CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Rao giảng Tin Mừng Chúa Phục Sinh

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Cv 10:34a, 37-43;  Cl 3:1-4;  Ga 20:1-9)

          Trong bài Giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 28 tháng 3 năm 2018 về Tam nhật thánh, ngài nói rằng lễ Phục Sinh không kết thúc sau những lễ lạc, nhưng là khởi đầu cho cuộc hành trình của sứ vụ loan báo Đức Ki-tô đã sống lại.  Đúng vậy, phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta việc loan báo ấy.  Việc loan báo hoặc rao giảng tin vui Chúa Ki-tô đã sống lại được thực hiện do các môn đệ Chúa như bà Ma-ri-a Mác-đa-la và tông đồ Phê-rô.  Tuy nhiên mỗi Ki-tô hữu chúng ta cũng được mời gọi tham gia vào việc loan báo ấy, cụ thể bằng chính lối sống của chúng ta.

          Loan báo Chúa sống lại cũng có nghĩa là làm chứng rằng Người đã sống lại từ kẻ chết.  Trước hết chúng ta hãy xem bà Ma-ri-a Mác-đa-la loan báo thế nào về sự kiện Chúa Ki-tô đã sống lại.  Bà Ma-ri-a là người đầu tiên đã gặp Chúa Phục Sinh.  Sau khi đi ra thăm mộ Chúa từ sáng sớm, bà khám phá ra ngôi mộ trống nên vội vàng chạy về báo cho các tông đồ Chúa biết rằng có lẽ người nào đó đã lấy trộm xác Chúa rồi.  Thế là ông Phê-rô và người môn đệ Chúa yêu mến mau lẹ chạy ra mộ.  Hai ông đã tận mắt thấy những vật chứng như dây băng vải, khăn liệm che đầu mà không thấy thi hài Chúa đâu cả, chứng tỏ có điều bất thường xảy ra.  Riêng người môn đệ được Chúa yêu mến đã hiểu ngay được ý nghĩa những vật chứng ấy nên ông đã tin, tin rằng Chúa đã sống lại rồi.

          Nếu đọc đoạn tiếp theo bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ biết được cuộc gặp gỡ giữa Chúa Phục Sinh với bà Ma-ri-a Mác-đa-la xảy ra như thế nào.  Sau khi báo tin cho ông Phê-rô và người môn đệ khác về ngôi mộ trống, bà Ma-ri-a trở lại mộ Chúa để than khóc.  Đang lúc bà đau đớn than khóc, Chúa Phục Sinh đã hiện ra với bà, gọi tên bà để giúp bà nhận ra Người.  Lúc trước, khi báo tin cho các môn đệ Chúa, bà chỉ đoán là “người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi”.  Bà chưa biết được là Chúa đã sống lại.  Nhưng sau khi quay lại mộ và được gặp Chúa, bà tin là Người đã sống lại thật.  Chắc chắn qua cuộc gặp gỡ này, bà đã trở thành một chứng nhân của sự Phục Sinh và loan báo Tin Mừng này bằng mọi khả năng của bà.  Để khẳng định sứ vụ của bà Ma-ri-a là loan báo Chúa Giê-su đã sống lại, mới đây Giáo Hội đã nâng lễ mừng thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la từ lễ nhớ lên thành lễ kính thánh tông đồ, giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của việc bà làm chứng Chúa sống lại không khác gì các tông đồ.       Riêng đối với thánh Phê-rô, những lần Chúa hiện ra sau khi Người sống lại đã củng cố đức tin của ngài và của anh em tông đồ, giúp ngài trở thành một người nhiệt thành loan báo Tin Mừng Phục Sinh, như bài đọc trích sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay thuật lại.  Rao giảng cho gia đình ông Cô-nê-li-ô, thánh Phê-rô đã trình bày Tin Mừng dưới hình thức một bài giáo lý ngắn gọn về con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su, mà cao điểm là việc Chúa đã sống lại và Chúa truyền cho ông cũng như các tông đồ phải rao giảng và làm chứng cho Người.  Truyền thống còn kể lại cho chúng ta biết rằng thánh Phê-rô đã hăng say loan báo Tin Mừng Phục Sinh đến độ sẵn sàng chấp nhận cái chết tử đạo, xin được đóng đinh ngược đầu xuống, vì ngài nghĩ mình không xứng đáng bị đóng đinh giống như Chúa!

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi:  thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la và thánh tông đồ Phê-rô đã loan báo Tin Mừng Chúa sống lại vì các ngài đã đích thân gặp gỡ Chúa Giê-su Phục Sinh, còn chúng tôi là những người hiện đang sống ở đây và lúc này thì phải loan báo như thế nào?  Thánh Phao-lô trả lời chúng ta:  “Nếu anh em đã sống lại với Đức Ki-tô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Ki-tô ngự bên hữu Thiên Chúa”.  Mà muốn tìm những sự trên trời tức là phúc thiên đàng, thì ta phải “nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất”.  Đúng vậy, nghĩ đến những sự trên trời phải là lối sống của ta, một lối sống không để cho mình bị ràng buộc do những thứ chóng qua đời này.  Tiền bạc, danh vọng, thậm chí cả đến đau khổ buồn phiền cũng đều là những gì chóng qua và ta không thể mang theo sau khi chết.  Chúng ta “tìm những sự trên trời” thế nào?  Bằng cách kết hiệp với Chúa Giê-su và các anh chị em trong Giáo Hội của Người qua phụng vụ, cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích.  Đó chính là các kho tàng chứa đựng những gì giúp ta “nếm trước” được hạnh phúc thiên đàng.  Có lẽ chúng ta không có dịp đi rao giảng giống như thánh Phê-rô rao giảng Tin Mừng Phục Sinh cho gia đình ông Cô-nê-li-ô tại Gia-phô, nhưng chắc chắn ta có thể rao giảng bằng chính đời sống của ta tại những “Gia-phô” là gia đình, sở làm và bất cứ nơi nào chúng ta tới!

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm B