Lời Sống

Tháng 12, 2011

 

 

"Hãy dọn đường cho Chúa, sửa cho thẳng lối Người đi" (Lc 3:4)

 

 

         Trong mùa Vọng này, đây là một "lời" mới mời gọi ta đem thực hành. Lời này tác gỉa Tin mừng Luca lấy lại của Isaia, vị tiên tri nói lời an ủi. Đối với các tín hữu Kitô đầu tiên, lời này chỉ về ông Gioan Tẩy gỉa, người đi trước Đức Giêsu.

         Và, trong khoảng thời gian trước lễ Giáng sinh, khi giới thiệu cho chúng ta Đấng tiền hô, Giáo hội mời gọi ta sống niềm vui, bởi vì Đấng tẩy gỉa giống như người mang tin báo trước đức Vua sắp tới. Thực thế, Người đang đến. Thời gian Thiên Chúa thực hiện lời Ngài hứa, là tha thứ tội lỗi, ban ơn cứu độ, đã gần kề.

 

"Hãy dọn đường cho Chúa, sửa cho thẳng lối Người đi"

 

         Nhưng nếu đây là lời vui mừng, thì đó cũng là lời mời gọi ta hướng tất cả cuộc sống về một hướng đi mới, đến một cuộc thay đổi tận gốc.

         Đấng Tẩy gỉa mời gọi người ta dọn đường cho Chúa. Nhưng đó là con đường nào?

         Được Đấng Tẩy gỉa loan báo, trước khi đi vào cuộc sống công khai để khởi sự rao giảng, Đức Giêsu đã đi vào hoang địa. Đó là con đường Người đi. Và trong hoang địa, nếu Người đã tìm được sự gần gũi sâu xa với Thiên Chúa, thi Người cũng gặp những cám dỗ, như vậy Người trở thành liên đới với mọi người. Và Người đã chiến thắng. Đó là chính con đường sau đó ta gặp được nơi cái chết và phục sinh của Người. Vì Đức Giêsu đã đi đến tận cùng con đường của Người, nên chính Người trở thành "con đường" cho ta đi.

         Chính Người là con đường ta phải đi để thể hiện đến cùng ơn gọi làm người của ta, ơn gọi sống hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa.

         Mỗi người trong chúng ta đều được mời gọi dọn đường cho Đức Giêsu, Đấng muốn đi vào cuộc sống của ta. Vậy cần phải sửa cho thẳng con đường cuộc sống ta, để Người có thể đến với ta.

         Phải dọn đường cho Người, bằng cách cất đi từng chướng ngại một: những chướng ngại được đặt lên do cách nhìn giới hạn của ta, do ý chí yếu đuối của ta.

         Cần phải có cam đảm để chọn giữa con đường của ta và con đường Người muốn cho ta, giữa ý muốn của ta và của Người, giữa chương trình ta muốn và chương trình tình thương toàn năng của Người muốn cho ta.

         Và một khi đã quyết định, hãy nỗ lực làm cho ý muốn hay chống đối của ta hợp với ý muốn của Người.

         Làm thế nào? Các tín hữu Kitô toàn thiện dậy ta một phương thế tốt, thực tiễn, thông minh: đó là làm bây giờ, ngay lúc này.

         Lúc này, hãy nhặt đi từng viên sỏi một, ngõ hầu không còn phải ý muốn của ta, mà ý muốn của Người được thực hiện.

         Như thế ta sẽ sống Lời:

"Hãy dọn đường cho Chúa, sửa cho thẳng lối Người đi"

 

        

Chiara Lubich


Trở Về Mục Lục