra thế nào và tỏ ra cho chúng ta điều gì, đó là nội dung Phụng vụ Lời Chúa hôm nay muốn mời gọi chúng ta suy niệm.  Ngôn sứ I-sai-a đã nhìn thấy trước vinh quang của Thiên Chúa chiếu tỏa trên Giê-ru-sa-lem như ánh sáng rạng ngời.  Vinh quang lôi cuốn hết thảy chư dân muôn nước đến với Thiên Chúa, để họ có thể tiến bước trong ánh sáng của Người.  Vinh quang Thiên Chúa mà I-sai-a mô tả chính là Chúa Giê-su, Đấng chiếu tỏa ánh sáng ơn cứu độ bắt đầu thể hiện qua biến cố Con Thiên Chúa giáng trần.

          Điều chúng ta nhận thấy rõ hôm nay là Cựu Ước soi sáng cho chúng ta hiểu Tân Ước.  Bài đọc 1 giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của biến cố Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại được thánh sử Mát-thêu ghi lại trong bài Tin Mừng, đồng thời giúp chúng ta chia sẻ suy niệm sâu xa của thánh Phao-lô về “mầu nhiệm Đức Ki-tô”.  Trước hết chúng ta lắng nghe ngôn sứ I-sai-a nói về việc Thiên Chúa tỏ mình ra.  Ngài không đề cập đến những lần Thiên Chúa đích thân hiện ra như với ông Mô-sê hoặc với toàn dân Ít-ra-en, nhưng là việc Thiên Chúa cho chúng ta “thấy” được “vinh quang của Đức Chúa”.  Thiên Chúa không đến giữa tiếng sấm vang rền, lửa bừng cháy và mây bao phủ núi cao, nhưng sự hiện diện của Người sẽ “như bình minh chiếu tỏa” và vinh quang Người xuất hiện trên Giê-ru-sa-lem.  Giê-ru-sa-lem là biểu tượng sự hiện diện của Chúa, để từ đó ánh sáng ơn cứu độ chiếu tỏa cho muôn dân.  Cảnh tượng người người kéo về Giê-ru-sa-lem là hình ảnh nói lên việc nhân loại đáp lời Chúa kêu gọi để tới lãnh nhận ơn cứu độ.  Những hình ảnh như nguồn giàu sang, của cải muôn dân nước, già trẻ trai gái, ngay đến những đoàn lạc đà, tất cả nườm nượp kéo về Giê-ru-sa-lem đều là những biểu tượng nói lên sự phong phú vô biên của ơn cứu độ Chúa muốn tỏ ra cho nhân loại biết để họ đến với Người qua Đức Ki-tô.

          Hiểu đoạn sách I-sai-a tiên báo về ơn cứu độ, chúng ta mới cảm nhận được niềm tin và vui mừng trong lời ngôn sứ kêu gọi:  “Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi!”  Phải, ánh sáng ơn cứu độ của Chúa Giê-su đã đến dưới hình ảnh “ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông”, dẫn đường cho các nhà chiêm tinh “đến tận nơi Hài Nhi ở” mới dừng lại!  Và đây là giây phút cảm động nhất:  “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người”.  Quả thực cách họ đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa thật là khiêm nhường và trang trọng.  Họ dâng lên Hài Nhi lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược là những biểu tượng nói lên sứ mệnh của Đấng Ki-tô.  Nói khác đi, làm như thế họ xác tín Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ của họ và cũng là của toàn nhân loại.

          Cùng với giải thích của I-sai-a về việc Thiên Chúa tỏ ra vinh quang Người và vinh quang ấy thể hiện nơi Hài Nhi được “ba vua” đến thờ lạy, thánh Phao-lô tông đồ dân ngoại không quên nhắc nhở cho các Ki-tô hữu gốc dân ngoại biết rằng Tin Mừng cứu độ không chỉ dành cho dân Do-thái, mà còn cho “các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái” nữa.  Thánh Phao-lô ngầm hiểu rằng ơn cứu độ là ơn phổ quát dành cho mọi người không trừ ai, miễn là họ biết đón nhận qua việc rao giảng Tin Mừng.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Hầu hết chúng ta không phải là người Do-thái, nên có thể kể là mình thuộc gốc “dân ngoại”, mặc dù chúng ta được rửa tội từ khi mới sinh ra.  Do đó, cùng với chư dân, ba nhà chiêm tinh và các dân ngoại, chúng ta vui mừng vì ánh sáng đức tin đã chiếu tỏa trên chúng ta.  Chúng ta không còn sống trong bóng tối bao trùm của tội lỗi nữa, nhưng trong sự sống mới Chúa Giê-su đem lại cho ta nhờ cái chết và sự phục sinh của Người.  Chúng ta không cần dâng lên Hài Nhi bất cứ lễ vật nào hơn là dâng cho Người cuộc đời chúng ta, mở rộng tâm hồn đón nhận ơn cứu độ là chính mầu nhiệm Đức Ki-tô.  Mà tiếp nhận mầu nhiệm Đức Ki-tô cũng có nghĩa là sống liên kết với Người.  Ơn cứu độ Người ban không phải là món quà nhận một lần cho tất cả, nhưng là diễn trình biến đổi cuộc sống hằng ngày nên giống Người.             

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm B