GIỚI THIỆU WEBSITES.

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới độc gỉa các websites sau để quí vị có thêm nguồn thông tin. Các Websites này do chính các webmasters chuyển đến chúng tôi và sẽ được giới thiệu trên web Simon Hòa Đàlạt trong thời gian hạn định. Tuy nhiên nội dung của các websites này không hẳn luôn luôn phản ảnh tôn chỉ và mục đích của chúng tôi. Do đó chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của các websites này.