CHÚA NHẬT, LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA,

 ngày 12/01

 

Mc 1, 7-11

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Bắt đầu khai mạc sứ vụ rao giảng nước trời, Chúa Giêsu từ Nagiarét xứ Galilêa đến và xin Gioan Tẩy giả làm phép rửa cho mình ở sông Giođan. Lãnh nhận phép rửa, Thánh Thần Chúa như chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Giêsu và tràn đầy Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu khai mạc sứ mạng loan báo Tin Mừng cách công khai.

 

THIÊN CHÚA LÀ ÐẤNG BAN SỰ SỐNG

Khi tới dòng sông Giođan, Chúa Giêsu muốn nói lên sự kiện đức tin này " con người phải được tái sinh bởi nước và Thánh Thần". Nước biểu trưng cho sự sống và sự chết. Nước trong buổi tạo dựng, Thánh Thần bay là là trên nước như sách khởi nguyên nói để ban sự sống và sinh khí. Nước trong trận đại hồng thủy, cho thấy nước chôn vùi những người tội lỗi, nước cứu vớt gia đình ông Noe và súc vật, bồng bềnh trên sóng nước. Nước biển đỏ vùi dập quân Ai Cập và cứu dân Israen đưa vào đất Chúa hứa. Thiên Chúa cứu rỗi con người, giải thoát dân Chúa là do tình thương vô biên của Chúa đối với dân của Ngài. chúa là Chúa của sự sống, chứ không phải Chúa của sự chết. Chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy giả ở sông Giođan, Chúa Giêsu không có ý đồng với những người tội lỗi mà chỉ ra cho nhân loại hay rằng Chúa muốn làm gương sám hối. Muốn quay về với Chúa, con người phải ăn năn, sám hối. Chúa chịu phép rửa, Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Ngài và có tiếng Chúa Cha phán:" Ðây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Con". Tiếng nói này là tiếng nói yêu thương, chỉ ra quan hệ gia đình, một mối giây liên kết mật thiết giữa Cha và Con. Nước sông Giođan được thánh hóa, nước rửa tội cũng thánh hóa và tẩy rửa các tâm hồn. Chúa Giêsu vừa là người xuất thân từ Nagiarét, vừa là Ðấng sống quan hệ mật thiết với Chúa Cha, Ðấng ngự trên trời. Bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã xác định cuộc đời của Ngài luôn gắn chặt với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ðây quả thực là một mầu nhiệm mà con người sẽ không bao giờ ngừng đi sâu, khám phá. Ðây là sự sâu thẩm nhất của Chúa Giêsu vì Cha Ngài đã nói:" Con là Con yêu dấu của Cha".

 

PHÉP RỬA CHO MỌI NGƯỜI

Chúa nói với các môn đệ trước khi về trời:" Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ, nhân danh Chúa Cha,, nhân danh Chúa Con và nhân danh Chúa Thánh Thần ". Muốn trở thành con Chúa, con người phải đi ngang qua phép rửa bằng nước và Thánh Thần.  Ðược làm con Chúa là một hạnh phúc, là một ơn huệ vô biên, con người sẽ không thể ngờ trước được. Như Chúa Giêsu khi lãnh nhận phép rửa sám hối của ông Gioan Tẩy giả đã muốn chứng thực rằng: Ngài là người thực sự, đã sống trong lịch sử và đã sống trong những điều kiện, trong môi trường của xã hội đương thời. Ngài đến để thi hành thánh ý Cha cách trọn hảo nhất. Người Kitô hữu lãnh nhận phép rửa bằng nước và Thánh Thần cũng được mời gọi, được sai đi để loan báo nước trời và làm những việc như Chúa Giêsu đã làm xưa.

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nhận biết Ðức Kitô Con Một Chúa xuất hiện như người phàm và mặc lấy thân xác giống hệt chúng con. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được đổi mới và trở nên giống hình ảnh Người ( lời nguyện nhập lễ, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa ).

 

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà