Lời sống

Tháng Sáu 2011

 

“Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em

bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa,

cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo” (Rm 12:2)

Chúng ta đang ở phần thứ hai của lá thư thánh Phaolô gởi các tín hữu Roma, nơi vị tông đồ mô tả cho ta cách hành sử Kitô như biểu hiện của cuôc sống mới, của tình thương đích thực, niềm vui đích thực, niềm tự do đích thực, mà Đức Kitô đã ban cho chúng ta; đó là cuộc sống Kitô như cách thế mới để, với ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, ta đối phó với những bổn phận khác nhau và với những vấn đề ta có thể gặp phải.

Trong câu này được gắn liền chặt chẽ với câu trước, vị tông đồ loan báo mục đích và thái độ cơ bản phải đánh dấu cho mỗi thái độ của ta: đó là làm cho cuộc sống mình nên lời ca ngợi Thiên Chúa, nên hành động mến yêu trải dài trong thời gian, trong thái độ luôn luôn kiếm tìm ý Người muốn, kiếm tìm điều làm đẹp lòng Người.

“Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em

bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa,

cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo”

Hiển nhiên để chu toàn ý Chúa muốn thì trước hết cần phải biết ý ấy. Nhưng vị tông đồ cho ta hiểu rằng đây không phải là điều dễ dàng. Không thể biết rõ được ý Chúa mà không cần một ánh sáng đặc biệt, ánh sáng giúp ta phân định trong những trường hợp khác nhau điều Thiên Chúa muốn nơi ta, bằng cách tránh những ảo tưởng và những lầm lẫn ta có thể dễ dàng mắc phải.

Đó là ơn của Chúa Thánh Thần được gọi là “ơn phân định” và ơn này rất cần thiết để tạo nên nơi ta một tâm thức Kitô đích thực.

“Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em

bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa,

cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo”

Nhưng làm sao ta có được và phát triển nơi mình một ơn quan trọng như thế? Chắc chắn nó đòi nơi ta sự hiểu biết rõ ràng về học thuyết Kitô. Nhưng điều đó không đủ. Như vị tông đồ đề nghị, đó là vấn đề sống; đó là vấn đề quảng đại, xả thân sống Lời Đức Giêsu dạy, bằng cách gạt sang một bên những sợ hãi, lo âu và những tính toán tầm thường. Đó là vấn đề của thái độ chuẩn bị sẵn sàng để chu toàn ý Chúa muốn. Đó là cách thế để có được ánh sáng của Chúa Thánh Thần và kiến tạo nơi ta một tâm thức mới đòi hỏi ta ở đây.

“Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em

bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa,

cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo”

Vậy làm thế nào ta có thể sống Lời sống này trong tháng? Bằng cách tìm cách để ta cũng có được ánh sáng cần thiết hầu chu toàn ý Chúa muốn.

Ta hãy quyết tâm càng ngày càng hiểu biết hơn ý Người muốn như được diễn tả cho ta qua Lời Chúa, qua giáo huấn của Giáo hội, qua những bổn phận của bậc sống mình v.v.

Nhưng trên hết ta hãy nhắm đến cuộc sống, bởi vì như vừa thấy ở trên, chính từ cuộc sống, từ tình thương yêu, chiếu ra ánh sáng đích thực. Đức Giêsu tỏ mình ra cho ai mến yêu Người, bằng cách thực hành những điều răn của Người (cf Ga 14:21)

Như thế chúng ta sẽ chu toàn được ý Chúa muốn như của lễ đẹp nhất ta có thể dâng lên Người. Và điều đó sẽ làm đẹp lòng Người không chỉ vì lòng mến yêu nó diễn tả, mà cả vì ánh sáng và những hoa quả đời sống Kitô được đổi mới mà nó làm phát sinh chung quanh ta.

                                                                                      Chiara Lubich

 

 


Trở Về Mục Lục