CHIA SẺ LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ HÔN PHỐI

Tác giả: Linh muc Giuse Đinh Lập Liễm

 

Sách dầy 805 trang, in giấy tốt. Giá 80.000 đồng

Xin tìm mua tại các tiệm sách Công Giáo