CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN, năm B,

ngày 03/8

Ga 6, 24 – 35

 

BÁNH HẰNG SỐNG

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Cái đói, cái khát, cơm, bánh, nước là những nhu cầu rất thiết thân với con người trong đời sống hằng ngày. Chúa Giêsu đã rất thực tế khi chạnh lòng thương dân bơ vơ, vất vưởng, đói khát đi theo sát Chúa và các môn đệ để lắng nghe lời Chúa. Và nếu để dân chúng đói khát ra về lúc trời buông màn tối, Chúa và các môn đệ của Ngài sẽ không thực tế chút nào mà đang lơ lửng trên trời cao. Chúa là con người hết sức cụ thể và thực tế rõ ràng: Ngài đưa dân đi từ lương thực vật chất tới lương thực sự sống vĩnh cửu nước trời.

 

VẪN LÀ LƯƠNG THỰC VẬT CHẤT NÍU KÉO DÂN CHÚNG...

Chúa Giêsu đã làm phép lạ nuôi sống nhiều ngàn người ăn vào cái chiều mà dân chúng đoàn đoàn lũ lũ cứ mải miết, vây quanh Chúa Giêsu để nghe Ngài dậy dỗ, loan báo nước Thiên Chúa. Theo các môn đệ cứ giải tán đám dân cho họ về là xong, là hết trách nhiệm, là thoải mái, khỏi vướng mắc, khỏi bận bịu, khỏi mất công, mất thì giờ. Làm như thế quả thực quá dễ dàng và xem ra vô trách nhiệm... Chúa biết trước việc Chúa sẽ làm lúc này, bây giờ đây để nuôi dân chúng đang khát khao lời Chúa. Ngài đã thực hiện một phép lạ lớn lao để hướng dân chúng tới thực tại siêu vời là chính Mình và Máu của Ngài sẽ đổ ra để cứu độ nhân loại. Tuy nhiên, khi làm phép lạ cho bánh và cá hóa nên nhiều để nuôi đám đông đang đói, đang khát, dân chúng đã ăn no nê và còn dư mười hai thúng  đầy. Với phép lạ này, đám dân đoàn lũ đã muốn tôn vinh Chúa Giêsu lên làm vua vì họ quan niệm ông vua này rồi sẽ giúp dân no nê cơm bánh, sẽ bảo đảm đời sống vật

chất cho dân và như thế Chúa làm vua là điều tối quan trọng để cuộc sống của người dân được bảo đảm. Nhưng Tin mừng cho thấy: Chúa Giêsu đã lánh mặt, đi lên núi một mình. Chúa không đến để cai trị, để lãnh đạo theo kiểu người đời mà “ Ngài đến để phục vụ, chứ không phải để được hầu hạ”. Và hôm nay, Chúa Giêsu lại trở lại để gặp dân chúng, nhưng khi gặp dân, Chúa tấn công ngay:” Thật Tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm Tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê”( Ga 6, 26 ). Sở dĩ Chúa Giêsu trả lời cho dân một cách xem ra cứng cỏi vì Ngài đang nói với đám nông dân Galilêa, đám dân cầy Do Thái: họ biết rõ thế nào là mất mùa, là được mùa, thế nào là đói, là khát, là thiếu đồ che thân. Họ sung sướng khi mùa lúa mạch và nho được mùa, khi các bầy gia súc phát triển phồn vinh. Chúa Giêsu cũng đã đưa ra một nhu cầu hết sức thực tế đối với người nữ Samaria đang phải kín nước giếng của Giacóp hằng ngày. Thực tế, dân chúng mong chờ vật chất, lương thực nuôi sống hơn là những dấu chỉ nói về nước trời. Chúa giải quyết nhu cầu cho dân Do Thái lúc đó hay chiều ý của những con người thời nay đang có quá nhiều nhu cầu vật chất như tiền tài, danh vọng, thú vui thì họ đi theo Chúa , còn Ngài giải quyết theo ý của Ngài thì có nhiều người thời xưa cũng như nay sẽ hụt hẵng, chưng hửng, bối rối và bỏ Chúa mà đi tìm thứ khác. Sở dĩ như thế vì con người xưa và con người ngày nay đã không nhìn ra sự liên tục phải đi từ cái đói thể xác tới cái đói, cái khao khát Thiên Chúa và tìm nước trời.

 

CHÚA MỜI GỌI CON NGƯỜI TIN VÀO NGƯỜI: ĐẤNG ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHA SAI ĐẾN:

 

Con người không nhìn ra tính liên tục của vấn đề, còn Chúa, Ngài lại nhìn rõ vấn đề ấy. Và như thế, con người có thể hiểu, có thể lý giải tại sao cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với những người Do Thái xem ra gay gắt và hằn học như thế. Chúa Giêsu mời gọi nhân loại tin vào Đấng Thiên Chúa Cha sai đến. Chúa không bảo con người biếng nhác làm việc, cứ ngồi đó trông chờ phép lạ, trông chờ của bố thí, chờ sung rụng vv...nhưng Chúa mời gọi con người làm việc không ngừng, làm việc hết mình để có thể tìm kiếm một thứ

lương thực không hề hư nát. Chúa không nói con người khinh thường cơm bánh hằng ngày là của ăn nuôi sống, nhưng Chúa còn muốn con người vươn cao hơn nữa để tìm bánh trường sinh bất tử. Chúa mời gọi nhân loại thay vì ăn Manna như tổ tiên đã ăn trong sa mạc xưa, Ngài mời gọi con người đến ăn thịt và uống máu của Ngài để có sự sống đời đời:” Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát”( Ga 6, 35 ). Đây là một mạc khải hết sức kỳ diệu:” lương thực chính yếu là Đức Kitô “. Ngài là sự sống sung mãn, là Đấng cứu độ. Tin vào Ngài, nhân loại sẽ được sống đời đời. Chúa Giêsu luôn mời gọi con người vươn cao hơn: Ngài đi từ những thực tế, những nhu cầu thường ngày để đưa con người tới sự khao khát Lời của Chúa:” Con người không chỉ sống nguyên nhờ bánh, mà còn bởi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra”( Đnl 8,2-3 ).

 

Lạy Chúa Giêsu là Bánh Trường Sinh, xin cho chúng con luôn biết đến với Chúa để không hề đói và tin vào Chúa để không bao giờ khát nữa.

 

GỢI Ý CHIA SẺ:

1.       Manna trong cuộic hành trình  sa mạc xưa ám chỉ gì ?

2.       Tại sao Chúa lại nói:” Ta là Bánh trường sinh ? “.

3.       Người Do Thái có chấp nhận Chúa là Bánh trường sinh không ?

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà