CHÚA NHẬT 24 QUANH NĂM

 

Thánh ca và lời nguyện mở đầu

 

Kinh Thánh:        Gia-cô-bê 2: 14-18

 

        Đoạn thư hôm nay là ý tưởng cốt lõi của toàn thể bức thư:  đức tin phải được minh chứng bằng hành động.  Như chúng ta thấy, không có sự đối lập tư tưởng giữa Gia-cô-bê với Phao-lô.  Trong khi Phao-lô trình bày yếu tố tuyệt đối cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta là đức tin, vì nó phát xuất từ tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, chứ không phải là những hành động do việc giữ Lề Luật, thì Gia-cô-bê lại muốn nhấn mạnh đến việc chúng ta đáp trả đức tin Thiên Chúa đã ban cho chúng ta bằng cách sống đức tin ấy qua những hành động của mình.  Cách trình bày khác biệt này giúp chúng ta có cái nhìn chính xác hơn về vai trò của cả đức tin lẫn hành động, để chúng ta xác tín nguồn gốc đức tin là do Thiên Chúa và đáp trả đức tin là do chúng ta.

 

a)  Đức tin là ân sủng do Thiên Chúa ban

        Khi chúng ta tin ai, đó là vì chúng ta chấp nhận thế giá, khả năng hoặc quyền bính của họ.  Một học sinh tin thầy cô, vì nghĩ rằng những kiến thức của thầy cô bảo đảm cho những điều thầy cô dạy em.  Bệnh nhân tin bác sĩ, vì nghĩ rằng bác sĩ biết nhiều và kinh nghiệm về chữa trị...  Như thế, niềm tin của học sinh có được là do thế giá của kiến thức thầy cô, niềm tin của bệnh nhân có được là do bảo đảm về hiểu biết và kinh nghiệm của bác sĩ.  Một vài thí dụ như vậy giúp chúng ta hiểu về đức tin của người con cái Chúa.  Nói đức tin là ân sủng do Chúa ban cho chúng ta có nghĩa là thế giá và quyền bính của Thiên Chúa làm cho chúng ta được an tâm và giúp chúng ta đặt tất cả tín thác vào Người.  Không phải tự chúng ta tìm hiểu và đến với Thiên Chúa được vì Người là Đấng siêu việt, trái lại chính Người đã đến với chúng ta trước và tỏ ra tình yêu vô điều kiện Người dành cho chúng ta.  Khởi đầu đức tin của chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng “đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Người cho họ.”

        Khi chủ trương chúng ta được nên công chính chỉ nhờ đức tin mà thôi (Rm 3:28; Gl 2:16), thánh Phao-lô muốn chúng ta hiểu rằng sở dĩ chúng ta được ơn công chính hóa để khởi đầu cho việc cứu rỗi của mình là nhờ chúng ta tin vào kế hoạch tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa.  Thánh Phao-lô cực lực chống lại chủ trương của những người cho rằng người ta được ơn công chính hóa là nhờ người ta giữ trọn những điều Lề Luật Mô-sê và các ngôn sứ dạy.  Chủ trương như vậy, thánh Phao-lô chỉ muốn nhấn mạnh rằng chúng ta được nên công chính là hoàn toàn do Chúa thương ban đức tin cho chúng ta, chứ không phải do sức riêng của chúng ta khi chu toàn Lề Luật.  “Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ:  đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa;  cũng không phải do việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện” (Ep 2:8-9).

 

b)  Hành động là cách chúng ta đáp lại ân huệ đức tin Chúa ban                    

        Đề cập đến vai trò thiết yếu của đức tin, thánh Phao-lô không nói đức tin như là cách đơn phương Thiên Chúa dùng để ban cho chúng ta được nên công chính và chúng ta không cần phải làm gì, nhưng ngài còn nói đức tin cần phải được biểu lộ qua hành động nhờ đức ái (Gl 5:6).  Đây chính là điểm thánh Gia-cô-bê muốn nói đến trong toàn thể nội dung bức thư của ngài.  Đức tin là một quan hệ sống động, chứ không phải như một gói quà im lìm cất kỹ trong rương.  Vậy để nói lên lòng tin tưởng của chúng ta nơi Chúa và vì yêu mến Chúa, chúng ta muốn biểu lộ những tâm tình ấy bằng cách làm những gì Chúa muốn.  Thánh Gia-cô-bê gọi thứ đức tin được “cất kỹ” và không được biểu lộ qua hành động là loại “đức tin chết và không lợi ích gì.”  Để chứng minh đức tin ấy là đức tin chết và không sinh hiệu quả gì, ngài đưa ra một thí dụ cụ thể.  Bạn gặp một người vừa đói vừa rét mà bạn chẳng làm gì cho người ấy, lại còn mở miệng bảo người ấy hãy đi bình an và dặn họ nhớ phải ăn cho no mặc cho ấm, thì lời nói đãi bôi của bạn đâu có ích lợi gì cho người ấy!  Sau khi nêu lên một thí dụ cụ thể, thánh Gia-cô-bê hùng hồn thách thức:  “Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động;  còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin” (Gc 2:18).  Nếu đức tin cần thiết để chúng ta được nên công chính, thì hành động cũng cần thiết để cho chúng ta thấy đức tin ấy có thực hay chỉ là ảo tưởng, có sinh ích lợi hay chỉ là vô bổ.

        Những câu tiếp theo đoạn trích dẫn của Chúa Nhật hôm nay tuy không được đưa vào bài đọc, nhưng sẽ giúp chúng ta đi nốt dòng tư tưởng của thánh Gia-cô-bê và hiểu ngài muốn nhấn mạnh đến vai trò của hành động.  Những ví dụ cụ thể từ lịch sử Ít-ra-en như ông Áp-ra-ham và bà Ra-kháp chứng minh hành động cũng cần thiết, vì “nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo” (2:22) và hành động được ví như “hơi thở” của một thân xác sống động.

 

c)  Sống đức tin

        Xác tín nguồn gốc của đức tin là do Chúa và việc đáp trả ân huệ đức tin là do chúng ta, chúng ta mới có thể đi tới những kết luận thực hành thích hợp.  Đứng trước tình yêu bao la của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và muốn cứu chuộc chúng ta nên cho chúng ta được lòng tin tưởng vào Người, chúng ta không khỏi cảm thấy được an ủi và đầy tràn hy vọng.  Nhận thấy Chúa đã yêu thương chúng ta trước và chính Người khởi đầu việc cứu rỗi, chúng ta hiểu được chúng ta có giá trị trước mặt Chúa.  Chúng ta không thể dửng dưng trước những ý tốt của Thiên Chúa.  Tình yêu đòi phải được đáp lại bằng tình yêu.  Tình yêu là động cơ thúc đẩy tới hành động.  Tin, yêu và hành động là những yếu tố tạo nên và làm phát triển mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em vậy.

 

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

        Có khi nào tôi hiểu đức tin là một mối quan hệ sống động giữa Chúa và tôi không?  Hay tôi vẫn lờ mờ hiểu đức tin là “một mớ những tín điều trong kinh Tin kính và những điều Hội Thánh dạy”?

Thánh Gia-cô-bê nói:  “Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất.  Bạn làm phải.  Cả ma quỷ cũng tin như thế và chúng run sợ.” Thánh Gia-cô-bê muốn ám chỉ một Thiên Chúa nào?  Thiên Chúa của đầu óc tôi hay Thiên Chúa của con tim tôi?

“Tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin.”  Vậy ai sẽ là những người nhận ra thế nào là tin qua nơi tôi? Và họ nhận ra đức tin nơi tôi nhờ những gì?

 

Cầu nguyện kết thúc

        Sau cầu nguyện bộc phát, nhóm cùng hát bài “Tôi tin, tôi tin Chúa đã thương tôi...” hoặc cùng đọc kinh Tin kính (trong Thánh Lễ) với tất cả niềm xác tín và ước muốn sống những điều mình tuyên xưng.       

 

Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi

12-9-2003


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà