SUY NIỆM LỜI CHÚA

Tv 64
(Kinh Sáng Thứ Bảy Tuần Thánh)

 

Chiêm ngắm Chúa Giêsu trải qua những ngày thử thách trong cuộc thương khó, Giáo hội mời gọi các tín hữu kết hiệp với Chúa Giêsu sống mầu nhiệm Vượt Qua trong Tam Nhật Thánh.

Trong Kinh Sáng Thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo hội mời gọi các Kitô hữu cầu nguyện với Thánh Vịnh 64, hiệp thông với chính Chúa Giêsu trong tâm tình phó thác:

Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,
gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố,

Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại,
xin giấu kỹ con đi.

Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc,
lời thâm độc tựa tên lắp vào cung,

bắn trộm người vô tội,
bắn thình lình mà chẳng sợ chi.

Chúng quyết tâm làm điều độc dữ,
bàn luận xem gài bẫy thế nào,
rồi nhỏ to: "Ai mà thấy được? "

Bày kế lập mưu làm điều ác,
chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan.
Thâm hiểm biết bao lòng dạ người đời!

Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng,
thình lình chúng đã bị trúng thương.

Tấc lưỡi mình hại mình là thế!
Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.

Hết thảy mọi người đều kính sợ,
họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa
và hiểu ngay những việc Người làm.

Người công chính sẽ vui mừng trong CHÚA
và ẩn náu bên Người.
Mọi tấm lòng chính trực đều lấy thế làm vinh.

Chúng ta cùng sống mầu nhiệm Vượt Qua với tấm lòng chính trực hướng về vinh quang mà Chúa Giêsu Phục Sinh đã đạt tới sau cuộc thương khó.

Têrêsa Vinh

 

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm B