GIỚI THIỆU và GIẢI THÍCH

CHIẾN DỊCH ” CÙNG ĐI BÊLEM “

 

Mục đích: Thúc đẩy các em cố gắng tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, giáo lý và làm việc bái ái.

 

Diễn tiến: Dựa vào 4 tuần lễ Mùa Vọng năm A (2004) để xoay quanh chủ đề CÙNG ĐI BÊLEM giúp các em có một lộ trình đi trong Mùa Vọng.  Lộ trình này còn được gọi là bản đồ.  Đó là tấm hình Cung Thánh Belem (có thể chọn hình khác theo hoàn cảnh) được cắt ra thành 8 phần, mỗi phần đánh dấu sau lưng để xếp lại cho dễ.  Mỗi khi các em khi làm được việc tốt như làm việc bác ái, hy sinh, chăm chỉ.... thì được tặng một trong 8 phần của tấm hình.  Tùy theo mục tiêu đề ra, ban tổ chức có thể tăng số hình từ 1 lên 4 tấm hoặc một tấm hình nhưng cắt thành 18 phần nhỏ thay vì 8 phần...V.V...  Một khi tấm hình đã đầy đủ tức là các em đã có một tấm Thông Hành (pass) để vào cửa miễn phí của một buổi giải trí nào đó của giáo xứ như: Hội chợ, Văn nghệ, ăn uống miễn phí.....

 

Hành trang: Vì là một lộ trình dài nên các trẻ em cần có một hành trang đầy đủ và một tinh thần bền vững, nên những bài Lời Chúa này được sọan ra để giúp các em sống mỗi ngày trong Mùa Vọng này.  Những bài suy niệm này cần được các huynh trưởng hay các trợ úy thiếu nhi giải thích và hướng dẫn.  Chúc các em thành công.

 

Thiếu nhi giáo xứ Bảo Lộc

Giáo phận Đàlạt

Mùa Vọng 2004