VƯƠNG QUYỀN ÐỨC KITÔ

Suy Niệm Phúc Âm Chủ Nhật Chúa Kitô Vua,
Năm B, Ngày 26-11-2000

Lễ Trọng Chúa Kitô-Vua mà Giáo Hội hoàn vũ cử hành hôm nay đã được Ðức Giáo Hoàng Piô XI thiết lập vào năm 1925, khi bế mạc Năm Thánh. Năm Ðại Thánh 2000 hồng ân của thời đại chúng ta đang đi đến kết thúc, vậy thật là thích hợp việc các tín hữu chú tâm, hay tập trung vào quyền tối thượng của Chúa Kitô. Ngày nay chúng ta không còn sống dưới chế độ quân chủ chuyên chế với ông vua thống trị mọi sự, mà dưới thể chế dân chủ với vị tổng thống không nắm giữ uy quyền trên hết, nên chúng ta không có kinh nghiệm về các vua trần gian và quyền bính tối cao của các ông. Vì thế, sự mô tả Chúa Kitô như là vua xem ra không mấy hợp cảnh, đúng thời.

Chúng ta hãy chú ý lắng nghe cuộc đối thoại giữa Ðức Yêsu và ông Philatô trong Phúc Âm hôm nay được trích từ sách Yoan 18:33-37. Ðức Yêsu cho quan ấy biết rằng Nước của Ngài, hay vương quốc Thiên Chúa, không thuộc về thế gian này, và nó được xây dựng, đặt nền móng trên sự thật. Hết thảy những ai thuộc về sự thật đó thì nghe được tiếng Ngài.

Philatô chất vấn Ðức Yêsu: "Sự thật là gì?" Nhưng khi Ngài chưa kịp trả lời câu hỏi tối quan trọng này, ông ta đã vội vã ra bên ngoài để gặp người Do thái, những người đồng hương đang đằng đằng sát khí đòi cái chết vô tội của Ngài: "Ðừng tha nó, nhưng xin tha Baraba!"

Sự thật mà Ðức Yêsu muốn nói đến ở đây, đã được tỏ bày nơi Ngài là Ngôi Lời nhập thể - Con Thiên Chúa đã "mặc xác phàm và cắm lều giữa chúng tôi."

Khi Ðức Yêsu sinh ra tại Bê-lem -- "Cửa Ngõ Hòa Bình", các mục đồng nghèo khó chỉ thấy Ngài trong vóc dáng một Nhi Hài, chứ không phải là một vị vua cao sang. Rồi, khi Ngài khởi sự công cuộc rao giảng Nước Thiên Chúa, dân tộc Ngài đã kỳ vọng Ngài là một ông vua quyền lực có khả năng giải phóng đất nước khỏi ách thống trị xâm lăng của đế quốc ngoại bang Rôma.

Mừng Lễ Chúa Kitô-Vua, để bế mạc Năm Phụng Vụ, chúng ta tung hô Chúa Kitô là Vua trên hết các vua ở dương gian, và quan trọng hơn nữa, mỗi tín hữu đón nhận Ngài là Vua của cõi lòng mình. Ngài là tất cả. Ngài là siêu việt. Ngài thống trị trọn vẹn cuộc đời mình. Chúng ta là thần dân của Vua Giêsu. Chúng ta chỉ tôn thờ, bái lạy và qui phục duy Ngài, không chắp tay khấn vái trước một thụ tạo phàm hèn, hay ngẫu tượng giả dối nào.

Xin Thần Khí Ðức Kitô "thổi" sức mạnh, giúp chúng ta đứng về phía sự thật, hầu chúng ta nghe được tiếng Vua thiên quốc, hằng sống, hằng trị, muôn muôn đời.

* LM. Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT


Trở Về Mục Lục