CHÚA NHẬT THỨ V PHỤC SINH, NĂM B

Ga 15, 1-8

 

TÌNH YÊU VÔ BIÊN

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Hình ảnh con chiên và cây nho đã được Cựu Ước và đặc biệt được dân Do Thái làm biểu tượng cho niềm tin tôn giáo của mình. Chiên và nho không chỉ có giá trị kinh tế trong cuộc sống mà nó còn mang một ý nghĩa sâu xa của đạo Thiên Chúa. Dân Do Thái dùng ngôn từ chiên và nho một cách thân thương, tế nhị giống như dân Việt Nam ta, thường dùng con trâu, cây trúc hoặc cây tre làm văn hóa riêng của mình. Mỗi dân tộc có nền văn hóa, văn minh riêng.

 

CHÚA GIÊSU CŨNG DÙNG VĂN HÓA CỦA DÂN DO THÁI ĐỂ TRUYỀN ĐẠT SỨ ĐIỆP CỦA MÌNH:

Chúa Giêsu được sinh ra tại đất Do Thái, mang dòng máu Do Thái, Ngài cũng sống hoàn toàn tập tục, truyền thống và nền văn hóa của dân tộc mình. Thấm nhuần truyền thống của các ngôn sứ trong Cựu Ước là dùng hình ảnh cây nho và con chiên để nói lên tình yêu của Giavê Thiên Chúa đối với dân của Người, Chúa Giêsu thời Tân Ước cũng dùng hình ảnh cây nho để diễn tả mầu nhiệm cao sâu và thâm thúy:” sống gắn bó, mật thiết với Ngài”. Sứ điệp cứu độ Chúa Giêsu muốn mang lại cho nhân loại là ơn giải thoát nhân loại khỏi tội khiên. Chúa đã dùng hình ảnh con chiên, đàn chiên để diễn tả nhân loại đang bơ vơ, vất vưởng. Chính Ngài là mục tử nhân lành, Ngài là hiện thân của Thiên Chúa, Ngài đến trần gian để:”…hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”( Ga 10, 11 ). Còn với hình ảnh cây nho, Chúa Giêsu vén lộ cho nhân loại biết Ngài chính là hiện thân của Thiên Chúa Giavê, Ngài đến thế gian không những để đích thân chăm sóc, vun trồng vườn nho, nhưng Ngài là cây nho đích thực( Ga 15, 1 ), để chính Ngài truyền ban sự sống cho nhân loại như cây nho nuôi sống cành lá của nó bằng chính nhựa sống của nó. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh thân thương của cây nho, vườn nho của dân Do Thái để đi xa hơn trong ý định cứu thế của Ngài: Thiên Chúa là người trồng nho, nhân loại là cành, là lá, Chúa Giêsu là cây nho vì với sự nhập thể làm người, Chúa Giêsu đã đến thế gian, Ngài chính là cây nho tốt, cây nho tuyệt hảo( Ga 10, 5 ) để Ngài tạo nên một vườn nho mới, Ngài là Adam mới, xây dựng một nhân loại mới theo hình ảnh của Thiên Chúa( St 1, 27 ). Dùng hình ảnh cây nho và cành nho( Ga 15, 1-2 ), Chúa Giêsu còn muốn đi xa hơn nữa là Ngài muốn thông ban cho nhân loại sự sống thần linh của Người:” Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy”( Ga 15, 4 ).

 

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU: TÌNH YÊU VÔ BIÊN:

Thánh Gioan nói:” Thiên Chúa là tình yêu”. Giáo Hội là dân mới của Chúa Giêsu. Được thông hiệp với huyết nhục của Chúa Giêsu, nhân loại hay nói cách khác, Hội Thánh cũng chia phần với sự đau khổ với Chúa Giêsu như cành được cắt tỉa khỏi cây, tức nói lên sự mất mát, chia lìa( Ga 15, 2 ). Có cắt tỉa: cành mới sinh hoa trái mới. Dân Chúa vì là cành, lá của thân nho là Chúa Giêsu, nên sự đau khổ của Chúa cũng là đau khổ của dân, sự chết của Chúa Giêsu cũng là sự chết của dân, để sự sống lại của Chúa cũng phải là sự sống lại của dân vì như thánh Phaolô đã viết:” Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” hay” Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi” hoặc” Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người”( 2 Tm 2, 11-12 ). Giáo Hội hay nhân loại sống mật thiết, gắn bó, hiệp thông với Đức Kitô như cành dính liền với thân nho thì sẽ sinh nhiều hoa trái vì Chúa đã nói:”…không có Thầy, anh em chẳng làm được gì “( Ga 15, 5 ). Chúa Giêsu quả thực đã mạc khải đạo tình yêu bởi chính Ngài là tình yêu. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một mạc khải tình yêu liên tục. Lịch sử dân Chúa là mạc khải tình yêu không ngừng: Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian để yêu thế gian và hy sinh mạng sống làm giá cứu chuộc cho muôn người .Dân Chúa sống kết hiệp mật thiết với Chúa thì việc của dân làm và hiệu quả của công việc của dân đều do bởi chính Đức Kitô. Chúa luôn muốn thông ban tình yêu của Ngài cho nhân loại và việc trao ban kỳ diệu, lạ lùng và hết sức thực tế là chính Ngài đã hy sinh mạng sống cho muôn người, cho nhân loại vì yêu:” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu mến”( Ga 15, 13 ). Đáp trả lại tình yêu của Chúa là nhân loại đã đền đáp phần nào tình yêu vô biên của Ngài. Milton A. Marcy đã nói một câu chí lý:” Ai mất liên lạc với Chúa sẽ sống trong bóng đêm không lối thoát…”. Và như thế, tách rời Chúa:” …thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo…”( Ga 15, 6 ).

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người được hiệp nhất nên một, như  con ở trong Cha và Cha ở trong Con ( Ga 17, 22-23 ).

 

GỢI Ý CHIA SẺ

1.       Cựu Ước dùng hình ảnh Con chiên và cây nho để làm gì ?

2.       Tại sao Đức Giêsu Kitô lại gọi Mình là cây nho ?

3.       Anh chị đã trông thấy cây nho chưa ?

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà