CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, năm B,

Ngày 28/8

Mc 9, 38-43.45.47-48

 

MỘT CHỌN LỰA KHÓ NUỐT

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Con người sinh ra và lớn lên vẫn muốn cho mình được nhiều đặc lợi, đặc quyền. Một lối sống đầy đủ, thoải mái, hạnh phúc ai cũng muốn có được. Đã có một lối sống tốt với nhiều quyền lợi, con người ít muốn để luột mất. Vì thế, bảo vệ các đặc quyền, đặc lợi là một khuynh hướng chúng ta có thể gặp thấy nơi chính những con người được Chúa tuyển chọn. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó.

 

VẪN LÀ TÍNH BẢO THỦ CỦA CON NGƯỜI:

Con người thường muốn kéo người này người kia vào phe nhóm của mình. Đã là nhóm, là phe, con người thường muốn giữ cho mình cái gì riêng biệt và muốn cho mình cái quyền hơn người khác mà nếu một con người nào đó không thuộc phe của mình họ không được cái quyền như mình. Ở đây ta có thể thấy nơi bài đọc I tức là thời Cựu Ước, Gioduê, tùy tùng của Môsê đã muốn dành cho mình cái quyền nói ngôn sứ cho một số người và quyền này, Giôduê đã không muốn cho bất cứ người nào ngoài phe ông, nghĩa là không thuộc nhóm ông được có quyền này. Thời Chúa Giêsu, các môn đệ thuộc nhóm 12 cũng không khá hơn Gioduê là bao, các môn đệ đã ngăn cấm bất cứ người nào không thuộc nhóm 12 nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỉ. Các môn đệ của Chúa, cũng như Gioduê thời xưa, đã để lộ chân tướng thiển cận, cái nhìn hẹp hòi, cục bộ và bảo thủ về quyền năng Chúa ban cho các ông. Gioduê và các môn đệ cứ tưởng rằng chỉ có mình có quyền nói ngôn sứ hay quyền nhân danh Chúa mà trừ quỉ vì các ông thuộc nhóm 12 và được tuyển chọn. Các môn đệ đã làm cho Chúa bị che mờ và làm cho Chúa bị giới hạn trong phe nhóm 12, nghĩa là những người được chính Chúa Giêsu tuyển chọn... Nói ngôn sứ là do Chúa ban và trừ quỉ là nhân danh Chúa mà trừ, chứ không phải tự ý  các ông làm được việc đó. Nên, sống cục bộ trong phe nhóm, trong cộng đoàn là tự đặt mình tiếm đoạt vinh quang và quyền năng của Chúa.

 

CÁI NHÌN THỰC TẾ CỦA CHÚA GIÊSU:

Chúa Giêsu không muốn con người, hay các môn đệ của Ngài đóng khung Ngài, đóng chốt quyền năng của Ngài trong nhóm này, nhóm kia, trong cộng đoàn này, cộng đoàn nọ. Chúa cũng không muốn bất cứ ai nhân danh Ngài để chiếm đoạt quyền năng của Ngài làm riêng của mình. Môn đệ có thể trừ quỉ được là do quyền năng của Chúa ban cho, chứ không phải vì họ thuộc nhóm 12 và được Chúa tuyển chọn. Chúa đưa các tông đồ trở về với thực tế và sự thật:” Không ai nhân danh Ta làm phép lạ rồi lại nói xấu Ta “. Sở dĩ con người hay môn đệ có làm được gì hay làm được phép lạ là do họ tin vào quyền năng của Thiên Chúa, được thi thố ra nơi người Con của Ngài là Đức Giêsu, Đấng chiến thắng ma quỉ tà thần, satan, sự dữ, tin vào Chúa Giêsu, tin vào sứ mạng cứu thế của Chúa. Như vậy con người có làm được gì là do tin vào Chúa Giêsu và tin vào quyền năng của Ngài...Các môn đệ của Chúa có là gì, có làm được gì là do họ thuộc về Chúa và tin vào Ngài. Như thế, làm được gì : trừ quỉ, làm phép lạ là do Chúa, chứ không phải tự ý con người hay tự con người mang một cái nhãn hiệu nào đó, rồi tự nhãn hiệu ấy giúp con người có thể làm được việc này việc kia.

 

QUAN NIỆM CỦA CHÚA GIÊSU:

Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ bài học đích đáng, bài học đó cũng là gương cho nhân loại ở muôn thời. Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thân tín của Ngài hiểu rằng tự sức mình, tự con người mình, các môn đệ không thể làm được gì. Cái nhìn này cũng giống quan niệm của người Việt Nam:” Không thầy đó mày làm nên”. Chúa Giêsu muốn vạch cho các môn đệ thấy phải tin vào Chúa, phải tin vào Danh của Ngài, lòng tin sẽ giúp các ông thắng vượt và làm được nhiều việc cao cả kể cả phép lạ và trừ quỉ nhân danh Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ rằng đừng quá bảo thủ, cục bộ: lo bảo vệ đặc quyền, đặc lợi, bảo tồn những nét riêng biệt của nhóm, của phe mà loại trừ kẻ khác dẫu cho họ cũng tin vào Chúa và nhân danh Chúa. Những người này cũng phải được trân trọng, kính nể:” làm phước cho ai dù chỉ cho họ uống một ly nước lạnh, tiếp đón, cho khách đỗ nhờ cũng đáng được trọng thưởng và làm cớ vấp phạm cho một em nhỏ cũng đáng bị trừng phạt, xô ngã”.Chúa muốn chỉ ra rằng Giáo Hội của Ngài do Ngài thiết lập luôn tồn tại vì có Chúa Thánh Thần ở cùng:” Giáo Hội Chúa là Giáo Hội duy nhất, thánh thiện và tông truyền “, nên Hội Thánh không được tự đóng khung và loại trừ những ai không thuộc tổ chức của mình.Ơn cứu độ được trao ban cho mọi người nơi thập giá của Chúa Giêsu. Tin vào Chúa và nhân danh Chúa để phục vụ là tin nhận chính Đức Giêsu Kitô đang điều khiển Giáo Hội và chính Ngài đang tiếp tục làm phép lạ, xua trừ ma quỉ, xua trừ satan, sự dữ để mang lại hạnh phúc và an bình cho mọi người.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn tin nhận Chúa là Đấng quyền năng và hay

chạnh lòng thương xót.

 

23-9-2003


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà