Lời Sống

Tháng Mười Hai 2017

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." - Luca 1:38

Một thiếu phụ trẻ, trong căn nhà ở Palestina, tại một vùng ngoại biên của đế quốc uy quyền Roma, lúc đó đón tiếp một cuộc thăm viếng bất ngờ, làm đảo lộn mọi sự: đó là một sứ thần của Thiên Chúa mang đến cho cô một lời mời và chờ đợi câu trả lời của cô.

“Hãy vui lên” sứ thần chào; sau đó sứ thần cho cô biết tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đối với cô và xin cô cộng tác để chu toàn dự định của Người đối với nhân loại.

Trong sự ngỡ ngàng và vui mừng, cô Maria tiếp nhận hồng ân của cuộc gặp gỡ riêng tư này với Thiên Chúa và hiến toàn thân cho dự định chưa biết rõ ấy, vì lòng tin tưởng hoàn toàn mà cô đặt nơi Tình yêu Thiên Chúa.

Với lời “Tôi đây” quảng đại và trọn vẹn, cô Maria quyết tâm đặt mình phục vụ Chúa và con người, bằng cách, với gương của mình, cô chỉ cho mọi người thấy một cách thế sáng chói để tuân theo ý Chúa muốn.

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

Khi suy niệm về câu này của Tin mừng, chị Chiara Lubich đã viết: “Để chu tòan dự định của mình, Thiên Chúa chỉ cần những người phó thác cho Người với lòng khiêm tốn và sẵn sàng trọn vẹn của một người tôi tớ. Đức Maria - người đại diện đích thực của nhân loại, nhận lấy vận mệnh của nhân loại - với thái độ này, đã dành trọn chỗ cho tác động tạo dựng của Thiên Chúa. Nhưng, vì “nữ tỳ của Chúa” không chỉ là lời diễn tả của lòng khiêm tốn, mà còn là một tước vị cao quý, được gán cho những vị tôi tớ lớn lao trong lịch sử cứu độ, như ông Abraham, David, và các vị Tiên tri, nên với những lời này Đức Maria khẳng định tất cả sự cao cả của mình”[1].

Chúng ta cũng có thể khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống mình và lắng nghe “lời” nói với chúng ta, để mời gọi ta thực hiện trong lịch sử, ở đây  và lúc này, một miếng khảm nhỏ trong dự định yêu thương của Người. Tính mỏng dòn của chúng ta và cảm nhận cho là mình không xứng đáng có thể chặn chúng ta lại. Lúc đó chúng ta nhận cho mình lời của sứ thần: “Không gì Thiên Chúa không làm được”[2] và đặt tin tưởng nơi quyền năng của Người hơn là nơi sức lực của mình.

Đó là một kinh nghiệm giải thoát ta khỏi những ước định và giả định cho là mình làm được, nó làm vươn lên những nghị lực tốt nhất của ta và những tiềm năng mà ta cho là mình không có và cuối cùng làm cho ta có được khả năng mến yêu.

Một cặp vợ chồng kể lại như sau: “Ngay từ đầu cuộc hôn nhân, chúng tôi mở rộng cửa đón những người nhà của các trẻ em đến chữa trị tại các bệnh viện trong thành phố chúng tôi. Hơn một trăm gia đình đã đến đây, nhưng lúc nào chúng tôi cũng tìm cách mở rộng gia đình cho họ. Chúa quan phòng thường giúp chúng tôi về tài chánh cho việc đón tiếp này, nhưng trước đó chúng tôi phải có lòng sẵn sàng; gần đây chúng tôi đã nhận được một món tiền và đã nghĩ đến việc để dành, chắc chắn là món tiền sẽ giúp ích cho người nào đó. Thực thế, sau đó đã có người xin giúp đỡ. Đó thực là một trò chơi yêu thương với Thiên Chúa và chúng tôi chỉ cần ngoan ngoãn và sẵn sang thôi”.

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

Để sống lời này của Tin mừng, lời khuyên của chị Chiara có thể giúp chúng ta đón nhận lời của Chúa như Đức Maria đã làm: “… với thái độ sẵn sàng hoàn toàn, vì biết rằng đó không phải là lời của người phàm. Vì là Lời của Chúa, nó chứa đựng nơi mình sự hiện diện của Chúa Kitô. Như vậy ta đón nhận Đức Kitô nơi mình qua Lời của Người. Và với thái độ sẵn sàng tích cực, ta đem lời đó ra thực hành từng giây từng phút. Làm như vậy, thế giới sẽ lại nhìn thấy Đức Kitô rảo qua những con đường của thành phố tân tiến của ta, Đức Kitô nơi chúng ta, ăn mặc như mọi người, làm việc tại các văn phòng, nơi các trường học, tại các môi trường rất khác nhau, ở giữa mọi người”[3].

Trong thời gian chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh này, như Đức Mẹ đã làm, chúng ta cũng hãy tìm thời gian “chuyện vãn” với Chúa, có thể bằng cách đọc một trang Tin mừng.

Chúng ta hãy tìm cách nhận ra lời của Người trong lương tâm mình, lương tâm được soi sáng bằng Lời Chúa và làm cho nên nhạy cảm trước những nhu cầu của người anh em ta gặp.

Ta hãy tự hỏi: hôm nay tôi có thể nên sự hiện diện của Chúa Giêsu bằng cách nào, để góp phần vào việc làm cho cuộc chung sống của con người nên một gia đình?

Lời thưa “Tôi đây” mà ta đáp lại sẽ cho phép Thiên Chúa gieo rắc hoà bình chung quanh ta và làm cho niềm vui tăng thêm trong tâm hồn chúng ta.

Letizia Magri[1] Cf. Chiara Lubich, Non perdere l’occasione, Città Nuova, 25, [1981], 22, p. 40.

[2] Cf. Lc 2, 37.

[3] Cf. Chiara Luich, Non perdere l’occasione, Cità Nuova, 25, [181],  22, p. 40-41.


LỜI SỐNG 2017