CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN, năm B

Ngày 24/8

Ga 6, 54a.60-69

 

CHỌN LỰA DẤN THÂN

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Liên tục các Chúa Nhật XVII cho tới Chúa Nhật XXI  là bài Tin Mừng kết thúc đề tài Chúa Giêsu nói về:” Bánh Trường Sinh”.Đoạn Tin Mừng thánh Gioan hôm nay có vẻ rất trang trọng, gợi cho nhân loại thấy cuộc phán xét của Chúa Giêsu, một ý tưởng khá quen thuộc của Tin Mừng thánh Gioan. Ở đây,  Chúa Giêsu bộc lộ sứ mạng của Ngài: Chúa nói lên sự có mặt của Ngài giữa con người, thế gian. Chúa Giêsu khẳng định không úp mở, Ngài là của ăn duy nhất, là bánh trường sinh ban cho nhân loại, ban cho những ai tin và lãnh nhận của ăn ấy sự sống đời đời.

 

THÁI ĐỘ TIN HAY KHƯỚC TỪ ĐÃ MANG TÍNH QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI CỦA CON NGƯỜI:

Khi tuyên bố Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, bánh trường sinh, bánh cứu độ( Ga 6, 51 ), nhất là lúc Chúa Giêsu tuyên bố thịt của Ngài là của ăn đích thực, máu của Ngài là của uống đích thực( Ga 6, 55 ), đã có nhiều người Do Thái chướng tai, gai mắt, ngay cả một số môn đệ của Chúa cũng không chấp nhận nổi, đã bỏ đi nơi khác không còn theo Ngài nữa. Tính cách quyết định của sự chọn lựa tin hay khước từ ở đây không chỉ đưa con người và nhân loại về lời tuyên bố, lời khẳng định của Chúa Giêsu liên quan đến thịt và máu của Chúa mà còn dẫn con người đến cuộc sống và toàn bộ sứ mạng cứu rỗi của Chúa Giêsu. Đoạn Tin Mừng Ga 6, 54a. 60-69 ám chỉ đến cả cuộc sống và nhất là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá để mang lại hạnh phúc và ơn cứu rỗi cho mọi người. Con người có lòng tin nhận ra cuộc sống của Chúa Giêsu và hiểu được cái chết của Chúa trên thập giá như lời đã nói với các môn đệ trong nhà tiệc ly:” Này là Mình Ta thí ban vì các ngươi”( Lc 22, 19 ). Tin nhận Chúa và để cho Chúa xâm chiếm toàn thể cuộc đời là chấp nhận một tình yêu đã trở nên tuyệt đỉnh, tình yêu cao vời, đành mất tất cả, tình yêu đã trở nên cứu độ. Đọc lại đoạn Tin Mừng này, và toàn bộ các sách Tin Mừng, con người như thấy bị câu thúc bởi những đòi hỏi của Chúa, vì thế có vô số người đã không đáp ứng được những câu thúc, những đòi hỏi của Phúc Âm, trong số đó có cả các môn đệ của Chúa: lúc đầu nhóm người này bị lôi cuốn bởi những sự lạ lùng của các phép lạ Chúa Giêsu đã làm, sau đó họ thắc mắc những Lời nói của Chúa và sau cùng họ đi đến kêu trách, nghi ngờ và bỏ Chúa. Có những người còn tham gia cả vào việc làm hại, thủ tiêu Chúa Giêsu:” Chúa Giêsu đã biết ai là kẻ không tin, và kẻ nào sẽ trao nộp Ngài”(Ga 6, 64) . Sở dĩ có vô số người và một số môn đệ Chúa Giêsu đã không hiểu được cuộc sống và cái chết của Chúa vì họ vẫn suy nghĩ kiểu trần thế, họ chưa vươn cao lên, chưa nhìn mọi sự thuộc về trên cao, chưa hiểu những điều thuộc về Thiên Chúa: ý nghĩ của họ vẫn rà rà mặt đất, tâm trí của họ bị lu mờ nên họ không nhận ra sự thật của Thiên Chúa. Chỉ có những ai có con tim trong sạch, ý hướng ngay lành, ưa làm điều thiện, yêu thương kẻ khác mới nhận ra và đón nhận được cuộc sống, và ngay cả cái chết của Chúa

Giêsu.Chỉ có ai biết cảm thông, tha thứ, quảng đại với người khác mới hiểu được ý  nghĩa cao vời của tình yêu tuyệt đối của Chúa Giêsu và mới không lấy làm chói tai khi nghe Chúa Giêsu nói tới thịt và máu là chính thân xác của Chúa trở nên bánh trường sinh, nguồn ơn cứu độ và sự sống đời đời.

 

LÒNG TIN LUÔN LÀ SỰ CHỌN LỰA DẤN THÂN:

Lòng tin là yếu tố, là điều kiện tiên quyết cho sự dấn thân và không một ai được tự mình châm chước cho sự lựa chọn dấn thân này. Mọi người phải nói lên sự tự do dấn thân và chọn lựa để đi hoặc rút khỏi con đường theo Chúa Giêsu... Ngay cả nhóm mười hai, những môn đệ đầu tiên được chúa yêu thương, tuyển chọn, được Chúa nâng đỡ giữ gìn, ấp ủ, bao bọc, hướng dẫn và dậy dỗ, Những môn đệ này đã trở nên nghĩa thiết với Chúa Giêsu:”Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con...”, nhưng Chúa cũng đòi hỏi các ông phải nói lên sự chọn lựa dấn thân và công khai tuyên xưng lòng tin:” Cả các con các con có muốn bỏ đi không ?”( Ga 6, 67 ).Đặt câu hỏi như thế, Chúa Giêsu đã muốn các môn đệ phải công khai nói lên sự chọn lựa dấn thân của họ và Phêrô, đại diện cho nhóm mười hai đã nhanh nhảu trả lời Chúa Giêsu:” Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”( Ga 6, 68 ). Lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô cũng là lời tuyên tín của Hội Thánh và mọi người Kitô hữu.Một lời tuyên xưng đức tin như thế làm nền tảng cho sự lựa chọn dấn thân vì Tin Mừng và vì phần rỗi của tha nhân và của chính bản thân mình. Tuyên xưng như thế là tin vào:” Lời của Thầy ban sự sống đời đời”( Ga 6, 68 ). Tin vào Lời của Chúa có nghĩa là chấp nhận cuộc sống của Chúa, làm theo Chúa, hy sinh bản thân cho phần rỗi và hạnh phúc của con người. Chúa đòi hỏi mọi người có lòng tin hãy công khai tuyên xưng lòng tin vào Chúa.

 

Gợi Ý Chia Sẻ:

1.       Bạn nghĩ gì về lời tuyên tín của thánh Phêrô ?

2.       Có bao giờ bạn tự hỏi:” Bánh trường sinh” có nghĩa gì ?

3.       Bạn có muốn bỏ Chúa mà đi không ?

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà