CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN, năm B

Ngày 02/9

Mc 12, 28b-34

 

GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Đạo là đường. Con đường của tình yêu dẫn con người tới Chúa. Người ta có thể đi trên con đường của đạo nhưng vẫn không gặp được Chúa vì đi đạo, theo đạo là một chuyện mà gặp được Chúa lại là chuyện khác.Chúa vẫn đi bước trước để tới với con người, gặp gỡ, yêu thương con người. Ngài đã tự giới thiệu:” Ta là Đường, là sự Thật và là sự Sống”.Theo Chúa có nghĩa là chấp nhận con đường của Ngài mà con đường của Ngài là con đường của đức tin. Tin là nhận Chúa với tất cả con người của Ngài. Chúa Giêsu đã vạch ra một con đường, đã thiết lập một đạo gồm tóm trong hai giới răn, qui lại thành một:” Mến Chúa, Yêu người”. Yêu người sẽ gặp Chúa và mến Chúa sẽ gặp người. Đi theo Chúa, liệu con người có chấp nhận giới răn:” Mến Chúa, Yêu người” như là lẽ sống của đời mình hay không ?

 

Đây là vấn nạn được đặt ra cho mọi người mọi thời, mọi lúc và mọi nơi: Người luật sĩ đồng ý với Chúa là phải mến Chúa và yêu người đồng loại. Tuy nhiên, cái lẩn quẩn, lấn cấn ở đây vẫn “phải hiểu người đồng loại là loại người nào?”.Theo hiểu biết của người Do Thái thì người đồng loại có nghĩa là người cùng phe, người ở trong chứ không phải người ở ngoài: người Do Thái là người Do Thái. Người đồng loại là mọi thành phần của dân Chúa, tức là người Do Thái với nhau. Người không phải là Do Thái không được kể là người đồng loại: họ được coi là người ngoại và không bắt buộc phải yêu thương. Còn đối với Chúa Giêsu, Ngài đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về người đồng loại: Ngài qui tụ, tìm kiếm, chứ không loại trừ. Đối với Chúa Giêsu tất cả đều là anh em, đều là người đồng loại vì mọi người đều có một Cha chung ở trên trời. Chúa bỏ chín mươi chín con chiên để tìm một con chiên lạc... Chúa đã đảo ngược quan niệm của người Do Thái về người ở trong và người ở ngoài Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn về người Samaria nhân hậu để trả lời cho người luật sĩ đặt câu hỏi với Ngài:” ai là người đồng loại của tôi” quả là một đảo lộn hoàn toàn với cái nhìn của người Do Thái.

 

Giới luật:” Mến Chúa, Yêu người” quả thực bao gồm toàn bộ giáo huấn của Chúa Giêsu về con đường tình yêu, về đạo Kitô do Ngài thiết lập, do Ngài mạc khải. Đạo của Chúa là đạo tình thương được diễn tả ra bằng chính lời rao giảng, các phép lạ, các việc làm, cuộc sống và cái chết của Ngài trên thập giá:” Khi nào Ta bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta “.Chúa đã vén lộ tình thương của Thiên Chúa qua việc sai Con Một của Người nhập thể trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria và làm người để sống với con người, mang lại hạnh phúc và ơn cứu độ cho con người, làm nền tảng cho lòng mến Chúa và yêu người của những người tin vào Chúa. Với những dụ ngôn Chúa dùng để giáo huấn, dậy dỗ và trình bầy nước trời như dụ ngôn:” người Samaria nhân hậu”, “ người con hoang đàng” hay” ngày phán xét cuối cùng”, Chúa Giêsu muốn trình bầy một giáo lý gồm tóm hai giới răn:” Mến Chúa và Yêu người” thành một giới răn duy nhất. Mến Chúa sẽ gặp người và yêu người nhất định sẽ gặp Chúa. Chúa đồng hóa mình với người nghèo, người đói, người khát,người bị tù tội, người rách rưới. Làm những việc như cho kẻ đói ăn, băng bó vết thương cho kẻ bị thương chính là làm cho Chúa. Yêu thương người đồng loại hay nói cách khác những cử chỉ làm cho những người đồng loại cho dù nhỏ nhặt nhất vẫn có giá  trị lớn hơn cả những lễ vật, những nghi lễ vì nơi những kẻ bé mọn Chúa Giêsu được tôn vinh và chính Chúa cũng muốn nâng cao những kẻ bé mọn:” Lạy Cha là Chúa trời đất con xưng tụng Cha vì Cha đã mạc khải nước trời cho những kẻ  bé mọn” hay như Đức Trinh Nữ Maria cất cao lời trong kinh ngợi khen Magnificat:” Linh hồn tôi ngợi khen Chúa... Ngài đã nâng cao kẻ bé mọn, khó nghèo”. Chúa Giêsu qua cái chết đã minh chứng cho nhân loại rằng tình yêu hy sinh, từ bỏ, xả kỷ đã thắng tất cả và chỉ có tình yêu vô biên, vô giới hạn mới nói lên tất cả lòng mến gói trọn” Mến Chúa và Yêu người” thành một:” Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ). Thánh Gioan cũng đã liên kết chặt chẽ lòng mến Chúa và yêu người:” Ai  nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình. Đó là kẻ nói dối”.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết thực thi giới răn:”Mến Chúa,yêu người” với tất cả đức tin của chúng con.

 

GỢI Ý CHIA SẺ

 

1.      Bạn cảm nghiệm thế nào về dụ ngôn người Samaria nhân hậu ?

2.      Bạn hiểu thế nào về :”Mến Chúa, Yêu người ? “.

3.      Bạn hiểu sao về câu: Một tình yêu. Hai đối tượng ?


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà