THỨ HAI TUẦN THÁNH

Ga 12, 1-12

 

XỨC DẦU THƠM ĐỂ CHỈ VIỆC TÁNG XÁC CHÚA

      

   Chúa Giêsu luôn chờ đợi giờ để thực hiện ý Thiên Chúa Cha. Bài Tin Mừng Ga 12, 1-12 cho thấy, Chúa Giêsu muốn yên thân ở nhà ấy người bạn hữu. Tuy nhiên ở đây, Giuđa vẫn quấy rầy Chúa Giêsu, không để cho Ngài được yên thân, yên trí. Chúa Giêsu luôn là hiện thân của người tôi tớ đau khổ mà tiên tri Isaia đã nói. Ngài sẵn sàng ngủ nơi đây nơi đó:không đá gối đầu, không nhà không cửa không nơi nương náu. Chúa Giêsu vẫn sống một đời sống rất bình dị, hiền lành và khiêm tốn. Ngài không bao giờ phí phạm của cải, thời giờ. Ngài sống thanh thản, an bình và sẵn sàng. Maria em Lagiarô, lấy bình dầu thơm cam tùng hảo hạng, lau chân Chúa Giêsu vì  Maria và gia đình của cô yêu mến Chúa, biết ơn Chúa bởi Chúa đã làm phép lạ cho Lagiarô sống lại. Chúa không ngăn cản Maria

 

Chúa cứ để mặc cô làm vì lòng yêu mến của cô.  Khi để cho Maria xức dầu cho Ngài, Chúa Giêsu nhớ đến sự chết của Ngài. Chúa Giêsu mặc kệ để cho Maria làm theo ý bà, rồi đợi phản ứng của Giuđa và  Ngài dùng cơ hội này để  mạc khải cho nhân loại biết cái chết của Ngài sắp tới…

 

Chúa Giêsu rất thảnnhiên khi Ngài thấy cái chếtđang rình mò mình. Ngay các môn đệ cũng chỉ muốn Ngài sống sung sướng, huy hoàng, làm vua…Chúa thật cô đơn giữa mọi người vì con người và ngay các đệ tử thân tín cũng chưa đọc ra ý nghĩa cái chết của Ngài. Chúachỉ có chỗ dựa duy nhất là Chúa Cha vì mọi người không hiểu ý Ngài. Chúa Giêsu đang mời gọi mọi người đi vào những ngày thánh với tất cả lòng tin của mình và đọc ra lòngnhân từ thương xót của Chúa, đừng có thái độ giả nhân giả nghĩa như Giuđa.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết dọn mình sốt sắng để đi vào những ngày

thánh này với tất  cả tâm tình đạo đức của mình.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT                        


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà