CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

 

Thánh ca và lời nguyện mở đầu

 

Kinh Thánh:  1 Cô-rin-tô 12: 3-7,12-13

          Một trong những điều làm cho thánh Phao-lô nhức đầu với tín hữu tân tòng Cô-rin-tô, đó là việc lộn xộn về những ân huệ của Thánh Thần.  Có thể nhiều dấu hiệu cho thấy tín hữu Cô-rin-tô quả thực được Chúa ban cho những ân huệ đặc biệt.  Để giúp họ nhận ra được đâu là Thần Khí đích thực và biết sử dụng những ân huệ đó, Phao-lô muốn nói lên một số đặc tính của Thần Khí và những ân huệ Người ban nhắm mục đích nào.

 

a)  Thánh Thần khơi động và củng cố đức tin của tín hữu vào Chúa Ki-tô

          Trong thư Rô-ma 8:15 và Ga-lát 4:6, thánh Phao-lô đã nói đến vai trò của Thánh Thần là giúp cho Ki-tô hữu có đủ tư cách để gọi Thiên Chúa là Áp-ba, Cha.  Trong đoạn thư hôm nay, ngài đề cập tới vai trò của Thánh Thần đối với việc Ki-tô hữu tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su.  “Ở trong Thần Khí” là cách nói ám chỉ Ki-tô hữu được đầy tràn Thánh Thần, được Người củng cố và thúc đẩy để đi tới hành động.  Với Ki-tô hữu, hành động chính yếu là tuyên xưng lòng tin của mình vào Chúa Giê-su.  Tất cả cuộc sống Ki-tô hữu phải là một lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su.  Thánh Gio-an đã lập đi lập lại rất nhiều lần sự cần thiết phải có đức tin vào Chúa Giê-su:  “Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”  Nhưng động lực nào sẽ giúp chúng ta sống và biểu lộ niềm tin ấy?  Đó là Thánh Thần.  Để cho dễ hiểu hơn về động lực Thánh Thần, chúng ta hãy trở lại chiêm ngưỡng chính Chúa Giê-su đã hành động dưới ảnh hưởng của Thánh Thần như thế nào.  Nếu Thánh Thần là ngôi vị liên kết Chúa Cha với Chúa Giê-su, thì quả thực Chúa Giê-su đã làm mọi sự vì mối liên kết mật thiết ấy giữa Người với Chúa Cha.  Nói khác đi, mối tương giao mật thiết giữa Cha-Con (tức là Thánh Thần) đã thúc đẩy Chúa Giê-su chu toàn thánh ý của Chúa Cha và thể hiện trọn vẹn tình Con đối với Chúa Cha.  Cũng thế, nếu Ki-tô hữu muốn tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su, họ cũng phải ở trong mối tương giao mật thiết với Người.  Thánh Thần đã liên kết Chúa Cha với Chúa Giê-su thì Người cũng liên kết chúng ta với Chúa Giê-su, để trong mối liên kết ấy chúng ta mới có thể tuyên xưng “Đức Giê-su là Chúa.”

 

b)  Thánh Thần hướng Ki-tô hữu nhắm tới lợi ích chung là xây dựng Giáo Hội

          Có liên quan mật thiết giữa đặc sủng, việc phục vụ và hoạt động.  Đặc sủng là một khả năng đặc biệt được Chúa ban cho tín hữu để họ sử dụng trong những hoạt động nhằm phục vụ cộng đồng.  Cách thức thánh Phao-lô nhấn mạnh nguồn gốc duy nhất của những đặc sủng là Thánh Thần cho thấy có lẽ tín hữu Cô-rin-tô vì đức tin còn non yếu và ảnh hưởng của ngoại giáo nên nghĩ rằng có nhiều thần khí ban cho họ nhiều đặc sủng.  Ngài bảo điều đó không thể có được.  Mọi đặc sủng phải đưa chúng ta tới nguồn gốc duy nhất là Chúa Thánh Thần.  Mọi việc phục vụ phải noi theo gương mẫu duy nhất là Chúa Con.  Mọi hoạt động phải hướng về một nguyên lý duy nhất là Chúa Cha.  Hoặc nói khác đi, cũng như chỉ có một Thiên Chúa là Cha mọi người, một Chúa là Đức Giê-su Ki-tô, thì cũng chỉ có một Thánh Thần là Thần Khí của Đức Ki-tô Phục Sinh và của Thiên Chúa hằng sống.  Ở đây, thánh Phao-lô đã khéo léo đưa chúng ta đến hình ảnh và đặc tính duy nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi, để từ đó nhấn mạnh đến vai trò của Thánh Thần.  Thánh  Thần ban các đặc sủng cho tín hữu là để giúp họ xây dựng Giáo Hội.  “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách” cũng đồng nghĩa với “ai ở trong Thần Khí.”  Do đó, nếu chỉ “ở trong Thần Khí” chúng ta mới có thể tuyên xưng đức tin vào Đức Ki-tô, thì cũng chỉ “ở trong Thần Khí” chúng ta mới được thúc đẩy và dẫn dắt để mưu ích chung cho Giáo Hội.

          Mặc dù tín hữu hôm nay dễ dàng mở miệng tin rằng chỉ có một Thần Khí, nhưng nhiều người lại không còn cảm nghiệm được hoạt động của Thần Khí, hoặc rất ít ai nghĩ rằng mình có được đặc sủng do Người ban.  Thế nhưng đối với thánh Phao-lô, cảm nghiệm về Thánh Thần rất sống động trong Giáo Hội.  Không có Thánh Thần thì không có đặc sủng.  Mà không có đặc sủng của Thánh Thần thì Giáo Hội không thể hoạt động như là Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.  Do đó, nhắc nhở của thánh Phao-lô về vai trò của Thần Khí thật là cần thiết để đưa chúng ta trở lại ý thức Giáo Hội là một cộng đồng sinh hoạt sống động nhờ Thánh Thần hiện diện nơi mọi chi thể.

 

c)  “Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất”

          Sau khi nêu lên thực tại “ở trong Thần Khí” để tuyên xưng Đức Ki-tô là Chúa và thực tại “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách” vì lợi ích chung, thánh Phao-lô trình bày một hiệu quả vô song của Thánh Thần, đó là làm cho tất cả chúng ta thành một thân thể duy nhất của Đức Ki-tô và được hiệp nhất với nhau.  Nguyên lý thống nhất các chi thể chính là vì họ đã được chịu phép rửa trong cùng một Thánh Thần.

          Khẳng định của thánh Phao-lô “Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” cũng ngầm hiểu là một mệnh lệnh phải cố gắng sống tinh thần hiệp nhất với Giáo Hội và với anh chị em.  Một trong những kẻ thù nguy hại nhất của Giáo Hội là những mầm mống chia rẽ.  Ý thức “được đầy tràn một Thánh Thần duy nhất” sẽ giúp chúng ta biết đặt lợi ích của Giáo Hội lên trên những quyền lợi và tham vọng cá nhân, nhờ đó sẽ hăng say xây dựng cho Giáo Hội và giúp cho “triều đại Thiên Chúa” mau đến.

 

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

          Trước đây tôi đã ý thức sự hiện diện của Chúa Thánh Thần như thế nào? Có phải chỉ là một vài tư tưởng lờ mờ  từ mớ kiến thức giáo lý nghèo nàn không? Lịch sử Giáo Hội nói gì với tôi về sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần?

          Có khi nào tôi quan sát sinh hoạt của giáo xứ, của nhóm...  để nhận ra “Thần Khí biểu lộ nơi mỗi người một cách” không?

          Tôi có thực sự “được đầy tràn Thần Khí duy nhất” để sống đức tin vào Chúa Giê-su và xây dựng Giáo Hội của Người không?  Nói khác đi, tôi có thực sự ở trong mối tương giao mật thiết với Chúa Ki-tô không?

 

Cầu nguyện kết thúc

          Sau những lời nguyện bộc phát, nhóm cùng hát bài kính Chúa Thánh Thần, hoặc đọc lời nguyện sau đây:

          Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như cơn gió mát thổi vào đời con, thổi vào Giáo Hội, thổi vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát.

          Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong chảy vào đời con, chảy vào Giáo Hội, chảy vào thế giới, để cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi, và làm bật dậy những mầm xanh sự sống nơi chúng con.

          Xin Ngai hãy đến như ngọn lửa hồng chiếu sáng đời con, chiếu sáng Giáo Hội, chiều sáng thế giới, để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm, nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng, đó là làm cho vũ trụ này rực sáng Tình yêu.

(Trích RABBOUNI, lời nguyện 39)

 

Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi

5-6-2003


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà