CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN

Ai là công dân Nước Trời?

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Is 35:4-7a;  Gc 2:1-5;  Mc 7:31-37)

          Từ ngày tổng thống Trump thi hành gắt gao luật di trú, nhiều người thường trú từ lâu vẫn không quan tâm đến việc trở thành công dân Mỹ nay vội vàng nộp đơn và thi để trở thành công dân, vì muốn tránh bị trục xuất.  Việc xin nhập tịch nhiều khi không đơn giản.  Nhưng ai cũng cố gắng vượt qua thủ tục này để bảo đảm cho quyền lợi của họ.  Tuy nhiên, việc nhập tịch Nước Thiên Chúa thì khác hẳn.  Chẳng những Chúa không đặt ra những luật lệ hay điều kiện khó khăn, mà Người còn quảng đại mời gọi mọi người không trừ ai.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay muốn trình bày với chúng ta việc mời gọi ấy, đặc biệt là mời gọi những người bị xã hội coi thường và những kẻ nghèo hèn.

          Trước hết ngôn sứ I-sai-a cho chúng ta một hình ảnh sống động về dân Ít-ra-en sẽ trở về từ miền lưu đày để tái thiết đất nước của họ.  Ngôn sứ kêu gọi dân Chúa hãy can đảm và đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa sắp đến cứu họ khỏi ách nô lệ ngoại bang và đưa họ về cố hương.  Thiên Chúa sẽ đổi mới mọi sự, đâu đâu cũng tràn đầy sức sống, từ con người cho đến cảnh vật.  Đối với con người thì kẻ mù được nhìn thấy, người điếc nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót và người câm sẽ hò reo.  Còn cảnh vật khô cằn và hoang vu cũng sẽ thay đổi:  nước dâng lên trong sa mạc, đất hoang vu có suối nước chảy và miền khô cằn có mạch nước trào ra.  Những hình ảnh Thiên Chúa chăm sóc cho Ít-ra-en dân Người là hình bóng báo trước một vương quốc thiêng liêng Chúa sẽ thiết lập, không chỉ dành riêng cho một dân tộc, nhưng cho hết mọi người trên mặt đất này.  Đó là vương quốc được thiết lập trên căn bản tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.  Thiên Chúa không thể làm ngơ trước những khốn khổ, bệnh tật của con người.  Tuy nhiên việc chữa lành thể xác chỉ là những biểu tượng cho sự chữa lành tâm hồn.  Những bệnh tật thiêng liêng mới là quan tâm chính của Thiên Chúa.  Người muốn mở mắt tâm hồn con người để họ nhận biết Thiên Chúa của họ và anh chị em của họ.  Chúa cho kẻ điếc thiêng liêng được nghe những lời yêu thương và khích lệ giúp họ vững bước theo đường lối của Người.  Chúa muốn mọi người được mời gọi vào vương quốc Chúa đều được lành lặn và hạnh phúc.  Công dân của vương quốc Người khi được mời gọi đều là những kẻ bé mọn trước mắt Thiên Chúa.  Họ đến để được biến đổi thân phận mỗi ngày một tốt hơn, trở thành con cái ngoan hiền của Thiên Chúa và anh chị em trong gia đình Người.

          Vậy Thiên Chúa sẽ thiết lập vương quốc ấy thế nào?  Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã tóm tắt việc thiết lập Nước Thiên Chúa qua khẳng định sau đây:  Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao?  Trước hết chúng ta hãy hiểu ai là “những kẻ nghèo khó trước mặt người đời”.  Đó là những kẻ đã được ngôn sứ I-sai-a nhắc đến:  kẻ mù lòa, câm điếc, què quặt, không hẳn về thể xác nhưng là về tâm hồn.  Với tất cả những khuyết điểm ấy, quả thực họ là những người “nghèo khó” trước mặt người đời.  Nhưng vì họ là những người “đã tin vào Đức Giê-su Ki-tô”, nên họ đã trở thành “người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người”.  Như vậy, ở đây chúng ta sẽ hiểu công dân của Nước Thiên Chúa chính là những người tin vào Đức Giê-su Ki-tô.

          Câu chuyện Tin Mừng hôm nay kể lại phép lạ Chúa Giê-su chữa lành cho một người câm điếc.  Với lòng tin vào Chúa Giê-su, người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa để xin Người chữa lành.  Những cử chỉ của Chúa như đặt ngón tay vào lỗ tai anh, lấy nước bọt bôi vào lưỡi anh, nhất là lời Chúa nói “Ép-pha-tha” (Hãy mở ra) đã phục hồi cho con người của anh những khả năng mất đi trước đây.  Phép lạ Chúa làm nói lên mục đích của Nước Thiên Chúa:  làm cho con người chúng ta được toàn vẹn.  Tất cả chúng ta là những kẻ bất toàn được triệu gọi vào Nước Thiên Chúa để đáp lời mời gọi của Vua Giê-su:  “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em ở trên trời là Đấng trọn lành”.  Mỗi người chúng ta đều bất toàn ở những phương diện khác nhau:  kẻ què, người mù lòa, kẻ câm điếc…  Tâm hồn chúng ta cần được chữa lành.  Chúng ta “nghèo” trước mặt người đời, nhưng nếu “tin vào Chúa Giê-su Ki-tô” thì chúng ta sẽ trở thành những người “giàu đức tin” trước mặt Thiên Chúa.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Là Ki-tô hữu, chúng ta có những điểm chung.  Điểm thứ nhất, chúng ta được tình yêu Thiên Chúa mời gọi đón nhận Nước Trời, sống theo Tin Mừng của Chúa Giê-su.  Đó là một hồng ân hoàn toàn do Chúa ban, chứ không do công trạng chúng ta.  Thứ hai, Chúa mời gọi chúng ta ngay khi chúng ta còn là những kẻ “nghèo”, nghĩa là những kẻ bất toàn, để chúng ta làm môn đệ Chúa Ki-tô và trở nên “giàu có” nhờ tin vào Người.  Thứ ba, Chúa Giê-su lúc nào cũng sẵn sàng dùng quyền năng Người mà chữa lành những bệnh tật thiêng liêng của chúng ta.  Vậy nếu chúng ta là những công dân Nước Thiên Chúa, những người “yêu mến” Vua Giê-su của chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ được thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời!

             Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm B