Lời Sống

Tháng Tám 2011

 

“Này con đây, con đến để thực thi ý Cha” (Do thái 10:9)

 

Đây là một câu trong Thánh vịnh 40, mà tác giả thư gởi các tín hữu Do-thái đã đặt vào miệng con Thiên Chúa trong cuộc chuyện vãn với Chúa Cha. Theo cách này tác giả muốn nhấn mạnh đến tình yêu nơi Con Thiên Chúa đã làm người để chu toàn công trình cứu độ trong niềm vâng phục ý Chúa Cha.

Những lời này ở trong một bối cảnh, ở đó tác giả muốn trình bày cho ta thấy sự trổi vượt vô cùng của hy lễ Đức Giêsu thực hiện đối với những hy lễ của Luật cũ. Khác với những hy lễ ấy là những hy lễ người ta dâng lên Thiên Chúa những con vật làm của lễ, hay dầu sao đó vẫn là những cái bên ngoài con người, Đức Giêsu, được một tình yêu bao la thúc đẩy, trong cuộc sống dương thế đã dâng lên Chúa Cha chính ý muốn của mình, tất cả con người mình.

 

“Này con đây, con đến để thực thi ý Cha”

 

Lời này cho chúng ta chìa khoá để đọc được cuộc đời của Đức Giêsu, vì nó giúp ta nhận ra ở đó khía cạnh sâu xa nhất và sợi chỉ vàng nối kết tất cả những chặng đường trong cuộc sống trần gian của Người: thời thơ ấu, thời ẩn dật, những cám dỗ, những chọn lựa, hoạt động công khai của Người, cho đến cái chết trên thập giá. Trong mỗi giây phút, trong mỗi hoàn cảnh, Đức Giêsu đều tìm một điều duy nhất: đó là chu toàn ý muốn của Chúa Cha; và Người đã chu toàn một cách triệt để, bằng cách không làm gì ngoài ý ấy và cũng từ chối cả những đề nghị hấp dẫn nhất, nhưng không hoàn toàn theo như ý muốn ấy.

 

“Này con đây, con đến để thực thi ý Cha”

 

Lời này cho ta hiểu được bài học cao cả mà toàn thể cuộc sống của Đức Giêsu nhắm tới. Nghĩa là điều quan trọng nhất không phải là chu toàn ý muốn của mình, mà ý muốn của Chúa Cha; là làm cho mình có khả năng khước từ chính mình để thưa vâng với Chúa.

Tình yêu đích thực đối với Chúa không hệ tại những lời hay, ý đẹp và những tâm tình tốt, mà hệ tại thái độ vâng phục tích cực những điều răn của Người. Hy lễ ca tụng mà Người chờ đợi nơi chúng ta là yêu mến dâng lên Người cái thâm sâu nhất của mình, điều thuộc về mình hơn cả là ý muốn của ta.

 

“Này con đây, con đến để thực thi ý Cha”

 

Vậy ta sống Lời này thế nào trong tháng này? Lời này cũng là một trong những lời đặt nổi bật hơn cả khía cạnh nghịch lại thói thường của Tin mừng, khi nó đi ngược lại với  khuynh hưóng thâm sâu nhất của chúng ta: đó là khuynh hướng tìm ý mình, đi theo những bản năng của mình, những tình cảm của mình.

Lời này cũng là một trong những lời đánh mạnh vào con người tân tiến ngày nay. Chúng ta đang sống trong thời buổi người ta ca tụng cái tôi, tính tự lập của con người, ca tụng sự tự do như cùng đích, việc tự thoả mãn mình như là việc thể hiện chính mình, ca tụng khoái lạc được coi như tiêu chuẩn cho những chọn lựa của mình và như bí mật của hạnh phúc. Nhưng chúng ta cũng biết những hậu quả tai hại mà văn hóa đó dẫn tới.

Vậy, đối lại với văn hoá đặt nền trên việc kiếm tìm ý riêng mình này là nền văn hoá của Đức Giêsu, nó hoàn toàn hướng đến chỗ chu toàn ý muốn Thiên Chúa, với những hiệu quả tuyệt diệu mà Người đảm bảo cho ta.

Vậy chúng ta hãy tìm cách sống Lời dành cho tháng này bằng cách ta cũng chọn lựa ý Chúa Cha, nghĩa là, như Đức Giêsu đã làm, nhận lấy ý ấy làm qui tắc cùng động cơ cho toàn thể cuộc sống mình.

Chúng ta sẽ mạo hiểm tiến về cuộc phiêu lưu thần linh mà ta sẽ đời đời biết ơn Chúa. Qua cuộc phiêu lưu ấy chúng ta sẽ nên thánh và giãi toả tình yêu Thiên Chúa cho nhiều tâm hồn.

 

Chiara Lubich